Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

SandloIkke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen! (27.03.2020)

Deltaområdet Tanamunningen i Finnmark er ett av våre viktigste fugleområder - ofte kalt «Norges største fjære», og brukes til fjærskifte, overvintring og som rasteplass under vår- og høsttrekk av en rekke arter våtmarksfugler. NOF ber Fylkesmannen i Troms og Finnmark innstendig om å ikke gi Kystverket tillatelse til mudring inne i reservatet.

Les mer
ÆrfuglKrever stans i jakt på ærfugler (27.03.2020)

Ærfuglen opplever problemer over store deler av utbredelsesområdet, og er globalt rødlistet. En rekke døde ærfugler er funnet i Sør-Norge de siste ukene helt avmagret. NOF krever at jakt på ærfugl stanses fra inneværende sesong, samtidig som vi må få klarhet i hvordan livsgrunnlaget til fuglene kan styrkes.

Les mer
MunkegribbMunkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur (22.03.2020)

En munkegribb har siden mai oppholdt seg i Norge, etter en fantastisk reise nordover fra Spania. Nå er fuglen funnet stygt skadet i Bjerkreim i Rogaland, og man antar at installasjoner i forbindelse med et vindkraftverk er den direkte årsaken bak.

Les mer
VipeBønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa (13.03.2020)

Vipa er en folkekjær fugl som dessverre er sterkt truet. Årsakene til det kan være mange, og ikke alle er tilknyttet hekkeplassene. Gjennom regionale miljøtilskudd (RMP-milder) fra Fylkesmannen i Rogaland tas det nå grep. Også flere av NOFs fylkesavdelinger har egne prosjekter for å hjelpe vipa.

Les mer
StokkandForeslår ytterligere liberalisering av motorisert ferdsel i utmark (26.02.2020)

Regjeringen foreslår lovendringer som vil føre til en ytterligere økning av motorferdsel i utmark. Sett i sammenheng med tidligere liberalisering er det grunn til bekymring for samlet virkning av alle lov- og forskriftsendringer. For fuglelivet er det også uheldig med økte muligheter for bruk av elektriske båtmotorer i små vann.

Les mer
ÆrfuglKan vi snu den negative trenden for sjøfuglene? (14.02.2020)

Regjeringen har annonsert at handlingsplanen for norske sjøfugler skal presenteres i 2020. Positive tiltak for norske sjøfuglbestander, som samlet er redusert med 30-40 % på få tiår, er kritisk viktig. Men klarer man å komme med gode nok tiltak når økt utnyttelse av havområdene står på den politiske agendaen, og naturen utsettes for omfattende påvirkninger på flere nivå?

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International