Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

TemmincksnipeSiste rest av Orkladeltaet må bevares (27.04.2017)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har skrevet en uttalelse til reguleringsplanen for Havneområde og industri på Grønøra Vest i Orkanger. Til tross for at store deler av Orkladeltaet er utbygd, innehar områdene på vestsida av elveutløpet fortsatt store verdier for naturmangfoldet, spesielt for fugl. NOF ber derfor om at all utfylling og opparbeiding av bakarealer stanses umiddelbart, og at det settes i gang en prosess for vern av hele våtmarksområdet vest for Orklas utløp.

Les mer
SivspurvFørste runde av Fotonøtta i 2017 (27.04.2017)

Vi har en sammenlagtvinner av Fotonøtta 2016. Ekstrarunder på vår nettside var som vanlig nødvendig for å kåre en vinner, men i konkurranse med tre andre gikk Andreas Gullberg seirende ut. Fotonøtta tilbyr denne gang blanke ark – vi er i starten av en ny sesong og alle har samme utgangspunkt. Kanskje det er din tur i år? Stadig flere deltar for øvrig i konkurransen – hele 130 deltakere i 2016 er bra!

Les mer
TiurRikt fugleliv i friskmeldt skog? (24.04.2017)

Skog, skogbruk og skogvern er omdiskuterte temaer. Mange har meninger om skogen og hvordan vi kan utnytte de fornybare ressursene den representerer. Bruk av skogen har konsekvenser for både landskap og naturmangfold, og i høyeste grad fuglelivet. Det må få fokus hos våre folkevalgte, som proklamerer sine planer for skogen med høy og klar røst for tiden.

Les mer
FiskemåkeJernbaneutbygging truer Ramsar-området ved Ilene (19.04.2017)

Bane NOR er i gang med å planlegge nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik i Vestfold. En av traséene som vurderes inkluderer en jernbanebro som krysser fjorden rett på utsiden av Ilene naturreservat. NOF er bekymret for virkningen dette vil ha på fuglelivet, og mener alternativet må vrakes.

Les mer
StorskarvSaltstraumen og Skjerstadfjorden IBA - Naturperle og fugleeldorado (11.04.2017)

Hver måned fremover vil NOF presentere et norsk IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Hvert IBA har sine unike naturkvaliteter og utfordringer, og våre voktere overvåker områdene for å beskytte dem. Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA er et viktig område for store mengder våtmarksfugler.

Les mer
NOF logoVelkommen til NOFs årsmøte i Finnmark 20. mai (07.04.2017)

For første gang skal NOF ha sitt årsmøte i Finnmark. NOF avd. Finnmark inviterer hele organisasjonen til årsmøtehelg 18.-21. mai i dverggåsas rike på Stabbursnes i Porsanger. Det er travel trekktid for mange fuglearter på denne tiden - opplevelsene vil stå i kø for deltakerne!

Les mer
TaksvaleHvem ser årets første taksvale? (04.04.2017)

Hvert øyeblikk nå, så er den her. Årets første svaler har faktisk allerede dukket opp i Sør-Norge, men kun representert av et knippe låvesvaler og noen sandsvaler. Årets fugl, taksvalen, ankommer som vanlig senest av våre hekkende svaler. Skjer det før 10. april i år, mon tro?

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International