Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

TraneEndringer i fuglefaunaen på myr og tilgrensende skog (19.05.2016)

Linjetakseringer utført på 18 myrlokaliteter i Østfold, Akershus og Hedmark i 2015 og sammenlignet med tilsvarende takseringer utført på de samme lokalitetene i 1976 og 1977, viste betydelige forskjeller i fuglefaunaen, både på myrene og i skogen.

Les mer
Gravand hannTilfellet Hotran: Forbrukermakt i kampen for våtmark (18.05.2016)

Oljefondet har fått etiske retningslinjer, forbruket av helse- og naturskadelig palmeolje er redusert med over to tredeler i Norge og kleshandlere har fått øynene opp for de kritikkverdige forholdene ved mange tekstilfabrikker i Asia. Miljø- og etikkhensyn har kommet for å bli. Kan stadig mer naturbevisste forbrukere i England leve med at avisene de leser ødelegger særdeles viktig våtmark i Norge?

Les mer
HvitkinngåsVerdensarv og oppdrett på Vega (10.05.2016)

I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. Den tradisjonelt kloke forvaltning av naturressursene er et bærende element i områdets status. NOF mener økt oppdrettsaktivitet her ikke er forenlig med områdets betydning og status, og har gitt UNESCO-kommisjonens sekretariat beskjed om det.

Les mer
LappugleKjønnsbestemming av lappugle (09.05.2016)

Kjønnsbestemming av hekkende ugler er forholdsvis enkelt, da det bare er hunnen som har rugeflekk. Utenfor hekketiden kan imidlertid kjønnsbestemming under ringmerkingsfangst være en vanskelig. Finske forskere har kommet fram til en metode for kjønnsbestemming av lappugle fra mål.

Les mer
MåltrostLille måltrost, hvorfor er du så glad? (04.05.2016)

Miljødirektoratet foreslår jakt på svarttrost og måltrost. Vi er mange som har et nært forhold til småfuglene våre. «Gjøk og sisik, trost og stær, kommer nå tilbake.» De gir liv, rytme og lyd til sommeren i Norge. Vi gleder oss over deres nærvær, og ønsker de en god hekkesesong før de vender nebbet sørover. Farene de møter nedover i Europa er mange. Trenger vi virkelig flere jaktbare trostearter?

Les mer
Gravand (Tadorna tadorna)Gravandåret 2016 er godt i gang (03.05.2016)

Til sammen 3 233 observasjoner av 22 848 gravender er hittil rapportert i Artsobservasjoner fra 2016. Fuglekikkere over hele landet har dermed tatt et krafttak for å kartlegge viktige områder for Årets Fugl. Hvor mange gravender går til hekking, og klarer vi å kartlegge nye hekkeområder for arten i Norge?

Les mer
DvergspettHvilke faktorer påvirker høsttrekket til dvergspetten? (01.05.2016)

Dvergspettens forekomst under høsttrekket varierer betydelig mellom år, men forholdsvis lite er kjent om artens trekkbiologi. Analyser av fangstdata fra Lista Fuglestasjon de siste 26 år viser at både kjønn, alder og kondisjon kan ha betydning for hvilke dvergspetter som trekker, og når de gjør det.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

NOFs Rapportserie

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International