Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

12.12.2018NOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune
04.12.2018Bedre oppfølging av handlingsplan for horndykker nødvendig
22.10.2018Skjødeløs arealbruk som følge av Nasjonal ramme for vindkraft
08.10.2018Sneglefart for naturvernet mens verden raser videre
19.09.2018Uthulingen av naturmangfoldloven må stanses!
05.09.2018Strengere lovverk for handel med truede arter
22.08.2018Forbudt med utsetting av tamender for jakt - men fasaner og rapphøns går en kald vinter i møte
21.08.2018Hastverk med vindkraft
19.07.2018Drager eller måker på taket?
09.07.2018Løse fasaner og andre fugler
03.07.2018Hva skjer med kongeørna? - en oppsummering
25.06.2018Hogger flest trær når fugleungene ligger i reiret
16.05.2018Gjør en innsats for sandsvala!
19.03.2018EU vurderer forbud mot blyammunisjon – hva gjør Norge?
09.03.2018Kongeørna nok en gang under angrep på Stortinget
08.02.2018NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern
25.01.2018Behold forvaltningen av jaktbare viltarter under Klima- og miljødepartementet
03.01.2018NOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark