Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

Lappspurv hannRakettskytebase i viktige fugleområder på Andøya? (14.12.2017)

Andøya Space Center AS planlegger å etablere en ny rakettskytebase, Andøya Space Port, i Børvågen og/eller på Bømyra i Andøy kommune. Dette skal være en oppskytingstjeneste for små satellitter. NOF er meget kritisk til valg av lokalisering, som er lite samstemt med nasjonale mål om stans i reduksjonen av naturmangfold.

Les mer
SnøugleKrykkje og snøugle med på global rødliste (12.12.2017)

En ny versjon av den globale rødlista for fugler ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: krykkje og snøugle. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen av begge arter, og totalt omfatter nå den globale rødlista 25 arter som regelmessig forekommer i Norge.

Les mer
BengalgribbNytt håp for bengalgribben (01.12.2017)

Som følge av en dramatisk bestandsnedgang har bengalgribben havnet på den internasjonale rødlista i kategorien «kritisk truet». Årsaken ligger i bruken av medisiner på buskap, som gribbene får i seg når de spiser kadaver. Medisinene er dødelige for gribbene. Nå meldes det om lys i tunellen.

Les mer
TraneTyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press (16.11.2017)

Tyrifjorden ble innlemmet i Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarker i 1996. Atten år senere fikk området også status som IBA gjennom NOFs gjennomgang av de omfattende vannfugltellingene gjort i våtmarkssystemet. I tillegg til våtmarksfugler finnes en rekke spennende biotoper i området. Vi anbefaler derfor å lufte kikkerten ved Tyrifjorden!

Les mer
SvarthalespoveFå svarthalespover i Nord-Norge (16.11.2017)

Undersøkelser i 2016 avdekket en meget begrenset hekkeforekomst av svarthalespove Nord-Norge, med et anslag på 4-9 par hekkende par. Det var med spenning feltarbeidet på arten tok til denne sesongen. Ville 2017 bli et år som bekreftet fjorårets estimat, eller ville vi få se den grasiøse fuglen flere steder?

Les mer
NOF logoLedig stilling som regnskaps- og kontormedarbeider (02.11.2017)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) søker en dyktig og positiv regnskaps- og kontormedarbeider for å jobbe med sentrale driftsoppgaver ved vårt organisasjonskontor i Trondheim. Utlysningen gjelder en fast stilling i heltid.

Les mer
DvergspurvTredje runde av Fotonøtta i 2017 (27.10.2017)

Årets konkurranse begynner for alvor å sette seg. I runde 2 hadde 26 av 66 deltakere rett på begge nøtter, og som vanlig var det en måke som skapte mest hodebry. Vil denne rundens måke også være av den utfordrende typen? Høstens to nøtter er herved presentert.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International