Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

KjøttmeisNytt stort fuglekasseprosjekt (19.02.2018)

Bli med å snekre fuglekasser i vårt nye samarbeidsprosjekt med Miljøagentene og Naturvernforbundet! Gjennom snekring og opphenging av fuglekasser hjelper du fuglene med hekkeplasser - konkret og givende naturvernarbeid. Allerede nå kan ditt lokallag og/eller fylkesavdeling i NOF søke midler til å arrangere fuglekasseverksteder.

Les mer
GråsisikHagefugltellingen 2018 (09.02.2018)

Fuglene i nesten 8500 hager eller foringsplasser ble innrapportert under årets hagefugltelling. Det er ny rekord med god margin! Årets telling avdekket blant annet den største vinterforekomsten av gråsisik siden vi startet opp i 2008, og at meisene delvis har kommet seg til hektene etter vanskelige hekkesesonger.

Les mer
Grågås (foto: Paul Shimmings)Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland (08.02.2018)

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i fylket, og i den forbindelse var det ønskelig med en statusoppdatering for regionens hekkebestand. NOF gjennomførte derfor en kartlegging av arten i utvalgte kommuner i 2017, og resultatene er oppsummert i en grundig rapport.

Les mer
Ingvar ByrkjedalRedaktørskifte i Ornis Norvegica (08.02.2018)

I 2018 er det 40 år siden NOFs fagtidsskrift Cinclus ble opprettet. Tidsskriftet har senere skiftet navn til Ornis Norvegica og er i dag helt nettbasert. Ingvar Byrkjedal har vært redaktør siden 2011, men ble ved årsskiftet avløst av professor Arild Johnsen fra Naturhistorisk museum i Oslo.

Les mer
Toppskarv (Foto: Oddvar Heggøy)NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern (08.02.2018)

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal man beskytte havene og livet der, må dette vernet økes. Heldigvis ser det ut til å være politisk vilje til dette, og IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) må gis prioritet.

Les mer
SvarthalespoveHandlingsplan for svarthalespove i 2018? (05.02.2018)

Forvaltningen av norske hekkefugler har sjelden vært så konfliktfylt som for svarthalespoven. Følgelig har for lite blitt gjort for å trygge den marginale hekkebestanden av arten i Norge. NOFs fagavdeling har nylig publisert en rapport som kan bidra til å bedre denne situasjonen.

Les mer
HettemåkeUrbane våtmarker gjør byene levelige (02.02.2018)

Temaet for Verdens våtmarksdag i 2018 er «Urban wetlands». Verdien av våtmarker i og nær byer understrekes gjennom deres betydning for vannrensing og regulering av vannmengder. Men kanskje er våtmarkas opplevelsesverdi minst like viktig, nå som åtte av ti nordmenn bor i en by eller et tettsted?

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International