Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Nyhetsarkiv

År: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

17.09.2020Sveinung Rotevatn må sikre Midt-Norges største sjøfuglkoloni
10.09.2020Fristen er gitt – og må følges. Ikke gi utsatte frister til vindkraftverk!
08.09.2020Hubroen på Frøya kan ikke leve av luft og kjærlighet alene
02.09.2020Skyt ikke budbringeren: sjøfuglenes tilbakegang skyldes ikke havørn
31.08.2020Natur og lokaldemokrati trues av lovendringsforslag
25.08.2020Er myra berget fra nydyrking?
24.08.2020Ny svensk rødliste
18.08.2020Overgrep fra energimyndighetene på Haramsøya
30.06.2020NOF anmelder anleggsarbeid i ternekoloni
19.06.2020Viltloven skal endres
10.06.2020Lunder og sjøfugler lider av NVE sin saksbehandling
04.05.2020Fuglefjellet på Runde kontra Havsul I
28.04.2020Havørn utsatt for fotsaks døde
24.04.2020Underartsbestemmelse av sædgås
23.04.2020Sklinna: Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni må holdes oppdrettsfri
23.04.2020Nytt gress for både bonde og gjess
07.04.2020Viltforskrift med klare forbedringer
27.03.2020Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen!
27.03.2020Krever stans i jakt på ærfugler
22.03.2020Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur
13.03.2020Bønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa
26.02.2020Foreslår ytterligere liberalisering av motorisert ferdsel i utmark
14.02.2020Kan vi snu den negative trenden for sjøfuglene?
02.02.2020Vi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag
30.01.2020Bedre ivaretakelse av truede fuglearter med ny klima- og miljøminister?
20.01.2020Gikk fri etter havørndrap - endring av lovverk haster
16.01.2020Vindkraftprosjektene som må stoppes
10.01.2020Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network
08.01.2020Fiske etter leppefisk – nok en trussel mot sjøfuglene
06.01.2020Svanetelling førstkommende helg!