Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

19.12.2014Regjeringen løper fra sitt ansvar for svarthalespoven
27.11.2014Intensivert kamp mot forgiftning av fugler
22.10.2014Urealistiske avbøtende tiltak foreslått for Siragrunnen vindkraftverk
02.10.2014NOF støtter utvidelse av Froan landskapsvernområde
16.09.2014Ramsarkonvensjonens generalsekretær på besøk til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem på Ringerike
27.08.2014NOF vil ha mer skogvern
23.08.2014NOF tar sterk avstand fra bruk av blyhagl i norsk natur
03.07.2014NOF foreslår nasjonal tiltakspakke for sjøfugler
09.04.2014Betydelige bestandsendringer hos norske fuglearter
19.03.2014Regjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland
19.03.2014Frifunnet i Høyesterett etter å ha skutt hønsehauk
18.02.2014NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn!
06.02.2014Ny skadefellingsforskrift på trappene
16.01.2014NOF påklager vedtak om konsesjon til Haugøya testturbin på Smøla