Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dette engasjerte oss i 2014

Vinterens store hagefugltelling ble sammen med omtaler av årets fugl, fjellvåken de mest leste nettsakene på birdlife.no i år. Forekomster og forvaltning av norske fugler er også godt representert blant de mest populære nyhetene i 2014.

Av Frode Falkenberg

Publisert 31.12.2014

Hva var de mest populære nyhetene på NOFs nettside i år? Som vanlig har vi gått gjennom statistikken for bruk av nettstedet i løpet av året, og summert opp hvilke saker som ble mest lest av våre besøkende i løpet av året.

Som alltid var de to profilerte sakene om Hagefugltellingen og årets fugl som ble besøkt flest ganger. Utover disse dominerer saker som formidler fakta om fuglenes forekomster i Norge. Foreningens nye tidsskrift Fugleåret fikk også stor oppmerksomhet.

De ti mest besøkte nyhetssakene på birdlife.no i 2014

 1. Hagefugltellingen 2014
 2. Fjellvåken er på plass
 3. Ny omfattende rapport om rovfugler og ugler i Norge
 4. Fugleåret - et nytt tidsskrift fra NOF
 5. Betydelige bestandsendringer hos norske fuglearter
 6. Følg fjellvåkens bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider
 7. Rekordår for lappugle og slagugle i Norge
 8. Rødøyevireo - ny art for Norge
 9. NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn
 10. Det blir stadig færre fugler i Europa

Eldre publiserte saker, tre på topp

 1. Fuglelyder
 2. Tid for å bygge fuglekasser
 3. Avliving av måker som bråker?

Norske fugler - fortsatt populær

Norske fugler, bestående av Norsk fugleatlas (1994) på nett og bildearkiv fra Artsobservasjoner, er den mest besøkte delen av nettsidene våre. Bruken av databasen var god, og i år endte det opp med 170 000 sideoppslag.

Fylkeslag

Fylkeslagssidene som ble lansert i 2010 er aktivt i bruk i mange fylker. De fem best besøkte fylkesavdelingene i 2014 var:

 1. NOF Rogaland
 2. NOF Østfold
 3. NOF Telemark
 4. NOF Hedmark
 5. NOF Oslo & Akershus

Vi takker med dette alle våre lesere for årets som har gått, og håper alle får et fuglerikt og givende 2015. Godt nytt år!

Kongeørn
Den norske forvaltningen av kongeørn engasjerer. NOF sitt nei til bestandsregulering av arten var den 8. mest leste saken på nettsidene i 2014. FOTO: Karl-Otto Jacobsen
På jakt etter en rødøyevireo
Norges første funn av den nord-amerikanske rødøyevireoen var en populær hendelse hos både feltornitologer og våre lesere. Her ser vi en samling raritetsjegere som studerer den sjeldne gjesten på Kvitsøy i Rogaland 2. oktober 2014. FOTO: Tor Olsen