Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bjørkefink mest tallrike art under EuroBirdwatch 2013

Bjørkefink dominerte EuroBirdwatch i år som i fjor, og til slutt kunne vi loggføre hele 36 913 bjørkefinker i løpet av helga. Ringdue og grågås fulgte på de neste plassene. Det var mye fugl i bevegelse, og totalt ble det av 428 observatører rapportert inn 247 315 individer fordelt på 222 arter.

Av Morten Ree

Publisert 24.10.2013

Tre på topp

EuroBirdwatch (EBW) gikk av stabelen helga 5.-6. oktober. Ikke overraskende så var bjørkefinkene i flertall under helga med 36 913 individer. Ser man tilbake i tid så er som regel arten høyt oppe på listene første helg i oktober, som er naturlig ut fra artens trekkmønster. Årets telling traff godt i forhold til trekket av ringdue, som med sine 21 265 individer tok andreplassen. Dette er første gang vi har ringdue inn på tre på topp listene i de seks årene vi har arrangert EBW ved hjelp av Artsobservasjoner.no. Men dette handler kun om en helt vanlig forskyvning av trekktoppen for arten. Grågåsa er som vanlig høyt oppe denne gang med tredjeplass og 16 281 registrerte individer.

Merkelig lite kortnebbgås

Når det gjelder kortnebbgås som normalt ligger høyt oppe på listene, så har det i år vært bemerkelsesverdi nedgang i observasjonene. Så langt i oktober (per 22.10) har kun 35 000 kortnebbgås blitt rapporter mot 133 000 samme periode i fjor (tallene inkluderer dobbelttellinger). Tar man med tallene fra september så blir summen 87 000 kortnebbgås denne høsten mot 255 000 høsten 2012. Det er kommet observasjoner på flokker som trakk i veldig stor høyde over de faste rasteplassene i år. Dette kan tyde på at de faktisk har erfart et økende jakttrykk og at de prøver å unngå de faste rasteplassene. Det kan også ha vært gode trekkforhold når det mest massive trekket pågikk eller en kombinasjon av disse to faktorer, som bidro til at mange gjess ikke rastet lenge i Norge.

Invasjon av flaggspett og haukugle

I høstmånedene september/oktober har det de siste årene vært mellom 1300 og 2200 observasjoner av flaggspett. I år har det på disse to høstmånedene så langt (per 22.10.) blitt registrert hele 12 500 flaggspett. Under EBW-helgen ble tallet 587 individer mot 117 i fjor.

Haukugla fortsetter invasjonen som man så tendenser til i fjor. Under EBW første helga i oktober ble det rapportert 29 haukugler. I månedene september/oktober er det så langt registrert mer enn 500 observasjoner i år mot nesten 400 i fjor. I årene 2008-2011 lå tallene mellom 35 og 90 observasjoner i disse høstmånedene.

Sjeldne arter

Hos mange så er bunnen av observasjonslisten vel så interessant som de tallrike artene i toppen. I år finnes vel ikke de helt store bombene, men for mange ville det vært morsomt å ha vært tilstede for å se rødtoppfuglekonge (Lindesnes i Vest-Agder),  svartehavsmåke (Hovindammen i Oslo, Børreshaugen og Linnesstranda i Buskerud) og brilleand (Revtangen i Rogaland).

«Birdrace» i Buskerud

Det har etter hvert blitt tradisjon at NOF avd. Buskerud under EBW-helgen avholder en konkurranse mellom de mest kjente fuglelokaliteter i fylket. Les mer om lokalitetskonkurransen på NOF avd. Buskeruds nettside.

Selv om de fleste av observatørene enten drar ut i grupper eller alene under EBW så er det i tillegg noen få arrangement i NOF-regi. Blant annet var det åpen dag i fugletårnet på Øra i Fredrikstad, fugletitting ved Østensjøvannet i Oslo, NOF Nord-Trøndelag hadde en innholdsrik tur til Tautra, som det kan leses om her. Lista fuglestasjon tok i mot fugleinteresserte med blant annet presentasjon av ringmerking noe som ga en flott omtale på nettstedet Lister24.no.

Ringdue
Det var et stort trekk av ringdue under EuroBirdWatch i 2013. Hele 21 265 fugler ble registrert. FOTO: Frank Steinkjellå
Haukugle
Den sterke forekomsten av haukugle gjorde at ekstra mange fikk oppleve arten under årets EuroBirdWatch. FOTO: Ingar Jostein Øien