Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Resultater fra EuroBirdwatch 2014

Første helga i oktober ble som vanlig EuroBirdwatch arrangert over hele Europa. NOF baserer sin rapport på rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Ansamlinger av trekkarter dominerer listene, som viser store antall av grågås og kortnebbgås. Blant 226 forskjellige arter var rødstrupesanger den mest sjeldne observasjonen.

Av Morten Ree

Publisert 14.10.2014

Til sammen 438 personer rapporterte sine observasjoner under EuroBirdwatch (EBW) helgen 4. og 5. oktober. De registrerte til sammen 175 530 individer. Trekket av gås utgjorde et betydelig innslag, og de to artene som ble registrert i størst antall under EBW var grågås og kortnebbgås med henholdsvis 21 414 og 15 983 individer. Etter disse to fulgte bjørkefink (10 989), gråmåke (10 812), stær (10 027) og ringdue (6 233).

Været spiller selvsagt en stor rolle for de forskjellige arters bevegelser i starten av oktober. En varm og fin høst med god tilgang på bær i skog og fjell medfører at trostetrekket kommer senere på kysten. Enkelte år har både gråtrost og rødvingetrost vært å finne blant tre på topp, men i år er disse registrert i lavere antall enn vanlig. Bjørkefink, som enkelte år har vært den mest dominerende arten under tellingen, vil også få en senere trekktopp i år, det samme gjelder ringdue. Disse to artene var nummer en og to i 2013 med henholdsvis 36 913 og 21 265 individer i fjor, mot 10 989 og 6 233 individer i år.

Hos vår nabo i øst, Sverige, er artene bokfink, bjørkefink, hvitkinngås og ringdue de artene som det ble sett mest av. I Europa deltok 40 deltakerland, og der ligger stær på topp, fulgt av sothøne og stokkand.

Høsten er også tid for sjeldenheter, og blant de 226 observerte artene denne helgen vil vi fremheve rødstrupesanger (Sogn og Fjordane), brilleand (Rogaland), egretthegre (Østfold og Sør-Trøndelag) og sibirpiplerke (Nordland og Rogaland) som spesielt sjeldne observasjoner.

Ringdue
Ringdua var en av de mest tallrike artene under EuroBirdwatch også i år. Likefullt var det langt færre ringduer å se i begynnelsen av oktober i år enn i fjor. Kanskje den er blant artene som trekker noe senere i år grunnet den milde høsten. FOTO: Jan Erik Røer