Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Sjøfuglene lider – NOF Finnmark ser etter løsninger

NOF avd. Finnmark har lenge fokusert på utfordringer tilknyttet fiskeredskaper på avveie. Dessverre er denne utfordringen fortsatt like aktuell! Etter vår mening har Mattilsynet et dyreetisk lovpålagt ansvar i denne saken, men sjokkerende nok så fraskriver de seg ethvert ansvar og etterlyser dokumentasjon. Søknad om prosjektmidler til dette fra Miljødirektoratet blir derfor sendt over nyttår.

Av Dag Gjerstad

Publisert 04.09.2019

Media rapporterer til stadighet om fiskeredskaper på avveie som påfører fuglefaunaen store tap og store lidelser. Dette omfatter alt fra nylon ved lakseelver, garn som fanger fugl både på fiskefeltet og på tørrfiskhjeller, samt linekroker med agnrester som spises av bl.a. måser og ender. Et ferskt eksempel er NRK-artikkelen «Fiskegarn er dødsfelle for fugler - De må fjernes umiddelbart».

NOF avd. Finnmark har arbeidet med disse sakene gjennom flere år, brukt media for å bevisstgjøre fiskerinæringen og opinionen, samt arbeidet mot ansvarlige myndigheter for å få slutt på dette svineriet. Vi har også tidligere skrevet om dette på NOF avd. Finnmarks nettsted, samt brukt spalteplass i tidsskriftet vårt – Lappmeisen. En PDF av artikkelen «Skader på sjøfugl ved egning og under linefiske i Finnmark» fra 2016-utgaven av Lappmeisen kan lastes ned til høyre.

Vi har også hatt møter med Mattilsynet, region Troms og Finnmark (se tidligere nettsak), og etter vår oppfatning er Mattilsynet ansvarlige for å håndheve Lov om dyrevelferd, da lidelsene fuglene utsettes for helt klart faller inn under denne loven. Dessverre har vi opplevd en total ansvarsfraskrivelse fra Mattilsynet – de hevder at de verken vil eller har ressurser nok til å følge opp dette.

Basert på dette søkte NOF avd. Finnmark den 31. januar 2019 Miljødirektoratet om økonomisk støtte for å dokumentere problemenes omfang, samt å komme med konkrete forslag hvordan dette kan unngås. I konkurranse med over 100 andre søkere nådde vi ikke opp denne gang, men vi vil søke på nytt for 2020. Dette arbeidet er så viktig at det må løftes opp helt til endringer og forbedringer kan dokumenteres.

I tillegg vil saken styrebehandles på nytt i fylkesavdelingen, og nye retningslinjer for hvordan vi skal arbeide vil bli foreslått.

 

 

Gråmåke med lineskader
Gråmåke med fiskeredskaper i svelget. FOTO: Jo-Inge Vidal
Skader på sjøfugl ved egning og under linefiske i Finnmark
FOTO: NOF Finnmark Last ned (PDF)