Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

Gravand (Tadorna tadorna)Gravandåret 2016 er godt i gang (03.05.2016)

Til sammen 3 233 observasjoner av 22 848 gravender er hittil rapportert i Artsobservasjoner fra 2016. Fuglekikkere over hele landet har dermed tatt et krafttak for å kartlegge viktige områder for Årets Fugl. Hvor mange gravender går til hekking, og klarer vi å kartlegge nye hekkeområder for arten i Norge?

Les mer
DvergspettHvilke faktorer påvirker høsttrekket til dvergspetten? (01.05.2016)

Dvergspettens forekomst under høsttrekket varierer betydelig mellom år, men forholdsvis lite er kjent om artens trekkbiologi. Analyser av fangstdata fra Lista Fuglestasjon de siste 26 år viser at både kjønn, alder og kondisjon kan ha betydning for hvilke dvergspetter som trekker, og når de gjør det.

Les mer
1 poeng Fotonøtta Vår Fuglefauna 1-2016Første runde av Fotonøtta i 2016 (29.04.2016)

Første runde av Fotonøtta i 2016 har svarfrist 1. mai. Alle stiller med blanke ark i konkurransen, og førsterunden er tradisjonelt ikke den vanskeligste. Send inn ditt svar på e-post til vf@birdlife.no, og bli med i kampen om kikkerten! Også i år er det en Swarovski CL Companion 8 x 30 som er hovedpremien.

Les mer (PDF)
NOF logoNOFs årsmøte på Stiklestad ga ny leder og nytt prinsipprogram (26.04.2016)

NOF arrangerte lørdag 23. april sitt årsmøte på Stiklestad i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Michael Fredriksen erstatter Simon Rye som foreningens styreleder, Anne Sørensen tar 3 nye år og et nytt ansikt i sentralstyret blir Dag Gjerstad fra Finnmark. NOFs foreslåtte prinsipprogram ble vedtatt med noen små justeringer.

Les mer
NOF OANOF OA har nå 1500 medlemmer (14.04.2016)

I 2009 nådde NOFs fylkesavdeling i Oslo og Akershus (NOF OA) en historisk milepæl: Vi passerte 1000 medlemmer. Lajla Johansson ble vårt 1000. medlem, og kvinneandelen i NOF OA er nå 44,4 prosent. I dag, torsdag 14. april 2016, markerer NOF OA nok en milepæl: Vi er nå 1500 medlemmer.

Les mer
FiskemåkeTell en bymåke! (13.04.2016)

Få fuglegrupper er så omdiskutert som måkene. At antallet måker i urbane strøk har økt, er en utbredt oppfatning. Også fagfolk og ornitologer har registrert økende tall enkelte steder, men omfanget av «bymåker» er ikke tilstrekkelig kjent. Det skal det nå bli en endring på. Du inviteres til å bidra!

Les mer
FiskemåkereirungerFiskemåkekoloni truet med utbygging i hekketiden (13.04.2016)

Norsk Ornitologisk Forening har påklaget Hitra kommunes reguleringsplan for Del av Vikan nord ved Fillan. Utbyggingen vil påvirke en fiskemåkekoloni og er foreslått å kunne starte under hekketiden.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

NOFs Rapportserie

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International