Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om Firefelts motorvei:

10.09.2015Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen
09.07.2015Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem
13.04.2015Firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund er uakseptabelt!
25.09.2014Ramsarkonvensjonen har kontaktet Norge vedrørende Tyrifjorden
16.09.2014Ramsarkonvensjonens generalsekretær på besøk til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem på Ringerike

Andre nyheter