Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Rogaland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Rogaland

NOF avd. Rogaland, en fylkesavdeling av Norsk Ornitologisk Forening, er en forening for deg som er glad i fugler. Mesteparten av aktiviteten drives gjennom de fem lokallagene vi har i NOF avd. Rogaland. Se link til lokallag for mer informasjon om hvem vi er og hva vi gjør

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

sanglerkeFuglevern på mange fronter i Rogaland (13.10.2020)

Rogaland er et av Norges mest fuglerike fylker. Mange av de viktigste fugleområdene er vernet, men både i verneområdene og utenfor er det mange trusler mot fuglelivet. NOF avd. Rogaland jobber som fuglenes advokat i et bredt spekter av saker. Heldigvis er vi i vekst – snart er vi 1000 medlemmer!

Les mer
LogoInnkalling til årsmøte i NOF avdelling Rogaland 2020 (28.09.2020)

På grunn av koronasituasjonen måtte årsmøtet i NOF avdeling Rogaland utsettes i vår. Det innkalles nå til årsmøte på Mostun (Inge Steenslands hus) tirsdag 20. oktober 2020 kl 18:30.

Les mer
havelleStore muligheter for bedre bruk og vern av Jæren landskapsvernområde (30.03.2020)

Jæren i Rogaland er et av de viktigste fugleområdene i Norge, både med betydelige hekkeforekomster av ulike fuglearter og med et høyt antall trekkfugler og overvintringsgjester. Nylig var et utkast til besøksstrategi for Jæren landskapsvernområde ute på høring.

Les mer
LogoÅrsmøte NOF avdeling Rogaland 2020 - utsatt på ubestemt tid (23.03.2020)

På grunn av situasjonen med korona-viruset og myndighetenes anbefaling om å unngå større ansamlinger av folk har styret i NOF avdeling Rogaland besluttet at årsmøtet må utsettes på ubestemt tid.

Les mer
KongeørnVil bygge større vindkraftverk i viktig trekkområde for rovfugler – nå ser Sivilombudsmannen på saken (13.05.2019)

Utbyggerne ved Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal kommune, Rogaland er gitt tillatelse til å bygge et langt større vindkraftverk enn det de opprinnelig har fått konsesjon på. At vindkraftverket er tenkt plassert i et område med viktig rovfugltrekk og leveområde for hubro, gjør saken særlig graverende.

Les mer
LogoÅrsmøte NOF avdeling Rogaland 2019 (03.03.2019)

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland arrangeres på Mostun (Inge Steenslands hus) i Stavanger fredag 29. mars kl 18:30. Etter den formelle delen av årsmøtet vil Roar Solheim holde foredrag: Farger av grått – lappugla, barskogens bortgjemte skygge. Roar Solheim er forsker (førstekonservator i zoologi) ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med mange forskjellige ugler.

Les mer

Nyhetsarkiv