Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

NatthegreAndre runde av Fotonøtta i 2019 (13.08.2019)

Den første runden av Fotonøtta ble en fin start på årets utgave av konkurransen for mange av deltakerne. Av 82 deltakere svarte 52 rett på begge nøttene. Blir fortsettelsen av samme kaliber? Her finner dere de to konkurransebildene i årets andre runde.

Les mer
JordugleHva skjer med våtmarkene ved Evenes? (06.08.2019)

Stortinget vedtok 15. november 2016 langtidsplanen for forsvaret. Denne la opp til en utvidelse av aktiviteten ved Evenes lufthavn i Nordland, og en reguleringsplan har allerede vært på høring. De nye funksjonene på Evenes flystasjon vil medføre nye utfordringer for de mange naturreservatene som omgir flyplassen.

Les mer
TopplundeTopplunde observert på Svalbard (25.07.2019)

En topplunde ble i juli i år observert på Bjørnøya, Svalbard. Arten er aldri påtruffet i Norge tidligere, og det er kun to tidligere funn i Vestpalearktis. Arten hekker nord i Stillehavet, og funn langt utenfor artens normale utbredelsesområde er uvanlig. Ikke mange fikk ta del i observasjonen på Bjørnøya, men til gjengjeld ble observasjonen godt dokumentert gjennom bilder.

Les mer
Egg av fiskemåkeUlovlig punktering av måkeegg (23.07.2019)

I små kommuner blir det naturlig at fagansvarlig i kommunen også sitter i styre og stell i foreninger innen idrett, naturvern samt jakt og fiske. Da gjelder det å passe på hattene, og det er ikke alltid at lovverket følges.

Les mer
RødtoppfuglekongeRødtoppfuglekonge – ny hekkeart for Norge! (14.07.2019)

Rødtoppfuglekonge er siste tilskudd blant norske hekkefugler! I Oslo ble det i begynnelsen av juli dokumentert at et par rødtoppfuglekonger matet dununger. Arten har hatt en voldsom ekspansjon i Sverige de siste tiårene, og det forventes at den får fotfeste som hekkefugl også i Norge.

Les mer
SmålomSlipp karbonet fri – her skal det bygges vindkraft! (04.07.2019)

Andøya i Nordland har flotte myrer som har gitt kommunen et fantastisk fugle- og dyreliv, og i myrene ligger store mengder karbon lagret. Et vindkraftverk midt i herligheten vil gå ut over begge deler. Etter at konsesjonen ble gitt i 2006 har vi endret synspunkt på verdien av å ta vare på myr.

Les mer
HavørnVindkraftverk på Frøya er et feilgrep (27.06.2019)

Det er gitt konsesjon til vindkraftverk på Frøya, og Folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya og støttespillere gjør en enorm jobb for å stanse prosjektet. NOF ønsker ikke flere vindkraftverk i norsk natur, og mener at et vindkraftverk på Frøya er spesielt uforsvarlig. Myndighetene kan enda snu!

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International