Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Sjøfugldød og plast

Det er estimert at plast på verdensbasis dreper 1 million sjøfugler. I en artikkel i Nature (Scientific Reports 2019) beskrives en studie av relasjonen mellom dødelighet hos sjøfugler og mengden plast de har spist. Ballonger på avveie er særlig skadelig for fugler.

Av Øystein R. Størkersen

Publisert 04.11.2019

Plast i det marine miljø utgjør en stor global trussel mot bl.a. sjøfugler. Denne studien analyserte 1734 døde sjøfugler av 51 arter. Det ble påvist en klar sammenheng med dødsårsak og mengden plast i sjøfuglene. Det er en 20 % sjanse for unaturlig død dersom en sjøfugl svelger en eneste plastbit. Det øker til 100 % dersom fuglen har spist mer enn 93 biter. Tetting av tarm er hovedårsaken til denne dødeligheten. Av alle typer plast pekes det på ballonger som den mest risikofylte gjenstanden, da ballonger gir 32 ganger høyere sannsynlighet for unaturlig død sammenlignet med harde plastbiter.

Les mer: Ecological drivers of marine debris ingestion in Procellariiform Seabirds

 

Havsule
Plastforurensning er et stort problem også for sjøfuglene i Norge. Et problem er at plasten tar opp plass i magesekken, og dermed fører til at fuglene sulter ihjel. Plast er kanskje et særlig stort problem for "stormfugler" som havhest. Men også andre arter som havsule (bilder) rammes, her har en uheldig fugl fått et tau festet til nebbet. Fuglen ble funnet på Solastranda i Rogaland. FOTO: Ingrid Nielsen