Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

TraneRamsarkonvensjonens generalsekretær på besøk til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem på Ringerike (16.09.2014)

I slutten av august i år fikk Norge for første gang besøk av generalsekretæren i Ramsarkonvensjonen. Dr. Christopher Briggs hadde møter med det norske embetsverket og naturvernorganisasjoner i Oslo. Oppholdet ble avsluttet med en befaring til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem – et område som trues av planer om omfattende samferdselsprosjekter.

Les mer
ÅkerrikseEt normalt år for åkerriksa (12.09.2014)

Totalt 160 syngende åkerrikser har blitt rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren 2014, med flest observasjoner fra Akershus og Rogaland. Det var dermed et gjennomsnittlig år for arten i Norge.

Les mer
HortulanStopp fangst av hortulan i Frankrike! (04.09.2014)

Hvert år fanges store antall hortulaner i det sørlige Frankrike til kulinariske formål. Nå går fuglevernere over hele Europa til aksjon for å få franske myndigheter til å ta situasjonen på alvor. For norske hortulaner er tiden dyrebar – vi har bare litt over 10 par igjen her til lands.

Les mer
FjellvåkFølg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider! (02.09.2014)

Sommeren er over, og fjellvåken har stedvis hatt god tilgang på smågnagere i hekketida. Du kan nå følge med på trekket til seks fjellvåker som NOF har utstyrt med satellittsendere. Her vil det bli mye spennende informasjon å finne, da kunnskapen om trekkruter og vinterkvartér for norske fjellvåker er mangelfull.

Les mer
HvitryggspettNOF vil ha mer skogvern (27.08.2014)

Ordningen med frivillig vern av skog har i stor grad redusert konfliktnivået i forbindelse med skogvern. Mange skogeiere ønsker å være med på ordningen med frivillig vern, og regjeringen må derfor kjenne sin besøkelsestid. NOF og en rekke andre organisasjoner ønsker at det skal settes av mer penger til skogvern på høstens statsbudsjett.

Les mer
LirypeNOF tar sterk avstand fra bruk av blyhagl i norsk natur (23.08.2014)

Stortingets energi- og miljøkomité skal i høst behandle et forslag om å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner. Det ble innført totalforbud mot å bruke blyhagl i 2005. For NOF er det uforståelig at norske politikere ønsker at dette giftige metallet på nytt skal spres i norsk natur.

Les mer
SteppemåkeSteppemåke – ny art for Norge (22.08.2014)

Onsdag 20. august ble en steppemåke oppdaget i sentrum av Oslo. Funnet er det første i Norge av denne sørøstlige arten som har sine nærmeste hekkeområder på Krim-halvøya ved Svartehavet. Dette er en meget sjelden art i Vest- og Nord-Europa!

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International