Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Norske navn på verdens fugler

Norske navn på verdens fugler

  Søk    NNKF    Om listen    
Hvitbrynjernspurv (Prunella fulvescens) Foto: Frode Falkenberg

Her kan du søke etter offisielle navn på alle verdens fuglearter. Navnelisten er utarbeidet av Norsk navnekomité for fugl (NNKF).

Søk etter norsk, engelsk eller vitenskapelig navn. Du kan søke på deler av eller hele navnet. Norske hekkefugler har lenke til artsomtale i Norsk fugleatlas, og alle artene har lenke til samlinger av fotografier på Flickr.


Navn:


Nyheter fra NNKF

Norske navn på sultanhønekomplekset (22.11.2016)

Sultanhøne har tradisjonelt vært inndelt i en rekke underarter med påfallende store og lett identifiserbare fargeforskjeller. Arten står oppført på «Norgeslista» etter to funn i henholdsvis på Jæren og i Østensjøvannet høsten 1923, og, det er derfor passende å informere om navneendringer i komplekset.

Les mer
Rødstrupesanger – én eller tre arter? (23.10.2014)

Rødstrupesanger (Sylvia cantillans) har de siste årene vært gjenstand for omfattende taksonomiske diskusjoner. Tradisjonelt har dette vært ansett som én art med fire underarter. I nye studier av morfologi, lyd, DNA og utbredelse publisert i 2013 foreslår imidlertid Lars Svensson en splitting til tre «nye» arter med totalt fem underarter.

Les mer
Endringer i norske navn på fuglearter i Vest-Palearktis (07.08.2014)

De siste årene har det skjedd en rekke endringer i systematikk som har gjort det nødvendig for Norsk Navnekomité for fugl (NNKF) å justere eller gi norske navn. Som en forsmak på en ny verdensliste presenteres her de endringer i navn som er gjort for arter som opptrer i Vest-Palearktis (VP).

Les mer
Norske fuglenavn på høring (17.02.2009)

Norske dyr og planter skal få navn. Det høres kanskje merkelig ut, men det er faktisk mange dyr og planter som ikke har offisielle norske navn. Gjennom en omfattende prosess skal nå mange av dyre- og plantegruppene i Norge navngis. Du kan også si din mening om norske fuglenavn!

Les mer
Alle verdens fuglenavn på norsk (21.05.2008)

Arbeidet med å navnsette alle verdens fuglenavn til norsk er ferdig! En grundig jobb av Norsk navnekomité for fugl (NNKF) gjennom de siste atten åra har gjort at vi nå er et av få land i verden som har gitt navn til fuglearter i hele verden.

Les mer

Flere nyheter fra NNKF