Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

GravandRisøybukta ved Stavern - vi har ingen flere marine våtmarker å miste! (20.02.2019)

Malmgrenbukta/Agnesbukta/Risøybukta. Kjært barn har mange navn. Dessverre er det noen som ikke har spesielt kjærlige planer for området. Vi fortsetter å miste marin våtmark, til tross for en enorm historisk belastning. Og størst har denne vært i Sør-Norge.

Les mer
vipeVipe i knipe - erfaringer fra Sogn og Fjordane (19.02.2019)

Vipa går dramatisk tilbake i heile Norge. I Sogn og Fjordane hekker no berre knapt 40 par fordelt på 11 hekkelokalitetar. Ein indikasjon på kor mykje større bestanden av vipe var så seint som i 1990 er ein registrering på Artsobservasjoner ved Hafslovatnet i Luster kommune på 230 viper.

Les mer
StorskarvLenvik kommune avviser oppdrettsanleggs ønske om å skyte sjøfugler (16.02.2019)

Norway Royal Salmons søkte nylig Lenvik kommune om fellingstillatelse på skarv. Klokelig anbefalte kommunes administrasjon å avvise søknaden, noe politikerne torsdag 14. februar sa seg enig i. NOF mener avgjørelsen må få videre konsekvenser, og at oppdrettsnæringens skyting av sjøfugler må stanses i sin helhet.

Les mer
RødstrupeRekordoppslutning om Hagefugltellingen, men relativt lite fugler (08.02.2019)

Det ble en rekordoppslutning om årets Hagefugltelling. Over 500 000 fugler i nærmere 11 000 hager ble talt og rapportert. Denne enestående innsamlingen av informasjon om hagefuglene gjør at vi får et godt innblikk i artenes vinterutbredelse og forekomst. Fraværet av gråsisik får ta skylden for at antall fugler ble relativt lavt.

Les mer
PerleugleFå en ugle i kassa – delta i Oppdrag fuglekasse! (07.02.2019)

Perleugla er en av våre minste ugler, og er hyggelig leieboer å få i fuglekassen. Spesielt tallrik er den når det er mange mus å fange i skogen, og i slike år kan boligmangelen være stor. Da er det fint å hjelpe ugla ved å bygge kasse til den.

Les mer
HubroVindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen (04.02.2019)

Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt Sivilombudsmannen en klage på vedtak om konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Vi mener konsesjonen må trekkes tilbake for å ivareta flere par med hubro i området, og påpeker også slett behandling av naturmangfoldloven.

Les mer
EnkeltbekkasinVerdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen (02.02.2019)

I norske myrer ligger det enorme mengder klimagasser. Myra alene lagrer rundt 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de totale norske utslippene i 2017 på 52,7 millioner tonn. Ved å bevare våtmark bevarer vi artsmangfoldet og fuglelivet som finnes der – samtidig som vi bremser klimaendringene.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International