Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

BengalgribbIntensivert kamp mot forgiftning av fugler (27.11.2014)

Forgiftning av fugler er et stort problem på global basis. Bonnkonvensjonen anbefaler nå et globalt forbud mot bruk av veterinærmedisinen diclofenac, utfasing av all bly i ammunisjon samt målrettede tiltak mot rottegift, sprøytemidler og giftåter. Konvensjonen sender dermed et sterkt signal til norske politikere som ønsker å gjeninnføre blyhagl til jakt i Norge.

Les mer
FjellvåkRapporter dine observasjoner av fjellvåk! (21.11.2014)

NOF er i gang med å gjennomgå resultatene fra kartleggingen av fjellvåk i Norge i 2014. Rapporter dine observasjoner av arten i Artsobservasjoner nå, så de kommer med i oppsummeringen av Årets Fugl 2014!

Les mer
ToppmeisNye fuglefrimerker er i kjømda! (20.11.2014)

Den 2. januar 2015 kan du kjøpe tre nye fuglefrimerker fra Posten Norge AS. Et fotografi av hubro pryder et 31 kr. frimerke som er utformet av Inger Sandved Anfinsen, mens to vintermotiver av toppmeis og blåmeis er temaet på to 16 kr. frimerker. De to meiseportrettene er laget av billedkunstneren Viggo Ree.

Les mer
SvartstrupejernspurvNy Norgesliste og endringer på rapporteringslisten (19.11.2014)

En oppdatert Norgesliste med antall godkjente funn tom. 2013 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2014. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering er overlatt til LRSK og NFKF.

Les mer
Isfugl på limpinne miniKampen for trekkfuglene trappes opp! (14.11.2014)

Det blir skjerpet innsats over landegrensene for å redusere omfanget av ulovlig jakt og fangst av trekkfugler. Det har partslandene i Bonnkonvensjonen bestemt på en konferanse som nylig ble arrangert i Ecuador. Norge er blant de 120 landene som har sluttet seg til konvensjonen, som jobber for å bevare trekkende arter.

Les mer
SanglerkeDet blir stadig færre fugler i Europa (03.11.2014)

De siste tretti åra har Europa mistet 421 millioner hekkefugler, og ikke minst er det de vanlige og kjente fugleartene som det har blitt færre av. Gråspurv, sanglerke og stær er blant artene som europeiske hekkefugltakseringer viser at vi mister i enorme antall.

Les mer
1-poeng Fotonøtta Vår Fuglefauna 3-2014Tredje runde av Fotonøtta i 2014 (29.10.2014)

Tredje runde av Fotonøtta i 2014 har svarfrist 1. november. Det er fortsatt mange deltakere som har muligheter til å hevde seg i årets konkurranse! Send inn ditt svar på e-post til vf@birdlife.no, og bli med i kampen om kikkerten! I år er det en Swarovski CL Companion 8 x 30 som er hovedpremien.

Les mer (PDF)

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International