Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

RødøyevireoRødøyevireo – ny art for Norge (16.10.2014)

Den nord-amerikanske spurvefugl-arten rødøyevireo ble registrert på Kvitsøy i Rogaland i begynnelsen av oktober. Dette var første funn av arten i Norge. Utrolig nok ble arten registrert også dagen etter på Karmøy – kanskje var det samme fugl. Det er 15 kilometer mellom de to lokalitetene.

Les mer
VipeDen norske vipebestanden er i fritt fall! (15.10.2014)

En artikkel publisert i siste nummer av NOFs medlemstidsskrift Vår Fuglefauna oppsummerer resultater fra NOFs kartlegging av vipa i forbindelse med valget av arten som «Årets Fugl» i 2012. Store bestandsreduksjoner er dokumentert i flere fylker, og viser at det er god grunn til bekymring for vipas framtid i Norge.

Les mer
GrågåsResultater fra EuroBirdwatch 2014 (14.10.2014)

Første helga i oktober ble som vanlig EuroBirdwatch arrangert over hele Europa. NOF baserer sin rapport på rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Ansamlinger av trekkarter dominerer listene, som viser store antall av grågås og kortnebbgås. Blant 226 forskjellige arter var rødstrupesanger den mest sjeldne observasjonen.

Les mer
FlaggspettTi millioner fugleobservasjoner! (09.10.2014)

I går kveld ble observasjon nummer ti million lagt inn i rapportsystemet for fugler. Funnet markerer nok en milepæl i det frivillige faunistiske arbeidet i Norge. På få år har rapportørene bidratt til å øke kunnskapen om norske fugler.

Les mer
RødnebbterneNOF støtter utvidelse av Froan landskapsvernområde (02.10.2014)

NOF støtter forslaget om å utvide Froan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag med sju kvadratkilometer i Halten-området. Det foreslåtte arealet har store naturverdier blant annet som hekkeområde og leveområde for sjøfugl og sjøpattedyr.

Les mer
EuroBirdwatch 2014Bli med på EuroBirdwatch (02.10.2014)

EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife sine årlige arrangement. Det er et tilbud til alle partnere i Europa og Sentral-Asia om å registrere flest mulig fuglearter og individer i løpet av en helg. Ta kikkerten fatt og rapporter alt som dere ser i Artsobservasjoner.no kommende helg!

Les mer
VindturbinVindkraftverk i Verdal vil ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet (30.09.2014)

NOF har levert høringsuttalelse til planene om vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola i Verdal kommune. Planene vil ha store negative konsekvenser for viktig naturmangfold og inngrepsfri natur. NOF fraråder derfor at det gis konsesjon til disse utbyggingsplanene.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International