Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

SvarthalespoveFå svarthalespover i Nord-Norge (16.11.2017)

Undersøkelser i 2016 avdekket en meget begrenset hekkeforekomst av svarthalespove Nord-Norge, med et estimert anslag på kun 4-9 par hekkende par. Det var med spenning feltarbeidet på arten tok til denne sesongen. Ville 2017 bli et år som bekreftet fjorårets estimat, eller ville vi få se og høre den grasiøse fuglen flere steder?

Les mer
TraneTyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press (16.11.2017)

Tyrifjorden ble innlemmet i Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarker i 1996. Atten år senere fikk området også status som IBA gjennom NOFs gjennomgang av de omfattende vannfugltellingene gjort i våtmarkssystemet. I tillegg til våtmarksfugler finnes en rekke spennende biotoper i området. Vi anbefaler derfor å lufte kikkerten ved Tyrifjorden!

Les mer
NOF logoLedig stilling som regnskaps- og kontormedarbeider (02.11.2017)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) søker en dyktig og positiv regnskaps- og kontormedarbeider for å jobbe med sentrale driftsoppgaver ved vårt organisasjonskontor i Trondheim. Utlysningen gjelder en fast stilling i heltid.

Les mer
DvergspurvTredje runde av Fotonøtta i 2017 (27.10.2017)

Årets konkurranse begynner for alvor å sette seg. I runde 2 hadde 26 av 66 deltakere rett på begge nøtter, og som vanlig var det en måke som skapte mest hodebry. Vil denne rundens måke også være av den utfordrende typen? Høstens to nøtter er herved presentert.

Les mer
VipeNytt håp for vipa i Hordaland (26.10.2017)

Prosjektet Vern vipa i Hordaland har i tre år samlet inn data om hekkende viper i fylket. Fra 61 dununger i 2015 har 2017 gitt svært gode tall, hele 220 dununger er blitt observert. Det gir oss forsiktige forhåpninger om at nedgangen har flatet ut for denne sterkt truete arten.

Les mer
Vandrefalk (Foto: Paul Shimmings)Ny rapport om faunakriminalitet i Europa (24.10.2017)

Selv om faunakriminalitet får mindre fokus i media nå enn for 20 år siden, er denne typen lovbrudd fortsatt et problem både her hjemme og i utlandet. Nå har BirdLife International lansert en fersk rapport om omfanget av dette problemet i Europa.

Les mer
HorndykkerStor hekkebestand av horndykkere i Vestvågøy (17.10.2017)

Med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Nordland ble det i sommer kartlagt horndykkere i Vestvågøy kommune - sentralt plassert midt i Lofoten. Kommunen er kjent for å ha et produktivt jordbruk, men det er også bevart mange fine våtmarks- og myrlokaliteter. Kombinasjonen resulterer i et særdeles rikt fugleliv.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International