Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fylkesavdelinger

Fylkesavdelinger

Finn ditt fylke NOF Finnmark NOF Troms NOF Nordland NOF Hedmark NOF Oppland NOF Sogne og Fjordane NOF Hordaland NOF Rogaland NOF Vest-Agder NOF Aust-Agder NOF Telemark NOF Buskerud NOF Vestfold NOF Oslo & Akershus NOF Oslo & Akershus NOF Østfold NOF Trøndelag NOF Møre og Romsdal NOF Trøndelag Sør-Trøndelag NU Gå til fylkessidene

En av Norsk Ornitologisk Forening sine stoltheter er foreningens store og aktive lokale nettverk. Vi har fylkesavdelinger i samtlige fylker, og lokallag spredt utover hele landet.

Fylkesavdelingene og lokallagene står for den jevnlige kontakten med og tilbudene til medlemmene, og arrangerer i denne forbindelse møter og turer. Se på aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer der du bor. Dessuten står de for mange lokale prosjekter og fugleverntiltak, og er en viktig informasjonskilde og støtte for NOF sentralt i faglige spørsmål.

Siste nytt

Årsmøte NOF-Telemark (22.02.2019)

Årsmøte NOF-Telemark søndag 10. mars 2019, Kjølnes ungdomsskole kl. 1600

Årsmøteinnkalling, årsberetning, regnskap
RødnebbterneRødnebbterne på langtur (22.02.2019)

Sommeren 2018 var samboeren og jeg og merka pullus fra rødnebbterne på Trondheim sentralstasjon. En liten koloni på anslagsvis 30-40 par hadde slått seg til ved skinnene i området øst for perrongen, og etter avklaring med BaneNOR fikk vi tilbringe litt tid i kolonien for ringmerking

Les mer
GravandRisøybukta ved Stavern - vi har ingen flere marine våtmarker å miste! (20.02.2019)

Malmgrenbukta/Agnesbukta/Risøybukta. Kjært barn har mange navn. Dessverre er det noen som ikke har spesielt kjærlige planer for området. Vi fortsetter å miste marin våtmark, til tross for en enorm historisk belastning. Og størst har denne vært i Sør-Norge.

Les mer
vipeVipe i knipe - erfaringer fra Sogn og Fjordane (19.02.2019)

Vipa går dramatisk tilbake i heile Norge. I Sogn og Fjordane hekker no berre knapt 40 par fordelt på 11 hekkelokalitetar. Ein indikasjon på kor mykje større bestanden av vipe var så seint som i 1990 er ein registrering på Artsobservasjoner ved Hafslovatnet i Luster kommune på 230 viper.

Les mer
Lomvi i motlysForskningshjørnet - Nyutviklet metodikk for kartlegging av svømmetrekk hos alkefugl (19.02.2019)

Vår nye spalte "Forskningshjørnet" i regi av NOF Finnmark presenterer informasjon og nyheter fra fugleforskningens verden. Vi fortsetter med en fersk publikasjon fra SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations). En ny forskningsrapport fokuserer på svømmetrekk hos alkefugl de første to månedene etter avreise fra hekkekoloniene. Dette er en kritisk periode for mange alkefugler da ungene forlater hekkehyllene før de er flygedyktige.

Les mer
DvergspettRingmerkerens hjørne presenterer dvergspett (14.02.2019)

I «ringmerkerens hjørne» presenterer vi både aktive ringmerkere i Finnmark samt de spennende og til dels eksotiske artene de vil vise oss. Denne gang presenterer vi en dvergspett som alltid engasjerte Ken Gøran Uglebakken ringmerket i Rafsbotn sist vår.

Les mer