Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

BirdLife Rogaland

NOF avd. Rogaland, en fylkesavdeling av Norsk Ornitologisk Forening, er en forening for deg som er glad i fugler. Mesteparten av aktiviteten drives gjennom de fem lokallagene vi har i NOF avd. Rogaland. Se link til lokallag for mer informasjon om hvem vi er og hva vi gjør

Siste nytt

BirdLife Rogaland 27.10.2021

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland 2021

På grunn av koronasituasjonen måtte årsmøtet i NOF avdeling Rogaland, som normalt skulle vært arrangert på våren, også i år utsettes. Det innkalles nå til årsmøte på Mostun (Inge Stenslands Hus) torsdag 18. november 2021 kl. 18:30.

Les hele saken
Tyrkerdue 13.10.2020

Fuglevern på mange fronter i Rogaland

Rogaland er et av Norges mest fuglerike fylker. Mange av de viktigste fugleområdene er vernet, men både i verneområdene og utenfor er det mange trusler mot fuglelivet. NOF avd. Rogaland jobber som fuglenes advokat i et bredt spekter av saker. Heldigvis er vi i vekst – snart er vi 1000 medlemmer!

Les hele saken
28.09.2020

Innkalling til årsmøte i NOF avdeling Rogaland 2020

På grunn av koronasituasjonen måtte årsmøtet i NOF avdeling Rogaland utsettes i vår. Det innkalles nå til årsmøte på Mostun (Inge Steenslands hus) tirsdag 20. oktober 2020 kl 18:30.

Les hele saken
Sandlo 30.03.2020

Store muligheter for bedre bruk og vern av Jæren landskapsvernområde

Jæren i Rogaland er et av de viktigste fugleområdene i Norge, både med betydelige hekkeforekomster av ulike fuglearter og med et høyt antall trekkfugler og overvintringsgjester. Nylig var et utkast til besøksstrategi for Jæren landskapsvernområde ute på høring.

Les hele saken
Myrhauk 13.05.2019

Vil bygge større vindkraftverk i viktig trekkområde for rovfugler – nå ser Sivilombudsmannen på saken

Utbyggerne ved Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal kommune, Rogaland er gitt tillatelse til å bygge et langt større vindkraftverk enn det de opprinnelig har fått konsesjon på. At vindkraftverket er tenkt plassert i et område med viktig rovfugltrekk og leveområde for hubro, gjør saken særlig graverende.

Les hele saken
03.03.2019

Årsmøte NOF avdeling Rogaland 2019

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland arrangeres på Mostun (Inge Steenslands hus) i Stavanger fredag 29. mars kl 18:30. Etter den formelle delen av årsmøtet vil Roar Solheim holde foredrag: Farger av grått – lappugla, barskogens bortgjemte skygge. Roar Solheim er forsker (førstekonservator i zoologi) ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med mange forskjellige ugler.

Les hele saken

Nyhetsarkiv