Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Nytt fugletårn i Gaulosen

Gaulosen er det mest besøkte fugleområdet i Trøndelag. Til glede for både lokale og tilreisende fuglekikkere har et fugletårn blitt satt opp i området i høst! Byutvidelse, småbåthavn og næringsvirksomhet truer, og det er NOFs håp at fugletårnet i større grad får fram en forståelse for vernet av området.

Av Lorentz Noteng/NOF Sør-Trøndelag

Publisert 25.10.2007

Rike våtmarksområder har i tidligere tider omkranset utløpene til de fleste store elvene i Norge, men ytterst få av disse elveosene er intakte i dag. Industriområder og bebyggelse har i stor grad erstattet våtmarksområdene ved utløpene av de fleste større vassdrag. Gaulosen utenfor Trondheim er derfor et ganske unikt område i nasjonal sammenheng, all den tid ingen store tekniske inngrep er utført i selve elveosen. Området er i dag vernet både som naturreservat og landskapsvernområde.

I løpet av høsten 2007 har det blitt bygget et fugletårn på Bynessiden av Gaulosen, etter initiativ fra Statens Naturoppsyn og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I tillegg til tårnet, er det fradelt et rom i et tilliggende naust, hvor det vil bli oppført langbord og benker. Dette rommet vil til enhver tid stå åpent og tilgjengelig for folk som besøker området - kanskje spesielt til glede på kalde vinterdager og i dårlig vær. I naustet er det to store dører i front som kan åpnes og man har dermed utsyn utover osen. Videre vil det bli oppført benker/bord ved parkeringsplassen og en informasjonsstand for verneområdene i Gaulosenområdet. Det totale anlegget er ikke helt ferdig ennå, men tårnet er ferdig og åpnet for fri adgang. Endelig ferdigstilling av anlegget skjer til våren.

Fra tårnet og området rundt er det innsyn til stort sett hele verneområdet. For de som er kjent i området, kan det nevnes at det er innsyn til Storsvingen og Leinøra, Storøra (rett ut for tårnet), en del av fjæreområdene på Øysandsida samt store deler av Bråleiret. Fra tårnet ser man også hele Lauglolia naturreservat.

At fugletårnet i Gaulosen ble en realitet viser at den lokale miljøforvaltningen tar verneområdet på alvor. Dette er ikke bare positivt for lokale fuglekikkere - dette gjør også at tilreisende fuglefolk og turister kan oppleve Gaulosen. Økt besøk i området vil forhåpentligivs medføre at politikere blir oppmerksom på verdiene av området, og i større grad tar hensyn ved fremtidige utbyggingssaker i området rundt Gaulosen. For det må nevnes at området er under press mht. utbygging - både med byutvidelse av Trondheim, næringsvirksomhet på Øysand og fortetting i Buvika. Småbåtanlegg er også ønsket i osen. Utfordringen er å gjøre forvaltningen og politikere oppmerksom på viktigheten av å ta vare på kulturlandskapet rundt selve Gaulosen, for dette er nesten like viktig å ta vare på som selve verneområdene. Hver vår og høst raster for eksempel tusenvis av grå- og kortnebbgjess på åkrene rundt osen. NOF Sør-Trøndelag vil arbeide opp mot forvaltning og politikere slik at dette Ramsar-området blir tatt hensyn til i kommunale planer og utbyggingsplaner i området.

Veibeskrivelse

Kjør ca. 7 km fra Klett retning Spongdal (følg skilting mot fergeleiet på Flakk).
På en lang rettstrekning er det en avkjørsel til venstre hvor veien fører ned til selve tårnet (du har akkurat nå passert Lauglolia naturreservat på høyre side). Tårnet vises forøvrig godt fra veien.

Fugletårnet i Gaulosen
Slik ser det nye fugletårnet i Gaulosen ut! Det står på Bynessiden av Gaulosen. FOTO: Georg Bangjord

Kommentér nyheten