Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

10.12.2019Fra Tanamunningen til Ramsar - internasjonal overvåking av mudringsplaner nødvendig
03.12.2019Krever at forlenget konsesjon til Smøla vindkraftverk trekkes tilbake
25.11.2019Vindkraft ute av kontroll - storrengjøring påkrevd!
19.11.2019Sandsvalene i Hemne kommune får hjelp
04.11.2019Havvind gir fuglene nye utfordringer
04.11.2019Sjøfugldød og plast
28.10.2019Nye kamper rundt omkjøringsveien på Karmøy
18.10.2019Kongeørn i Trøndelag: Kva er feil?
17.10.2019Feil fra NOF om kongeørntap
14.10.2019Oppfølging av NOFs klage til Bernkonvensjonen om nødrett: To skritt frem og ett tilbake
14.10.2019Forslag til ny viltforskrift skuffer
08.10.2019Statsbudsjettet 2020: Vi forventer mer – naturen kan ikke vente!
03.10.2019Ingen grunn til å skyte ærfugler ved oppdrettsanlegg!
02.10.2019Sjokkerende planer om havvind utenfor fuglefjellet Runde
01.10.2019Vindkraft til besvær – høringssvar nasjonal ramme
25.09.2019Feilvurderingar og sakshandsamingsfeil ved Haram vindkraftverk
14.09.2019Særtrøndske kongeørner
27.08.2019Fylkesmannen i Vestland kritisk til NVEs behandling av vindkraftsaker
04.07.2019Slipp karbonet fri – her skal det bygges vindkraft!
27.06.2019Vindkraftverk på Frøya er et feilgrep
26.06.2019Begrensninger i hogsten i hekketiden – en seier for fuglelivet
24.06.2019Forvaltningsplaner for naturen - kan det være løsningen?
24.06.2019Legg ned arbeidet ved Sørmarkfjellet vindkraftverk!
18.06.2019Jakten på en helhetlig og klok naturforvaltning
11.06.2019Fikk ikke Stortinget med på skyting av havørn
04.06.2019Nei til mer landbasert vindkraft - for fuglenes skyld
09.05.2019Krever at krykkjer i steinbrudd blir tatt hensyn til
25.04.2019Nye hubrofunn må føre til arbeidsstopp ved Sørmarkfjellet vindkraftverk
25.04.2019Frikjent for å ha skutt havørn - nå ankes saken
11.04.2019Felles utspill om raudåte - navet i havet
03.04.2019Kongeørna og havørna i Norge - faktakunnskap og forvaltningspolitisk situasjon
21.03.2019NOF ber Ola Elvestuen ta nye og bedre grep for naturen
16.02.2019Lenvik kommune avviser oppdrettsanleggs ønske om å skyte sjøfugler
04.02.2019Vindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen
02.02.2019Verdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen
24.01.2019Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site