Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

NOF logoVelkommen til NOFs årsmøte ved Saltstraumen (15.03.2019)

NOFs sentralstyret og NOF avd. Nordland har gleden av å invitere til årsmøtehelg ved Saltstraumen i Bodø kommune 26. - 28. april. Saltstraumen er en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer, og har et nærings- og oksygenrikt miljø som trekker til seg fisk og fugl i massevis.

Les mer
KattSju millioner fugler drepes årlig av huskatter i Norge (12.03.2019)

NOF har nylig ferdigstilt en rapport om predasjon på fugler forårsaket av huskatter. I tillegg til å se nærmere på omfanget av predasjonen fra huskatter i Norge, tar rapporten også for seg ulike tiltak for å forhindre at så mange fugler dør.

Les mer
OseanstormsvaleWilsonstormsvalen får nytt norsk navn: oseanstormsvale (05.03.2019)

I den siste oppdateringen av verdenslisten som Norsk navnekomite for fugl (NNKF) følger, Clementslista, deles nå stormvalefamilien (Hydrobatidae) i to familier i det fem slekter skilles ut i en ny familie (Oceanitidae). NNKF har gitt den nye familien det norske navnet oseansvalefamilien.

Les mer
GrågåsFrankrike jakter ulovlig på grågåsa (27.02.2019)

Franske myndigheter har utvidet jaktsesongen på grågås, og har fått støtte fra norske myndigheter. Utvidelsen av jakta skjer på et tidspunkt der grågjessene begynner på vårtrekket mot Norge, og strider mot intensjonene i EUs fugledirektiv.

Les mer
Stellerand (foto: Tomas Aarvak)Vinterforekomst av stellerand i Varanger dokumentert (22.02.2019)

Et varmere klima og mindre havis medfører økt menneskelig aktivitet i nordområdene. Mer oljeutvinning og skipstrafikk i nord gir økt risiko for oljeutslipp. Et nytt NOF-studium undersøker fordelingen av stellerand i Varanger gjennom vinteren, og tilfører viktig kunnskap i planleggingen av oljevernberedskap i området.

Les mer
GravandRisøybukta ved Stavern - vi har ingen flere marine våtmarker å miste! (20.02.2019)

Malmgrenbukta/Agnesbukta/Risøybukta. Kjært barn har mange navn. Dessverre er det noen som ikke har spesielt kjærlige planer for området. Vi fortsetter å miste marin våtmark, til tross for en enorm historisk belastning. Og størst har denne vært i Sør-Norge.

Les mer
vipeVipe i knipe - erfaringer fra Sogn og Fjordane (19.02.2019)

Vipa går dramatisk tilbake i heile Norge. I Sogn og Fjordane hekker no berre knapt 40 par fordelt på 11 hekkelokalitetar. Ein indikasjon på kor mykje større bestanden av vipe var så seint som i 1990 er ein registrering på Artsobservasjoner ved Hafslovatnet i Luster kommune på 230 viper.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International