Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

VierspurvVierspurv og stormsvale med på ny global rødliste (08.12.2016)

En ny versjon av den globale rødlista ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: vierspurv og stormsvale. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen for begge arter, og totalt er nå 23 arter som regelmessig forekommer i Norge med på den globale rødlista.

Les mer
SanglerkeEUs fugle- og habitatdirektiver sikret etter langvarig kamp! (07.12.2016)

I to år har fremtiden for EUs naturlovgivning, fugle- og habitatdirektiver vært usikker. I dag kom nyheten om at direktivene beholdes i sin nåværende form. En vellykket kampanje fra Birdlife International og andre naturvernorganisasjoner kan dermed krones med seier, og Europa kan puste lettet ut!

Les mer
BioenergiBioenergimål bekymrer (07.12.2016)

Verden har fortsatt mye kull, olje og gass lagret. Hensynet til klimaet gjør at vi ikke kan hente opp alle disse ressursene. Vi ser oss om etter flere fornybare ressurser. BirdLife International kom nylig med et viktig bidrag til kunnskapen om muligheter og begrensninger ved bruk av biomasse til energiproduksjon. Funnene er oppsiktsvekkende.

Les mer
BlåstrupeStatsbudsjettet 2017: Veivalget uteblir (05.12.2016)

Forhandlingene for å sikre Norge et statsbudsjett for 2017 ble en politisk thriller. Norge og resten av verden står overfor et veivalg. Det handler om et klima som endrer seg raskt og det handler om naturmangfold som smuldrer bort. Handling kreves umiddelbart. Det er dette budsjettet må måles opp mot.

Les mer
VandrefalkNattaktive vandrefalker (29.11.2016)

Med en jaktteknikk preget av presisjonsflukt er falkene utpreget synsorienterte jegere som ofte opererer i godt dagslys. Det er derfor litt av en overraskelse at vandrefalk er funnet å kunne jakte i betydelig grad etter mørkets frambrudd.

Les mer
ÆrfuglerAlstahaug sier nei til skyting av ærfugl (23.11.2016)

Formannskapet i Alstahaug kommune sa i dag nei til at Norgeskjell AS skal få fellingstillatelse på fem ærfugl ved et blåskjellanlegg i Botnfjorden. NOF er fornøyd med utfallet av denne saken, og sto parat til å klage på en eventuell fellingstillatelse.

Les mer
GråhodesultanhøneNorske navn på sultanhønekomplekset (22.11.2016)

Sultanhøne har tradisjonelt vært inndelt i en rekke underarter med påfallende store og lett identifiserbare fargeforskjeller. Arten står oppført på «Norgeslista» etter to funn i henholdsvis på Jæren og i Østensjøvannet høsten 1923, og, det er derfor passende å informere om navneendringer i komplekset.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International