Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

StorskarvLenvik kommune avviser oppdrettsanleggs ønske om å skyte sjøfugler (16.02.2019)

Norway Royal Salmons søkte nylig Lenvik kommune om fellingstillatelse på skarv. Klokelig anbefalte kommunes administrasjon å avvise søknaden, noe politikerne torsdag 14. februar sa seg enig i. NOF mener avgjørelsen må få videre konsekvenser, og at oppdrettsnæringens skyting av sjøfugler må stanses i sin helhet.

Les mer
RødstrupeRekordoppslutning om Hagefugltellingen, men relativt lite fugler (08.02.2019)

Det ble en rekordoppslutning om årets Hagefugltelling. Over 500 000 fugler i nærmere 11 000 hager ble talt og rapportert. Denne enestående innsamlingen av informasjon om hagefuglene gjør at vi får et godt innblikk i artenes vinterutbredelse og forekomst. Fraværet av gråsisik får ta skylden for at antall fugler ble relativt lavt.

Les mer
PerleugleFå en ugle i kassa – delta i Oppdrag fuglekasse! (07.02.2019)

Perleugla er en av våre minste ugler, og er hyggelig leieboer å få i fuglekassen. Spesielt tallrik er den når det er mange mus å fange i skogen, og i slike år kan boligmangelen være stor. Da er det fint å hjelpe ugla ved å bygge kasse til den.

Les mer
HubroVindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen (04.02.2019)

Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt Sivilombudsmannen en klage på vedtak om konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Vi mener konsesjonen må trekkes tilbake for å ivareta flere par med hubro i området, og påpeker også slett behandling av naturmangfoldloven.

Les mer
EnkeltbekkasinVerdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen (02.02.2019)

I norske myrer ligger det enorme mengder klimagasser. Myra alene lagrer rundt 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de totale norske utslippene i 2017 på 52,7 millioner tonn. Ved å bevare våtmark bevarer vi artsmangfoldet og fuglelivet som finnes der – samtidig som vi bremser klimaendringene.

Les mer
SvarthalespoveFjerde runde av Fotonøtta i 2018 (29.01.2019)

Så er det årets fjerde og siste runde – vi skal forsøke å stå igjen med én vinner! Vi må ofte ty til ekstrarunder på våre nettsider for å kåre sammenlagtvinneren, men kan det være at vi unngår det denne gang? Lykke til med svarene – kikkerten kan faktisk bli din!

Les mer
DvergloStop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site (24.01.2019)

For decades, BirdLife Norway (Norsk Ornitologisk Forening - NOF) has fought against plans that would have a negative impact upon the Tyrifjorden wetland system, and we ask you now to make a last-minute direct appeal to the Norwegian government. National and international conventions for nature conservation are not compatible with a dual-track railway line and a dual carriageway!

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International