Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

HvitryggspettNOF vil ha mer skogvern (27.08.2014)

Ordningen med frivillig vern av skog har i stor grad redusert konfliktnivået i forbindelse med skogvern. Mange skogeiere ønsker å være med på ordningen med frivillig vern, og regjeringen må derfor kjenne sin besøkelsestid. NOF og en rekke andre organisasjoner ønsker at det skal settes av mer penger til skogvern på høstens statsbudsjett.

Les mer
LirypeNOF tar sterk avstand fra bruk av blyhagl i norsk natur (23.08.2014)

Stortingets energi- og miljøkomité skal i høst behandle et forslag om å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner. Det ble innført totalforbud mot å bruke blyhagl i 2005. For NOF er det uforståelig at norske politikere ønsker at dette giftige metallet på nytt skal spres i norsk natur.

Les mer
SteppemåkeSteppemåke – ny art for Norge (22.08.2014)

Onsdag 20. august ble en steppemåke oppdaget i sentrum av Oslo. Funnet er det første i Norge av denne sørøstlige arten som har sine nærmeste hekkeområder på Krim-halvøya ved Svartehavet. Dette er en meget sjelden art i Vest- og Nord-Europa!

Les mer
GjøkKan klimastyrte endringer i ankomsttiden for vertsfugler forklare gjøkens tilbakegang? (21.08.2014)

Gjøkbestanden er i nedgang. En antakelse er at viktige vertsfugler hekker stadig tidligere som en følge av klimaendringer, uten at gjøken har endret sin ankomsttid. Tilgang på vertsreir i rette stadium kan dermed være redusert. I en artikkel i Ornis Norvegica tester Rob Barrett denne hypotesen ved å sammenligne ankomstdatoer for gjøk og vertsfugler.

Les mer
BirdLife logoNy direktør i BirdLife International (11.08.2014)

Patricia Zurita fra Ecuador blir ny direktør i BirdLife International, der NOF er norsk partner. Hun blir den første kvinnen som skal lede verdens største naturvernorganisasjon. Den lange erfaringen hennes fra vernearbeid vil komme godt med i en verden der fuglevernarbeid blir stadig mer utfordrende.

Les mer
1-poeng Fotonøtta Vår Fuglefauna 2-2014Andre runde av Fotonøtta i 2014 (11.08.2014)

Andre runde av Fotonøtta i 2014 har svarfrist 15. august. Det er fortsatt muligheter for alle til å hevde seg i årets konkurranse! Send inn ditt svar på e-post til vf@birdlife.no, og bli med i kampen om kikkerten! I år er det en Swarovski CL Companion 8 x 30 som er hovedpremien.

Les mer (PDF)
MestersangerEndringer i norske navn på fuglearter i Vest-Palearktis (07.08.2014)

De siste årene har det skjedd en rekke endringer i systematikk som har gjort det nødvendig for Norsk Navnekomité for fugl (NNKF) å justere eller gi norske navn. Som en forsmak på en ny verdensliste presenteres her de endringer i navn som er gjort for arter som opptrer i Vest-Palearktis (VP).

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International