Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

Munk hann med matBetydelige bestandsendringer hos norske fuglearter (09.04.2014)

Bestandsovervåking av fugler står helt sentralt i NOFs virksomhet, og nå kan vi for første gang presentere omfattende resultater fra det landsdekkende TOV-E prosjektet. En tredjedel av de undersøkte artene viser en tilbakegang, mens bare fire arter viser en bestandsøkning. Spesielt er det arter som er knyttet til fjell og jordbrukslandskap som sliter.

Les mer
AmetyststærEnergisparende ovner i kampen mot avskoging i Malawi (04.04.2014)

Malawi er blant landene i det sørøstlige Afrika med høyest avskogingsrate. Dette har tragiske konsekvenser, som tap av biologisk mangfold, jorderosjon og utarming av jordbrukspotensialet i det fattige landet. Introduksjon av energisparende ovner er et av tiltakene som er igangsatt i NOFs prosjekt for å motvirke avskogingen og bevare fuglelivet i noen av Malawis IBA-områder.

Les mer
SædgåsNOF påklager konsesjon til torvuttak på Flakstadmåsan (31.03.2014)

Sommeren 2013 skrev NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) brev til Fylkesmannen med krav om at konsesjon til torvuttak på Flakstadmåsan måtte trekkes tilbake, og at området burde vernes. Dette førte ikke frem, grunnet ordningen med frivillig vern. Nå klager NOF OA konsesjonsvedtaket inn til Fylkesmannen.

Les mer
HønsehaukFrifunnet i Høyesterett etter å ha skutt hønsehauk (19.03.2014)

Politimannen som skjøt en hønsehauk som hadde tatt en av hans frittgående høner ble nylig frifunnet i Høyesterett. Økokrim, som hadde anket frifinnelsen fra lagmannsretten, mente mannen skulle ha forsøkt å skremme hauken fremfor å gripe til våpen. Hauken ble skadeskutt og senere avlivet.

Les mer
HubroRegjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland (19.03.2014)

Nesten ni år etter at Nord-Norsk Vindkraft AS søkte om utbygging av Sleneset vindkraftverk er det nå kommet et endelig avslag. Olje- og Energidepartementet mener at lønnsomheten ikke kan kompensere for den negative kostnaden prosjektet får for naturmangfoldet, da i særdeleshet for hubrobestanden.

Les mer
NOF logoVelkommen til NOFs årsmøte på Malungen 26. april (14.03.2014)

Det nærmer seg NOFs årsmøte! I år er det NOF avd. Hedmark som er arrangøravdeling, og årsmøtearrangementet blir på Malungen Gjestegård i Stange kommune helgen 25.-27. april.

Les mer
SteinskvettBestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2012 (06.03.2014)

Ved NOFs fuglestasjoner Lista og Jomfruland jobbes det med standardisert overvåking av norske fuglebestander. NOF har nå oppsummert resultatene fra sesongen 2012. Av interessante langtidstrender kan vi legge merke til at gulsanger blir vanligere, mens svarthvit fluesnapper og steinskvett er arter i tilbakegang.

Les mer

Flere nyheter