Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

24.11.2021Ny rødliste viser at vadefuglene sliter
16.11.2021Ny rapport: Enorm tilbakegang for Europas fugler
28.10.2021Engasjer deg for våre viktigste fugleområder!
20.10.2021BirdLife Norge mener: Stans trostejakta i Norge!
13.10.2021Statsbudsjettet viser røde tall for naturregnskapet
14.09.2021Landbasert oppdrett ødelegger natur i Nordland
13.09.2021Listastrendene inn for Ramsar-konvensjonen
01.09.2021Glemmes fuglene i havvind-satsingen?
19.08.2021Naturstrategi for våtmark uten bindende virkemiddel
09.08.2021Holder konsekvensutredningene mål?
22.06.2021Stans i utsetting av fasan og rapphøne
14.06.2021Unike myrer og våtmark truet på Lista - NOF med appell til «grønne» selskaper
10.06.2021Mye bra i nytt forslag til jakt- og fangsttider
03.06.2021Redd Syltøran, Surnadals mest artsrike fugleområde!
11.05.2021Lek med tall og prosenter: Kongeørnskadene øker ikke
10.05.2021Forbudet mot nydyrking av myr i fare
21.04.2021EU-forbud mot blyammunisjon i våtmark blir innført i Norge
09.04.2021Oppdrett ved Sklinna: Avslag fra Statsforvalteren
08.04.2021Flere vindkraftprosjekt stanset
29.03.2021Andøy kommune ønsker rødnebbternene velkommen
28.03.2021Trivelige turer i naturen kan redde verden - er du med?
25.03.2021Globalt viktig våtmark ødelegges - ingen griper inn
17.02.2021Hvilke skader gjør egentlig vindkraftverkene på fuglelivet?
02.02.2021Verdens våtmarksdag: Reparasjoner gir håp i ødeleggelsenes tidsalder
01.02.2021Skjebnetid for Innvordfjellet i Trøndelag
28.01.2021Vernearbeidet ved Sklinna inn i ny fase
13.01.2021Hav og kyst under press - vi trenger mer marint vern