Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fylkesavdelinger

Fylkesavdelinger

Finn ditt fylke NOF Finnmark NOF Troms NOF Nordland NOF Hedmark NOF Oppland NOF Sogne og Fjordane NOF Hordaland NOF Rogaland NOF Vest-Agder NOF Aust-Agder NOF Telemark NOF Buskerud NOF Vestfold NOF Oslo & Akershus NOF Oslo & Akershus NOF Østfold NOF Trøndelag NOF Møre og Romsdal NOF Trøndelag Sør-Trøndelag NU Gå til fylkessidene

En av Norsk Ornitologisk Forening sine stoltheter er foreningens store og aktive lokale nettverk. Vi har fylkesavdelinger i samtlige fylker, og lokallag spredt utover hele landet.

Fylkesavdelingene og lokallagene står for den jevnlige kontakten med og tilbudene til medlemmene, og arrangerer i denne forbindelse møter og turer. Se på aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer der du bor. Dessuten står de for mange lokale prosjekter og fugleverntiltak, og er en viktig informasjonskilde og støtte for NOF sentralt i faglige spørsmål.

Siste nytt

Lundeful"Holy Island - mitt engelske paradis" Foredrag av Jan Rabben (18.04.2019)

Nof Sunnhordland ønsker velkommen til inspirasjonsmøte sammen med Sunnhordland botaniske forening.

Les mer
Referat fra årsmøtet i NOF avd. Buskerud 08.04.2019 (17.04.2019)

Årsmøtet 2019 ble avholdt Friluftslivets hus i Drammen 8. april 2019. Det var 11 personer til stede. Referat følger vedlagt.

Les mer
LappspurvØnsker å ofre myra for vindkraft (16.04.2019)

Andmyran Vind AS har konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk i Andøy kommune i Nordland fylke, og har søkt om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon. Tillatelse til nedbygging av verdens mest karbonrike naturtype på fuglerike Andøya burde aldri vært gitt i utgangspunktet, og NOF ber NVE innstendig om ikke å gi utsatt frist.

Les mer
TeistekyllingMinkfrie teistekasser (14.04.2019)

Rugekasser for teist er ikke helt uvanlig i Nordland. Kassene på bildene er på Muddvær i Vega, og ser ut til å være minksikre. Hvis du har nausttomt eller annen eiendom nært havet kan du også bli husvert for teisten.

Les mer
Årsmelding NOF avd. Buskerud 2018Årsmelding for NOF avd. Buskerud 2018 (12.04.2019)

Årsmelding for NOF avd. Buskerud 2018 med tilhørende regnskap for 2018 og budsjett for 2019 godkjent på årsmøtet 8. april 2019.

Les mer
svartbakMåkekoloni lagt i grus? (12.04.2019)

Rasmussens anlegg ønsker å utvide sitt masseuttak av grus på Torvøya i Flakstad (Lofoten). Dette er vi i utgangspunktet positive til, men ikke uten konsekvensutredning og nødvendige avgrensninger. Kommunen har ikke satt krav om konsekvensutredning. Lofotens natur er kanskje ikke så verdifull?

Les mer