Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fylkesavdelinger

Fylkesavdelinger

Finn ditt fylke NOF Finnmark NOF Troms NOF Nordland NOF Hedmark NOF Oppland NOF Sogne og Fjordane NOF Hordaland NOF Rogaland NOF Vest-Agder NOF Aust-Agder NOF Telemark NOF Buskerud NOF Vestfold NOF Oslo & Akershus NOF Oslo & Akershus NOF Østfold NOF Nord-Trøndelag NOF Møre og Romsdal NOF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag NU Gå til fylkessidene

En av Norsk Ornitologisk Forening sine stoltheter er foreningens store og aktive lokale nettverk. Vi har fylkesavdelinger i samtlige fylker, og lokallag spredt utover hele landet.

Fylkesavdelingene og lokallagene står for den jevnlige kontakten med og tilbudene til medlemmene, og arrangerer i denne forbindelse møter og turer. Se på aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer der du bor. Dessuten står de for mange lokale prosjekter og fugleverntiltak, og er en viktig informasjonskilde og støtte for NOF sentralt i faglige spørsmål.

Siste nytt

KrykkjeForskningshjørnet - Klimaforandring truer krykkja (14.10.2018)

Vår nye spalte "Forskningshjørnet" i regi av NOF Finnmark vil som tidligere nevnt med jevne mellomrom presentere informasjon og nyheter fra fugleforskningens verden. Vi fortsetter med en fersk publikasjon fra SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations). SEAPOP ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. En ny forskningsrapport slår fast at dårlig vær er dårlig nytt - også for dem rødlistede krykkja. Dette gjennom at forskerne nå har vist at både ungenes vekst og overlevelsesrate henger sammen med hva de spiser, vindstyrke og vindretning.

Les mer
KrikkandUtfylling i Vefsnfjordens siste gjenværende våtmarksområde (12.10.2018)

Marine elvedeltaer har blitt en truet naturtype som følge av omfattende ødeleggelser over lang tid, og nedbyggingen fortsetter den dag i dag. I år har deler av den velkjente og umistelige fuglelokaliteten Drevjaleira blitt dekket av fyllmasser for å bli industriområde . Dette er naturforvaltningen i Norge i 2018.

Les mer
SpurvehaukMånedens bilde og funn august 2018 (10.10.2018)

Her kommer resultatet fra fotokonkurransen og månedens funn

Les mer
StorspoveNå skal storspovene i Lofoten overvåkes! (10.10.2018)

Et nytt overvåkningsprosjekt på storspove i Vestvågøy har som mål å fange opp eventuelle endringer i bestanden, og samtidig dokumentere antall par. NOF Lofoten lokallag står bak. I Lofoten sender fortsatt storspovene sine myke triller ut over myr og jorder svært mange steder. Kanskje har regionen en av de mest levedyktige bestandene i Norge.

Les mer
Bokkomité for jubileumsbok er på plass! (10.10.2018)

På medlemsmøtet på Kroverten 10.10.18 ble endelig en bokkomité etablert. Komitéen vil konstituere seg snarlig og begynne arbeidet med å definere rammer for jubileumsboka.

Les mer
Resultater fra lokalitetskonkurransen i EBW18 (09.10.2018)

Årets lokalitetskonkurranse i Buskerud ifm. Euro Birdwatch18 ble arrangert søndag 7/10 mellom kl. 09 og 12. Vinneren ble Averøya på Ringerike med 49 arter knapt foran Fiskumvannet i Øvre Eiker med 48 arter.

Les mer