Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

DragedrongoFortsatt Norad-støtte til NOFs bistandsarbeid! (20.03.2015)

NOF har fått Norad-støtte til en ny treårig avtale. Prosjektsamarbeidet i Malawi og Nepal fortsetter til ut 2017. Prosjektene fokuserer på tre utvalgte IBA-områder i hvert land. Hovedmålet er å bevare fugler og deres habitater ved fornuftig bruk av naturressursene og bedring av folks levekår. Prosjektene gjennomføres i tett dialog med lokalbefolkningen.

Les mer
NOF logoVelkommen til NOFs årsmøte i Tønsberg 25. april (14.03.2015)

Det nærmer seg NOFs årsmøte! I år er det NOF avd. Vestfold som er arrangøravdeling, og arrangementet blir i Tønsberg helgen 24.-26. april.

Les mer
LundeSjøfuglseminar i Møre og Romsdal 20.-21. april 2015 (10.03.2015)

I samarbeid med Runde Miljøsenter og Norsk Biologforening (BiO) arrangerer NOF et seminar om nord-atlantiske sjøfugler 20.-21. april i år. Arrangementet har fått den fengende tittelen «Ingen Lunde II» og er en oppfølging av et lignende sjøfuglseminar avholdt på Runde i april 2014.

Les mer
Tornsanger hannBestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2013 (06.03.2015)

NOF har oppsummert resultatene fra den standardiserte overvåkingen ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista for året 2013. Mange arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika viser en signifikant tilbakegang i løpet av de 24 årene overvåkingsprogrammet ved de to stasjonene har vart. Artene som trekker til tropisk Afrika gjør det markert bedre!

Les mer
VipeNOF Hordaland slår eit slag for vipa (04.03.2015)

Vipa er ein kjend og kjær fugl som varslar vår og sommar. Diverre er det registrert ein stor tilbakegang i heile landet. Mange stader så mykje som 80 % reduksjon dei siste 15-20 åra. Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland har difor sett i gang eit kartleggingsprosjekt i 2015.

Les mer
KortnebbgåsIngen framtid for våtmarksområdet Hotran i Skogn? (24.02.2015)

Våtmarksområdet Hotran ved Norske Skogs fabrikker på Skogn, Levanger kommune, er i ferd med å bli ødelagt. Dette skjer i en tid da nyhetsbildet ellers er preget av at bestander av fugler er i fritt fall. NOF stiller alvorlige spørsmåltegn ved miljøprofilen til bedriften og kommunen som gjør naturødeleggelsene mulig.

Les mer
Fugler ved BorrevannetBorrevannet naturreservat i Horten står i fare for å bli roarena (13.02.2015)

Horten Roklubb har søkt om dispensasjon fra vernereglene for å etablere roarena i Borrevannet naturreservat i Horten i Vestfold. NOF er bekymret for at tilrettelegging for organisert roing vil være negativt for Borrevannets verdi som fugleområde og naturreservat, og anser at svært viktige naturverdier står på spill.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International