Forsiden
Du er her: Forsiden

Siste nytt

LomviGod jul og Godt nytt år fra NOF (22.12.2014)

Vi avslutter snart et spennende og utfordrende fugleår, der norsk natur har vært under sterkere press enn noensinne. NOF tar utfordringene på alvor. Vi jobber aktivt for å beskytte norsk natur, spre kunnskap om fugler og ikke minst naturglede. Som medlem i NOF er du viktigere enn noen gang!

Les mer
svarthalespoveRegjeringen løper fra sitt ansvar for svarthalespoven (19.12.2014)

Det ble for konfliktfylt og dyrt for Norge å ta vare på de 17 parene av den sterkt truete svarthalespoven som hekker på Jæren. Regjeringen har derfor foreslått å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. NOF mener forslaget er tafatt og skuffende, og viser regjeringens unnvikende holdning i forvaltningen av trua arter.

Les mer
makrellternerOvervåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2014 (17.12.2014)

For tiende året på rad hadde NOF avd. Vest-Agder oppdrag med å overvåke bestandene og hekkesuksessen i fylkets sjøfuglreservater. Bestandene av mange arter er fremdeles lave i et historisk perspektiv, og det er dessverre lite som tyder på at denne trenden skal snu. Til tross for dette kunne vi i 2014 i hvert fall glede oss over svært god hekkesuksess hos bl.a. tyvjo og makrellterne!

Les mer
NOF logoNOF innstifter to nye priser (16.12.2014)

NOF har til nå ikke hatt noen priser som gir mulighet for å belønne eller motivere medlemmer som gjør en betydelig innsats. Det gjør vi nå ved å opprette prisene Årets fossekall og Fuglevernsprisen. Begge priser planlegges å deles ut første gang under årsmøtet til våren. Vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar.

Les mer
KortnebbgåsHotran er et viktig område som må bevares! (05.12.2014)

Våtmarksområdet Hotran i Levanger, Nord-Trøndelag trues av utfylling. Hotran er spesielt verdifullt i trekktidene vår og høst, men er også et hekkeområde for flere arter våtmarksfugler. NOF tar nå initiativet til en prosess der vi ønsker at resultatet blir at naturverdiene i området bevares.

Les mer
HubroNy rapport om den norske hubrobestanden (02.12.2014)

En ny og omfattende rapport tar for seg resultatene fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i Norge i perioden 2008-2012. På bakgrunn av opplysninger samlet inn fra 1420 mulige hubroterritorier beregnes den norske hubrobestanden nå til 451-681 par. Rapporten er en mer detaljert gjennomgang av materialet som er publisert i Vår Fuglefauna 4-2014.

Les mer
SandloNOF vil bevare Brekstadfjæra (28.11.2014)

Det er en skjebnetid for våtmarksområdet Brekstadfjæra i Ørland kommune. Lokale næringsinteresser ønsker å fylle ut det rike våtmarksområdet. I et åpent brev sendt i dag til Ørland kommune ber NOF om at videre utfylling av Brekstadfjæra avsluttes umiddelbart, og at fjæra i størst mulig grad restaureres og bevares for ettertiden.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

NOF Travel

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International