Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

23.12.2015Siragrunnen vindkraftverk: Havvind på ville veier
21.12.2015Nytt vipeprosjekt i Hordaland!
15.12.2015Etter klimatoppmøtet i Paris: En lysere fremtid for fuglene våre?
07.12.2015Sensitive arter må skjermes bedre!
25.11.2015Kongeørna er i fokus – hva vet vi?
18.11.2015En av tre norske fuglearter er med på ny rødliste!
15.10.2015Vindkraft i trekkfuglenes motorvei
17.09.2015Usedvanlig få trekkfugler i høst!
10.09.2015Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen
09.07.2015Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem
22.06.2015Si nei til vindkraft på Siragrunnen!
26.05.2015NOFs syn på beslutningen om å tillate blyhagl
22.05.2015NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms
20.05.2015Frykt for endring av trekkrutene for fennoskandiske dverggjess
01.05.2015NOFs innspill til høring av NOU om norsk pelsdyrhold
15.04.2015NOFs innspill til norsk handlingsplan for naturmangfold
13.04.2015Firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund er uakseptabelt!
10.03.2015Sjøfuglseminar i Møre og Romsdal 20.-21. april 2015
10.02.2015Svarthalespove bør fortsatt være en prioritert art!
14.01.2015Lys framtid for fugletrekket over Siragrunnen!