Hopp til hovedinnhold

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) ble opprettet i 1975. Formålet med komiteen er å systematisk kvalitetssikre observasjoner av sjeldne fugler i Norge, og deretter publisere funnene i egne rapporter.

Observasjoner av arter eller underarter som er nye for Norge, nye hekkearter i Norge eller arter/underarter som i kraft av sin sjeldenhet innenfor landets grenser står oppført på en liste over arter som krever godkjenning, må rapporteres til komiteen ledsaget av en beskrivelse av funnet og foreliggende dokumentasjon som foto eller lydopptak. Medlemmene av komiteen gjennomgår så beskrivelsen, funnomstendigheter og innkommet dokumentasjon og vurderer om funnet er tilstrekkelig dokumentert for å støtte observatørens identifikasjon. Alle godkjente funn blir også vurdert med hensyn på sannsynligheten for at fuglen stammer fra fangenskap eller forvillede bestander og kategorisert med hensyn på dette (kategori A, C, D eller E). Komiteen har også ansvaret for å ajourføre listen over fuglearter observert i Norge.

Norgeslisten | Publikasjoner | Slik arbeider vi | Medlemmer | Rapportering | LRSK


Nyheter fra NSKF

02.06.2023

Fem nye arter på oppdatert Norgesliste

Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) avholdt sitt årlige møte på Jæren helga 24.–26. mars. En rekke rapporter på funn fra 2022 ble behandlet, i tillegg til revurdering av eldre funn. I løpet av møtehelgen ble det lagt til fire arter til den norske artslisten.

Les hele saken
19.01.2023

Eskimogås – «ny» art for Norge

Den offisielle listen over fugle- og underarter påtruffet i Norge er oppdatert ihht. NSKFs vurderinger det siste halvåret. Endringen som gjerne er av størst interesse for norske fuglekikkere er at eskimogås (Anser rossii) er flyttet til kategori A og dermed anses å være en spontant forekommende art her til lands.

Les hele saken
28.04.2022

Polargås – «ny» art for Norge

Den offisielle listen over fugler påtruffet i Norge er nå oppdatert med nye funn fra 2021. I tillegg til de tidligere annonserte endringene er også polargås (Branta hutchinsii) lagt til i kategori A etter at NSKF har godkjent ti funn av fugler som antas å ha tatt seg til Norge uten menneskelig innblanding.

Les hele saken
08.04.2022

Fire nye arter på Norgeslisten

NSKF avholdt sitt årlige møte helgen 25.–27. mars. En rekke rapporter på funn fra 2021 ble behandlet, i tillegg til revurderinger av mange eldre funn. I løpet av helgen ble det godkjent fire arter og to underarter som ikke tidligere er påtruffet i Norge.

Les hele saken
09.08.2021

Norgeslisten oppdatert iht. IOC World Bird List

Den offisielle listen over fugler påtruffet i Norge er oppdatert med revidert systematikk og taksonomi iht. IOC World Bird List versjon 11.2. I tillegg er småskrikørn lagt til listen etter at et funn fra 2010 er godkjent som landets første tilstrekkelig dokumenterte funn.

Les hele saken
16.02.2021

Fire nye arter på oppdatert norgesliste

Den offisielle norgeslisten er nå oppdatert iht. taksonomi og systematikk fra IOC World Bird List ver. 11.1. Tre nye arter fra 2020 og én ny art fra 2018 er også lagt til listen. De fire nye artene er einersanger, steinfink, klatreparula og brunkinnparula. I tillegg er nylige endringer som følge av revurderinger implementert.

Les hele saken

Flere nyheter om NSKF