Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

NOF logoDine forslag er ønsket: Hvem bør få NOFs priser for 2019? (14.12.2018)

Hvem blir Årets Fossekall 2019? Og hvem får Fuglevernprisen? Prisene skal deles ut på NOFs årsmøte ved Saltstraumen i Bodø 27. april neste år, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar. De som gjør en omfattende innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Les mer
GråmåkeNOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune (12.12.2018)

Skogn Maritime Forening har etter søknad fått innvilget fellingstillatelse på fire måker (gråmåke og/eller svartbak) ved Holsand i Levanger. NOF mener vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er oppfylt, og reagerer på at kommunen gir tillatelse til skyting på et sviktende grunnlag.

Les mer
TyvjoEt varsko for Slettnes naturreservat i Finnmark (12.12.2018)

Mye tyder på at menneskelig påvirkning truer de viktige fuglebestandene i Slettnes naturreservat i Finnmark. NOF avd. Finnmark ber nå om at en revisjon av forvaltningsplanen adresserer problemstillingene effektivt, og at det vurderes nødvendige strakstiltak for å bedre situasjonen før hekkesesongen 2019.

Les mer
HorndykkerBedre oppfølging av handlingsplan for horndykker nødvendig (04.12.2018)

Etter at handlingsplanen for horndykker kom i 2009, har det som en direkte oppfølging av denne blitt gjennomført kartlegging og overvåking av arten i flere delområder i landet. Handlingsplanen skulle evalueres etter en ny totalkartlegging av arten i Norge som ble planlagt i 2014. Dette har uteblitt, og imens stuper bestanden.

Les mer
SvarthalespoveMange svarthalespover i Nord-Norge, men få hekkinger (28.11.2018)

Ett av de tydeligste trekkene ved fugleforekomstene nordpå vår og forsommer i 2018, var de mange svarthalespovene som besøkte landsdelen. Siden dette er en art som kan hekke ved utvalgte lokaliteter, var det knyttet spenning til om den gode forekomsten kunne gi sitt utslag i flere hekkinger dette året.

Les mer
TopphegreTopphegre – ny art for Norge (28.11.2018)

En topphegre ble oppdaget i Tromsø havn 23. november. Denne arten er aldri tidligere påtruffet innenfor landets grenser, og den ble dermed et etterlengtet tilskudd til den norske artslisten! Fuglen er i skrivende stund fortsatt på plass i Tromsø, og mange tilreisende ornitologer har fått oppleve den sjeldne fuglen.

Les mer
NOF logoNOF reviderer strategiplanen - innspill fra organisasjonen ønskes (27.11.2018)

NOFs gjeldende strategi ble vedtatt i 2014 og gjelder for perioden 2014-2019. Arbeidet med å revidere strategien har startet. Planen er at en revidert strategi for NOF skal vedtas på årsmøtet i 2019. Innspill ønskes derfor så snart som mulig, og aller helst innen 31. desember 2018. Medlemmer bes sende inn sine innspill via sitt lokallag eller fylkesavdeling.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International