Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Lag en trygg hekkeplass for tjelden

Særlig langs kysten av Nord-Norge er det lange tradisjoner for å sette opp hekkeplattformer for «småmåsa» (fiskemåke) og tjelden. Dette ga artene en tryggere hekkeplass som var mindre utsatt for predasjon enn en vanlig reirplass på bakken. Her beskriver vi hvordan du selv kan lage en slik hekkeplattform.

Opprinnelig satte nok folk i Nord-Norge opp hekkeplattformer for at fiskemåka skulle hekke, og at de på den måten på en lettvint måte kunne sanke noen egg om våren. Samtidig sørget de også for at måkene fikk fram noen unger, slik at de kom tilbake for å hekke året etter. Også tjelden satte pris på disse plattformene. Tilpasningsdyktig som den er når det kommer til valg av hekkeplass, finner man i dag ganske mange tjeld som hekker på slike plattformer i Nord-Norge.

Selv om det i dag er ulovlig å sanke egg fra fiskemåke (og tjeld), er det fremdeles mange hekkeplattformer for tjeld og fiskemåke å se i Nord-Norge. Tradisjonen har nok etter hvert gått mer over til å hjelpe artene litt på veien til en vellykket hekking. I Sør-Norge er derimot slike plattformer sjeldne å se. Det kan vi gjerne gjøre noe med!

Lag din egen hekkeplattform

For å lage en hekkeplattform til fiskemåke og tjeld trenger du en staur/stang e.l., samt materialer til å lage en plattform på toppen. Stauren bør helst være minimum 1,5–2 m lang. Plattformen lages av ei treplate e.l. (ca. 30 x 30 cm) med ca. 10 cm høye kanter. Ca. 30 cm under plattformen kan man gjerne montere et "hinder" (ei bøtte som henger opp ned slik som på skissen, eller mer miljøvennlig: ei ekstra treplate e.l.), som sørger for at det blir vanskeligere for katt, mink og røyskatt å klatre opp til hekkeplattformen. Det kan i tillegg være lurt å borre noen dreneringshull i selve plattingen, slik at det ikke blir stående vann der ved kraftig nedbør.

Fiskemåka bygger reiret sitt av gress, strå og småkvister, mens tjelden som regel nøyer seg med ei lita grop i bakken. Om du vil ha tjelden til å hekke på plattformen kan det derfor være lurt å ha litt sand, grus eller småstein på den, slik at tjelden kan lage seg ei lita grop hvor den kan legge eggene sine.

Både fiskemåke og tjeld kan hekke et stykke fra vann, men det er nok størst sjanse for å få artene til å hekke på plattformen din dersom du plasserer den i nærheten av sjøen eller fjæra. Er fjæra langgrunn kan plattformen også plasseres under flomålet i selve fjæra. Bruk en hammer, slegge e.l. slik at du sørger for å få hamra stauren/stokken godt ned i bakken. Selve plattformen festes best til stauren/stokken med et par skruer.

Når tjelden eller fiskemåka har ruget ut sine egg, og ungene har klekket, vil ungene som regel ganske snart hoppe ned på bakken. Selv om hekkeplattformen er høy, er et lite sprang utfor kanten og ned på bakken ingen problem for de lette og overraskende hardføre ungene. Blir familiene ikke forstyrret, vil både tjeld og fiskemåker kunne holde seg i nærheten av reirplassen helt til ungene er flygedyktige.

Send gjerne inn bilder av plattformen du setter opp, og av plattformer i bruk, til aaretsfugl@birdlife.no. Lykke til!

(Nettsaken er inspirert av faktaark fra Bioforsk/Miljødirektoratet: Hekkeplattform for fiskemåke (småmås) og tjeld)

Materialer og metode
Mål på materialer og framgangsmåte for hekkeplattform til tjeld og fiskemåke. FOTO: Oddvar Heggøy
Rugende tjeld
I Nord-Norge er oppsetting av hekkeplattformer til fiskemåke og tjeld en gammel tradisjon. På denne måten ga man de to artene en reirplass der predatorer ikke kom til, samtidig som man kunne sanke noen egg til eget bruk hvert år. FOTO: Frode Falkenberg