Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Hubroens status i Norge

Nå er resultater fra den tredje sesongen (2010) med landsdekkende kartlegging av hubro publisert i NOFs rapportserie. Kartleggingen gjøres som en del av oppfølgingen av Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan for hubro. Det er nå høysesong for å høre denne majestetiske fuglen rope.

Av Peter Sjolte Ranke & Ingar Jostein Øien

Publisert 31.03.2011

NOFs landsdekkende kartlegging av hubro startet for fullt i sesongen 2008 i forbindelse med engasjementet rundt Årets Fugl. Kort tid etter kom DNs handlingsplan for hubro, med en påfølgende oppfølgingsplan utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland. Resultater fra den tredje sesongen med kartlegging ble nylig publisert i NOFs rapportserie og summerer opp artens status i Norge. Allerede ved oppsummeringen av den første sesongen var det klare indikasjoner på at tidligere bestandsestimater hadde vært noe optimistiske, hvilket også denne rapporten underbygger. Dette understreker betydningen av å verne om hubroen, som igjen ble listet som sterkt truet i den siste norske rødlista utgitt i 2010.

Det er flere årsaker til at hubroen har en markant mindre bestand i dag enn på 1800- og starten av 1900-tallet, men særlig de siste 50 år har nok økende arealbruk i form av økt energibehov og økte rekreasjonsaktiviteter, samt utslipp av miljøgifter hatt en stor innvirkning på hubrobestanden. Det er derfor meget viktig å registrere hvor det fortsatt er hubroaktivitet, slik at en lettere kan bevare disse viktige lokalitetene mot skadelige inngrep, hvilket tidligere har vist seg å være mulig. Fylkesmannen i Nordland legger nå ned en betydelig innsats for å kartlegge 22kV-nettet, slik at de aller farligste stolpekonstruksjonene kan sikres mot å skade hubro som bruker disse som utkikkspunkter. Tiltak gjøres i størst grad ved kjente aktive hubrolokaliteter ettersom tiltakene er kostbare og det finnes begrensede midler til dette.    

Det er nå høytid for å lytte etter hubro! Vi trenger din hjelp til dette lyttearbeidet. I rapporten finner du alle fylkeskoordinatorer listet opp, så ta kontakt med disse om du ønsker å bidra med enten lytting eller har informasjon om hubrolokaliteter. Om du har et hubroberg i nærheten eller tips om en gammel lokalitet du ønsker å sjekke nærmere, lønner det seg å lytte rundt solnedgang ettersom hubroen synger mest aktivt på den tiden av døgnet.

  • Rapporten kan lastes ned her.
  • Hubrolyd finner du her.
  • Se den nye hubrobrosjyren her.
  • Se den nye hubroplakaten her.

Lykke til med årets lytting!

Hubro
Det er høysesong for hubrolytting! Du kan nå også lese rapporten fra den tredje sesongen med hubroundersøkelser i NOF-regi. FOTO: Kai Hermansen

Kommentér nyheten