Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Norsk hekkefugltaksering

Norsk hekkefugltaksering

Indeksverdi for stær og bokfink over antall registrerte par i Norsk Hekkefugltaksering. Indeksene er beregnet kun ut fra de rutene som er taksert i to påfølgende år. Startår for indeksberegning er det året arten ble taksert i minimum 20 ruter, og er gitt indeks 100.

I dette prosjektet overvåkes norske hekkefuglbestander ved hjelp av standardiserte tellinger i et stort antall geografisk avgrensede ruter over hele landet.

Hekkefugltakseringen (HFT) har etter starten i 1995 blitt gjennomført i områder som deltakerne selv har plukket ut. De har taksert 20 punkter langs en takseringsrute, og med nøyaktig fem minutter registrering i hvert punkt. Alle fugler (enhet er antall par) er notert, og samme rute er taksert til samme tid (+/- 7 dager og +/- 30 minutter) året etter. Hver rute er taksert bare en gang hvert år. Flere detaljer finnes i metodeheftet (se link nedenfor).

Prosjektleder Magne Husby kan nås på magne.husby@nord.no.

Prosjektet er nå avløst av TOV-E, som du kan lese mer om her.