Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

03.12.2013Det blir stadig færre fugler i fjellet!
02.10.2013Dramatisk forslag angående kongeørn i Sverige
18.06.2013NOF har klaget på vedtak om skadefelling av rovfugler
25.05.2013Store antall sjøfugler drepes i fiskegarn
07.05.2013NOF har anmeldt krykkjedrap i Nord-Trøndelag
18.04.2013Vandrefalk stoppet større veiutbygging i Oppland
12.04.2013Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika - et tilbakeslag for naturvernet i Norge
22.03.2013NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader
19.03.2013Regjeringen må prioritere vern av skog
06.03.2013Politikerne svikter trekkfuglene når de sier ja til Siragrunnen vindkraftverk
22.01.2013NOF sier nei til oljeboring i nord