Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Seminar om naturmangfoldloven i 2012»

Flere av våre medlemmer har tidligere deltatt på SABIMA-seminar. I 2012 arrangeres det flere nye seminarer om naturmangfoldloven ulike steder i landet. Vi anbefaler særlig våre naturvernkontakter og tillitsvalgte å delta. Dette gir deg bedre muligheter til å være med på å påvirke utbyggingssaker.

Gå til nyheten