Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

kongeørnKongeørna er i fokus – hva vet vi? (25.11.2015)

Bestanden av kongeørn i Norge er stabil, og arten står for mindre enn 2 % av totaltapet av sau. Det er derfor sterkt overdrevet når næringsaktører og deres politiske støttespillere hevder at situasjonen er ute av kontroll og krever tiltak mot kongeørn.

Les mer
Svarthvit fluesnapperFluesnappere foretrekker parasittfrie reirplasser (23.11.2015)

Fugler som bygger reir i hulrom får ofte problemer med små parasitter som gjemmer seg i gammelt reirmateriale. Er fuglene i stand til å vurdere faren for å bli angrepet av de blodsugende dyrene? En fersk artikkel i Ornis Norvegica viser at svarthvit fluesnappere foretrekker å hekke i parasittfrie fuglekasser.

Les mer
GranmeisUlik vei til territorie-eierskap hos unge kjøttmeis og granmeis (23.11.2015)

Mens granmeisa hevder territorium året rundt og med en fast sosial struktur på innvånerne av territoriet, har kjøttmeis løsere territorieforhold og sosiale bånd utenom hekketiden. En studie publisert i Ornis Norvegica sammenligner aggressive forhold mellom ungfugler hos de to artene fra juli til april.

Les mer
ØrkensangerØrkensanger – etterlengtet, ettersøkt og funnet (20.11.2015)

En ørkensanger hadde i fire novemberdager tilhold på Rakke i Larvik kommune i Vestfold. Fuglen ble oppdaget av Anders Faugstad Mæland, og medførte den reneste valfart av fugleinteresserte fra hele landet. Arten er tidligere ikke registrert i Norge, men har definitivt både vært etterlengtet og ettersøkt!

Les mer
FjellrypeEn av tre norske fuglearter er med på ny rødliste! (18.11.2015)

Lirype og fjellrype er blant nykommerne på rødlista som i dag ble presentert av Artsdatabanken. Det er 82 fuglearter som er med på rødlista for fastlandsdelen av Norge, og 15 av dem er nykommere. Situasjonen for norske sjøfugler og mange vadefugler blir også stadig verre!

Les mer
LundeNOF med bestandstall for alle norske hekkefugler (17.11.2015)

Det hekker omtrent 45 millioner par fugler i Norge, og de aller fleste er spurvefugler. Den nest mest tallrike fuglegruppen i Norge er alkefuglene. I NOFs nye rapport om bestandene hos norske hekkefugler kan du lese om hvor mange par av hver art som antas å hekke i Norge, og om hvilken utvikling bestandene har.

Les mer
BlåstrupeBlåstrupene overvintrer i India og Pakistan (10.11.2015)

Ornitologer har lenge undret seg over hvor skandinaviske blåstruper overvintrer. Ringmerking viser en overvekt av gjenfunn mot sørøst, men antyder også at noen kan trekke sørover til Afrika. Forskere ved Universitetsmuseet i Bergen har med hjelp av lysloggere avslørt hvor blåstruper fra Hardangervidda tilbringer vinteren.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International