Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hortulan»

Kommentarer til «NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hortulan»

Direktoratet for naturforvaltning (DN) utarbeider for tiden en rekke nasjonale handlingsplaner for arter, sist ut på høring er handlingsplan for hortulan. NOF fremhever viktigheten av skjøtsel av eksisterende hekkelokaliteter, nydannelse av hekkelokaliteter og internasjonalt arbeid som viktige faktorer i planen.

Gå til nyheten