Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

HubroEt grønt skifte tar vare på naturen! (11.10.2016)

Et samlet Storting sier de er for et grønt skifte. Det er bra, men hvordan imøtekommer regjeringen sine egne mål for det grønne skiftet og ivaretakelse av naturen? Vi har sett på forslaget til statsbudsjett for 2017, og hvordan øvrige parti kan styrke arbeidet for naturen i budsjettforhandlingene.

Les mer
GrågåsUlogisk og uetisk om gjess (07.10.2016)

I en artikkel i Budstikka 26. september tar kommunikasjonskonsulent Håvard Skjerstad Andersen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til orde for å skyte gjess i indre Oslofjord. Han hevder at jakt er en fornuftig måte å forvalte grågåsbestanden på, og at tiltaket med eggpunktering ikke gir ønsket effekt. Dette stemmer ikke helt med virkeligheten.

Les mer
SvartmeisPøbelgrana fortrenger de stedegne fuglene våre (07.10.2016)

Det andre kaller skogsreisning og klimatiltak, kaller vi i miljøbevegelsen naturødeleggende planting av pøbelgran. NOF mener granplanting som klimatiltak er i strid med våre internasjonale forpliktelser. Når stedegne fuglearter og naturtyper fortrenges til fordel for et artsfattig produksjonsområde, er det bøllete.

Les mer
RingdueRingdua til topps under EuroBirdwatch (06.10.2016)

Det ble satt nye rekorder under helgens EuroBirdwatch (EBW) med 321 330 registrerte fugler fordelt på 261 arter. Det var 635 observatører og vanligste art ble ringdue med totalt 52 955 individer. Det er lite gås og trost på vandring, noe som antakelig skyldes det fine høstværet.

Les mer
jakoHandel med ville jako er nå ulovlig (05.10.2016)

Jako (African Grey Parrot) regnes for å være en morsom og intelligent fugl, og har vært en av de mest populære burfuglene verden over i lengre tid. Et nylig møte i CITES førte til et forbud mot handel med ville jakoer, siden slik handel regnes som en av årsakene til stadig nye bunnrekorder for den ville bestanden.

Les mer
GrønnsisikBli med på EuroBirdwatch første helga i oktober (23.09.2016)

EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife Internationals årlige arrangement. Fokuset er på trekkende arter, men for å få registrert flest mulig arter så oppfordres det også til turer i skog og fjell. All rapportering skjer i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, hvor det er laget en egen visningsmodul for EBW.

Les mer
FiskemåkeMedhold til måkene i klagesak mot Sykehuset i Telemark! (11.09.2016)

Etter at NOF ble gjort kjent med at Grenland landbrukskontor hadde gitt tillatelse til punktering og fjerning av fiskemåke-egg på Sykehuset i Telemarks eiendom, klaget vi på vedtaket. Praksisen ved sykehuset opprørte mange. Fiskemåken er en rødlistet art, og alle arter er i utgangspunktet fredet i hekketida.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

NOFs Rapportserie

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International