Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

KongeørnNOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms (22.05.2015)

Fylkesmannen i Troms har gitt fellingstillatelse på en «ung» kongeørn grunnet tap av reinskalver i to reinbesetninger i fylket. NOF påpeker flere svakheter i vedtaket, og vi ser her stor fare for at en hekkefugl kan bli felt. Som vanlig ble jakten igangsatt før vedtaket ble bekjentgjort.

Les mer
DverggåsFrykt for endring av trekkrutene for fennoskandiske dverggjess (20.05.2015)

Torsdag 14. mai ble en dverggås fra et svensk utsettingsprosjekt felt av Statens naturoppsyn på hovedrasteplassen for vill fennoskandisk dverggås på Valdakmyra i Finnmark. NOF støtter denne beslutningen som et helt nødvendig grep i arbeidet med å bevare den kritisk truede fennoskandiske dverggåsbestanden.

Les mer
VipeIKEA utgjør en trussel mot den sterkt truede vipa (12.05.2015)

Naturvern- og landbruksorganisasjoner går sammen om å be IKEA skrinlegge planene for et nytt IKEA-bygg på Delijordet i Vestby, Akershus. Delijordet er et viktig hekkeområde for den sterkt truede vipa, og er også viktig for matproduksjon og av jordvernhensyn.

Les mer
SivsangerNytt vannspeil i Slevdalsvann på Lista! (11.05.2015)

Dett har i vinter og vår foregått mudringsarbeid i Slevdalsvannet naturreservat på Lista. Arbeidet ble avsluttet 10. april, og dette viktige våtmarksområdet i Farsund kommune fremstår nå med mer åpent vannspeil enn på flere tiår. NOF er svært fornøyd med at myndighetene ser verdien av å restaurerere norske våtmarker!

Les mer
LundeingressVelkommen til nye Artsobservasjoner (07.05.2015)

Da er den endelig her, en flunkende ny versjon av vårt kjære rapportsystem Artsobservasjoner. Databasen er flyttet til en ny og mer moderne plattform, og nettsiden har fått nytt design. Nå kan du logge deg inn og gjøre deg kjent med systemet.

Les mer
SnøugleMeld fra om snøugler! (06.05.2015)

Det er en økende forekomst av lemen og andre musearter i mange fjellområder i Nord-Norge nå i vår. Smågnagere utgjør som kjent hovednæringa for snøugla i hekketiden, og vi kan få et spennende ugleår i høyfjellet. Skulle du komme over opplysninger om arten, så er det viktig at du gir beskjed til snøugleprosjektet.

Les mer
Mink_minibildeNOFs innspill til høring av NOU om norsk pelsdyrhold (01.05.2015)

NOF mener at norsk pelsdyroppdrett bør avvikles. Norske sjøfugler og norsk natur trenger ikke den kroniske miljøbelastningen fra fortsatte rømninger av mink i årene som kommer. Pelsdyrnæringen og næringens sektormyndigheter har også et ansvar for å rette opp i de skadene forvillet mink og farmrev har forårsaket på norsk natur.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International