Hopp til hovedinnhold

Norsk faunakomite for fugl (NFKF)

Norsk faunakomite for fugl (NFKF) sammenstiller kvalitetssikret materiale av fåtallige og uvanlige fugler i Norge. Jobben med å kvalitetssikre står NOF sine lokale sjeldenhetskomiteér (LRSK) for.

Komiteén publiserer sine årlige rapporter i tidsskriftet Fugleåret (fom. 2008). Materialet som publiseres er basert på innrapporterte observasjoner til vår database artsobservasjoner.no. Alle funn i rapportene skal på forhånd kvalitetssikres av LRSK, som har tilgjengeliggjort materiale som står på NFKF sin rapporteringsliste.

Norgeslisten | Publikasjoner | Rapporteringsliste | Veiledning for validatorer | LRSK


Nyheter fra NFKF

19.11.2014

Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten

En oppdatert Norgesliste med antall godkjente funn tom. 2013 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2014. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering er overlatt til LRSK og NFKF.

Les hele saken
06.06.2014

Fugleåret - et nytt tidsskrift fra NOF

Vi er glade for å kunne fortelle at «Fugleårene 2009 og 2010» nå er ferdig og er klar for bestilling. Dette er et nytt medlemstidsskrift fra NOF, som er spekket med informasjon om og gnistrende bilder av sjeldne og fåtallige fugler i Norge fra disse årene.

Les hele saken
10.02.2014

Ti millioner artsobservasjoner!

Tidlig i mai 2008 ble Artsobservasjoner lansert. Gode løsninger for å rapportere observasjoner av arter var savnet på den tiden, og systemet ble en umiddelbar suksess. I dag, nesten seks år etter, ble observasjon nummer 10 000 000 rapportert!

Les hele saken
11.10.2013

Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten

En oppdatert Norgesliste med godkjente funn tom. 2012 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2012. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering er overlatt til LRSK og NFKF.

Les hele saken
07.12.2009

Faunistisk samling i Trondheim

Forrige helg ble representanter fra alle landets faunistiske komiteer invitert til Trondheim for å diskutere sitt arbeid. Sentralt på agendaen var vedtekter, validering av funn, og komiteenes framtid i det relativt nye verktøyet artsobservasjoner.no.

Les hele saken

Flere nyheter om NFKF