Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

08.12.2006Ny rødliste omfatter 78 fuglearter
14.11.2006NOFs innspill til høring om nye jakttider
13.11.2006Mistenkt for ørnejakt
09.10.2006Engler med skit på vingene
21.09.2006Skadefelling av gråhegre i Nordland
20.09.2006Flere miljøgifter enn tidligere antatt i polarmåker
19.09.2006Internasjonal konferanse om restaurering av våtmark
15.09.2006Skogeierne må kanskje verne 5% av gammelskogen
21.08.2006Småkraftverk, en vanskelig sak i vernesammenheng
12.07.2006NOF Sør-Trøndelag anmeldte rasering av sjøfuglkoloni
19.06.2006Nytt forslag til jakttider sendt ut på høring
12.06.2006Jakt på hvitkinngås i hekkeområdene?
15.05.2006NOF krever stans av vindmøllene på Smøla!
09.05.2006Smøla vindpark er en katastrofe for havørna!
08.05.2006NOF i møte med Miljøverndepartementet om vindkraft
18.04.2006Virus i fokus
29.03.2006Fuglekikkere og fugleinfluensa
22.03.2006Møte med Olje- og Energidepartementet om vindkraft
21.03.2006Økte tilskudd for å tilrettelegge beitearealer for gjess
20.03.2006Konferanse om fugleinfluensa