Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Hordaland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Hordaland

 Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland - bindeleddet og talerøret for de fugleinteresserte i fylket. Ønsker du å bidra i arbeidet med å verne om fugler og deres leveområder i Hordaland, ta kontakt med oss. Besøk også vår egen hjemmeside som har mer utfyllende informasjon om foreningen:

www.fuglar.no

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

VannrikseKartlegging av vannrikse 9.-10. desember (06.12.2017)

Den andre helga i desember vert det arrangert ei uhøgtidleg kartlegging av vannrikse i Hordaland. Denne helga gjeld det å oppsøke vatn med tilstrekkeleg kantvegetasjon, og spele av arten sin lyd for å sjå om ein kan få noko svar. Kor vanleg er denne kryptiske arten eigentleg på tidlegvinteren i fylket?

Les mer
MellomskarvMånedens bilde og funn i oktober 2017 (27.11.2017)

Her kommer resultatet fra Bergen lokallags fotokonkurranse i oktober. Månedens funn ble svarthodespurv.

Les mer
LappspoveMånedens bilde og funn - september 2017 (30.10.2017)

Vi gratulerer Lars Johan Ersland med månedens bilde for september. Lappspove i solnedgang tatt på Herdla.

Les mer
VipeNytt håp for vipa i Hordaland (26.10.2017)

Prosjektet Vern vipa i Hordaland har i tre år samlet inn data om hekkende viper i fylket. Fra 61 dununger i 2015 har 2017 gitt svært gode tall, hele 220 dununger er blitt observert. Det gir oss forsiktige forhåpninger om at nedgangen har flatet ut for denne sterkt truete arten.

Les mer
StorlomMånedens bilde og funn august 2017 (11.10.2017)

Vi gratulerer Petter Thornes med månedens bilde for august. Bilde av fem storlom er tatt i Lindåstraktene i begynnelsen av august. En sjelden ansamling av storlom for Hordaland å være.

Les mer
GrågåsGrågås topper Euro Birdwatch i 2017 (06.10.2017)

De værmessige forhold under årets Euro Birdwatch førte til at antall observatører var lavt, og at det ble 100 000 færre fugler registrert enn i fjor. Grågåsa var mest tallrik med 33 450 individer, fulgt av bjørkefink, bokfink og kortnebbgås. Vi legger også merke til minst sju registrerte egretthegrer.

Les mer

Nyhetsarkiv