Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Dverggåsprosjektet

Dverggåsprosjektet

Dverggåsa er en av Norges aller sjeldneste fuglearter, og den har status som "direkte truet" på den offisielle norske rødlista fra Direktoratet for Naturforvaltning. Den hekker i øde fjelltrakter i Nord-Norge, og overvintrer i Sørøst-Europa.

NOF har siden 1990 overvåket antall dverggjess i våtmarksområdet Valdakmyra i Porsanger, Finnmark der dverggjessene raster vår og høst på vei til og fra hekkeplassene. Siden 1995 har NOF arbeidet med kartlegging av dverggåsas trekkruter og vinterområder vha. satellitt-radiotelemetri.

I 1995 ble fire voksne fugler påmontert en radiosender som kan spores fra satellitter, og fuglene ble fulgt under høsttrekket mot sør og i overvintringsområdene i Sørøst-Europa. Dette arbeidet ble videreført i 1997 da 4 dverggjess ble merket med satellittsendere og fargeringer. For å finne ut mer om sammenhengen mellom de fennoskandiske og russiske dverggåspopulasjonene, ble i juli 1998 tre hekkende dverggjess fanget på Taimyrhalvøya nord i Sentral-Sibir, og de ble utover høsten fulgt nøye. Trekkrutene til den sentral-russiske bestanden ble først fullstendig avslørt i 2004/2005 da en dverggås ble fulgt gjennom et helt år fra hekkeplassene i Polar Ural til vinterkvarteret i Irak og tilbake igjen.

Satellitt-telemetriprosjektet har også blitt fulgt opp gjennom samarbeid med BirdLife International og BirdLife-partnere i de områdene hvor raste- og overvintringsplasser ble lokalisert i 1995. NOF har videre et nært samarbeid med det finske dverggåsprosjektet som drives i regi av WWF-Finland. Feltarbeid har vært utført i Ungarn, Bulgaria, Romania og Azerbaijan. Arbeidet med kartlegging av trekkruter følges opp i 2006-2008 gjennom et 4-årig LIFE-EU prosjekt som NOF deltar i. Les mer om dverggåsa og NOFs dverggåsarbeid på dverggåsportalen www.piskulka.net


Nyheter om dverggås

NOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark (03.01.2018)

Planen om bygging av Davvi vindkraftverk i Finnmark er kontroversielt. En realisering av vindkraftverket vil legge beslag på hele 78 kvadratkilometer mellom Lebesby og Tana i øst og Porsanger i vest. Opptil 267 vindturbiner med veiforbindelser vil forandre en av Norges største villmarker til et industriområde.

Les mer
Produksjonssvikt for dverggjessene i Finnmark i år (12.10.2017)

Gjennom høstovervåkingen av dverggås i Porsangerfjorden i Finnmark har vi i år registrert kun ett ungekull med to unger. Forklaringen er trolig en svært sen vår og mye snø i hekkeområdet i etableringsfasen. Mange par har sannsynligvis stått over hekkingen og/eller eggene har gått tapt tidlig i hekkesesongen. I alt ble 46 dverggjess registrert under årets høstovervåking.

Les mer
Søte drops (og bitre piller) i 2016 (21.12.2016)

2016 var et spennende år for norsk fuglevern, og mye kan trekkes frem, også av positive beslutninger. Det gir oss motivasjon til å gå løs på 2017 med forhåpninger. Utfordringer har det heller ikke manglet på, og NOF har måttet brette opp ermene på vegne av blant annet kongeørn og dverggås.

Les mer
Fuglenes dag / Biomangfold-dagen / Verdens trekkfugldag 21-22. mai! (02.05.2016)

Tradisjonen tro arrangeres Fuglenes Dag på Stabbursnes, Porsanger, helga 21-22. mai 2016 som et samarbeid mellom NOF avd. Finnmark, Stabbursnes Naturhus og museum, Statens Naturoppsyn og Finnmarkseiendommen.

Les mer
Rekordproduksjon hos dverggåsa i år! (27.08.2015)

Den siste uken av august kom med en gledelig overraskelse til NOFs dverggåsprosjekt som overvåker trekkforløpet og årsproduksjonen hos den lille og kritisk truete fennoskandiske dverggåsbestanden. For arten som nesten utelukkende hekker i Finnmark er det i disse dager registrert et rekordstort antall familiegrupper, med til sammen 73 årsunger i indre deler av Porsanger.

Les mer

Flere nyheter om dverggås