Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) ble opprettet i 1975. Formålet med komiteen er å systematisk kvalitetssikre observasjoner av sjeldne fugler i Norge, og deretter publisere funnene i egne rapporter.

Observasjoner av arter eller underarter som er nye for Norge, nye hekkearter i Norge eller arter/underarter som i kraft av sin sjeldenhet innenfor landets grenser står oppført på en liste over arter som krever godkjenning, må rapporteres til komiteen ledsaget av en beskrivelse av funnet og foreliggende dokumentasjon som foto eller lydopptak. Medlemmene av komiteen gjennomgår så beskrivelsen, funnomstendigheter og innkommet dokumentasjon og vurderer om funnet er tilstrekkelig dokumentert for å støtte observatørens identifikasjon. Alle godkjente funn blir også vurdert med hensyn på sannsynligheten for at fuglen stammer fra fangenskap eller forvillede bestander og kategorisert med hensyn på dette (kategori A, C, D eller E). Komiteen har også ansvaret for å ajourføre listen over fuglearter observert i Norge.

Norgeslisten | Publikasjoner | Slik arbeider vi | Medlemmer | Rapportering | LRSK | Lenker


Nyheter fra NSKF

Norgeslisten oppdatert iht. IOC World Bird List (09.08.2021)

Den offisielle listen over fugler påtruffet i Norge er oppdatert med revidert systematikk og taksonomi iht. IOC World Bird List versjon 11.2. I tillegg er småskrikørn lagt til listen etter at et funn fra 2010 er godkjent som landets første tilstrekkelig dokumenterte funn.

Les mer
Fire nye arter på oppdatert norgesliste (16.02.2021)

Den offisielle norgeslisten er nå oppdatert iht. taksonomi og systematikk fra IOC World Bird List ver. 11.1. Tre nye arter fra 2020 og én ny art fra 2018 er også lagt til listen. De fire nye artene er einersanger, steinfink, klatreparula og brunkinnparula. I tillegg er nylige endringer som følge av revurderinger implementert.

Les mer
NOF samkjører taksonomi og systematikk for fugl (04.12.2020)

NOFs ulike komiteer har frem til nå fulgt ulike taksonomiske anbefalinger, noe som har gitt grunnlag for forvirring. Det vil det nå bli slutt på etter at NOF har besluttet å følge de taksonomiske anbefalingene til IOC World Bird List. Dette er en faglig godt fundert, global og dynamisk liste.

Les mer
Steinfink – ny art for Norge (19.11.2020)

Norges første steinfink ble funnet på Øran ved Åndalsnes 19. oktober 2018 av Helge Arild Gyldenås. Fuglen ble kun sett denne ene dagen. Fuglen ble først antatt å være en trompeterfink, men artsbestemmelsen ble endret til steinfink høsten 2020. Det er kun tre funn i Europa av denne fjellarten!

Les mer
Stripegås flyttes til kategori C (18.11.2020)

NSKF har etter diskusjon med øvrige nordiske sjeldenhetskomiteer, besluttet at stripegås flyttes fra kategori E til kategori C på Norgeslisten. Det finnes en livskraftig forvillet bestand i Nederland, og majoriteten av observasjoner i de nordiske landene antas å dreie seg om fugler herfra.

Les mer

Flere nyheter om NSKF