Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Sivhauk funnet hekkende i Hedmark

Sivhauk er en relativt ny art som hekkefugl i norsk natur, og den har spredt seg sakte til nye områder de siste tiårene. I år ble hele tre par sivhauk funnet hekkende i Hedmark, og det var de aller første ynglingene i fylket som kanskje er mest kjent for store ugler og skogsarter.

Av Tommy Wernberg

Publisert 09.08.2013

Selv om sommeren for mange har dreid seg om lappugle, så har det også vært andre arter i fokus. Sivhauken har blitt sett årlig en stund i Hedmark, men det var først for et par år siden at hekking for alvor begynte å bli et tema. Reirbygging ble observert, men leting ble gjort uten resultater. Det samme skjedde også året etter.

I år ble det oppdaget reirbygging på en helt annen plass. Mens andre knipset lappugle, så tok Arnfinn Tøråsen og Tommy Wernberg seg tid til å kikke etter sivhauk. I begynnelsen av juli ble vadestøvler funnet fram.

Før kl. sju om morgenen ble det første reiret funnet. Og det første hekkefunnet i Hedmark var en realitet. En lokalitet til ble besøkt, men ikke med tanke på sivhauk. Egentlig bare for å se på fugl. Men sivhauken ble sett. Både hannen og hunnen. Ned på et sted. Tja.. Hvorfor ikke? Det ble bestemt å gjøre et forsøk. Og det ble full klaff. To sivhaukhekkinger på en dag! Slettes ikke verst.

Den tredje hekkingen ble funnet noen dager senere. Og med fire unger. De to andre hekkingene hadde en unge hver. Et år med rekord på lappugle og hekkefunn av sivhauk er slett ikke ille for et innlandsfylke som Hedmark.

En litt lengre artikkel vil bli publisert i Kornkråka, lokaltidsskriftet til NOF avd. Hedmark.

Sivhauk (Norsk Fugleatlas)

Sivhaukungen gjør seg stor og skremmende
En av de to første sivhaukene som ble funnet, prøver å skremme bort inntrengere ved å gjøre seg stor. FOTO: Tommy Wernberg
Sivhaukhannen
Sivhaukhannen som svever over reiret. FOTO: Tommy Wernberg

Kommentér nyheten