Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

StorspoveVerdens storspovedag – 21. april (12.04.2019)

Storspove er Årets fugl i Norge i 2019. Men det er ikke kun her til lands at det rettes fokus på storspoven. Det pågår ulike prosjekter på arten i flere europeiske land. Arten er også valgt som Årets fugl 2019 i Nederland. Og visste du at arten siden 2017 har fått sin egen merkedag?

Les mer
LundeFelles utspill om raudåte - navet i havet (11.04.2019)

Raudåte er en liten hoppekreps med stor betydning for alt liv i havet. I en pressemelding 13. mars i år kunngjorde regjeringen at de åpner for kommersiell høsting av raudåte. Dette utgjør en ny praksis i Norge. Det skaper usikkerhet for andre deler av fiskerinæringen, og hva blir konsekvensene for livet i havet og sjøfuglene som er avhengig av raudåta?

Les mer
MiniFylkesfugl for Trøndelag er valgt! (11.04.2019)

NOF avd. Trøndelag har på årsmøtet den 5. april 2019 på Tautra vedtatt at havørna får æren av å pryde den nye fylkesavdelingens logo! Alle kunne delta med sin stemme gjennom media, og over tre tusen stemmer ble avgitt!

Les mer
KrykkjeKrykkja er en sterkt truet art vi må beskytte (11.04.2019)

En del folk irriterer seg over krykkjekolonier på husvegger, og noen forsøker å fjerne slike ved tildekking av hekkeplassene. Krykkja hekker nær bebyggelse flere steder, som i Hammerfest, Berlevåg og Vardø. Det er ulovlig å dekke til store etablerte hekkeforekomster av arten, men man kan legge til rette for hekkinger der det er minst konfliktfylt.

Les mer
StorspoveStorspove – hekkesesongen er like rundt hjørnet (04.04.2019)

Vårtrekket av storspove er godt i gang! NOF håper at så mange som mulig kan bidra med opplysninger om Årets fugl 2019, og at dere rapporterer funnene slik at vi kan få oppsummert kunnskapen som er innsamlet i løpet av året.

Les mer
GrågåsOverdrevet fokus på skadefelling i ny forvaltningsplan for Nordland (04.04.2019)

I november 2018 ble en ny forvaltningsplan for grågås i Nordland presentert. Forvaltningsplanen konkluderer med at skadefelling er et viktig og høyt prioritert tiltak i Nordland, og legger mindre vekt på at skadefellingstillatelser først og fremst er et unntak fra viltlovens generelle fredningsbestemmelse.

Les mer
VipekyllingKrysser fingre for ny forskrift (03.04.2019)

NOF avd. Nordland mener det må bli mulig for bønder i Nordland å søke om tilskudd til tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl. Dette har vi nylig spilt inn til Fylkesmannen i forbindelse med høring av ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International