Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

09.12.2011Hubro stoppet småkraftverk i Førde
02.11.2011Satellittmerket hubro ved planlagte vindkraftverk
26.10.2011NOFs svar på jakttidshøringene 2011
28.09.2011Ny handlingsplan mot mink
27.09.2011NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset
24.08.2011Kritisk for vierspurven i Norge
13.07.2011Gråhegrer reddet fra skadefelling i hekketida
12.07.2011Fagseminar om dammer i kulturlandskapet
30.06.201114 Nye Ramsar-områder i Norge
27.06.2011Krykkjer skutt i Ålesund sentrum
24.06.2011Høringssvar til verneplanen for Tyrifjorden
18.05.2011Rødliste for naturtyper lansert i dag
19.04.2011Dramatisk nedgang i vipebestanden på Lista
13.04.2011Ta bilder av dagaktive flaggermus!
13.04.2011Hubroen skal beskyttes mot strømdøden
07.03.2011Oljeskadde knoppsvaner tilbake til friheten
03.03.2011Kurefjorden-undersøkelsene 1970-72 fram i dagen
20.02.2011Havariet til Godafoss: situasjonen søndag 20.2
18.02.2011Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler
31.01.2011Nye bestandstall for overvintrende gjess i Europa