Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Nordland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Nordland

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

Støtt kvadratNOF Nordland-treff og årsmøte 2019 (13.01.2019)

Årets arrangement legges til øyværet Støtt, utenfor Kunna og Øra, i Meløy kommune, 24. - 26. mai. Årets 40-årsjubilant, Sør-Salten lokallag, legger opp til et fint jubileums-/årsmøtearrangement, med aktiviteter og ekskursjoner til lands og til sjøs fra fredag til søndag.

Les mer
StorlomHyttebygging ved storlomlokalitet på Lofotens ytterside (08.01.2019)

En kraftig utvidelse av ett felt for hytter og boliger i et naturområde på Gimsøya i Vågan kommune er omstridt. For NOF har det vært særlig viktig å påpeke at hensynet til hekkende storlom i området må ivaretas, og at arealdisponeringene ikke må ødelegge våtmarksarealer.

Les mer
Storspover fra FlakstadHar du sett storspove i vinter? (08.01.2019)

Storspoven er årets fugl 2019, og nå lurer vi på hvor mange som overvintrer i Nordland. Da trenger vi hjelp fra deg som ferdes aller ytterst på kysten.

Les mer
RødstilkFylkesvis suppleringsvern – her er forslagene fra NOF Nordland (07.01.2019)

Endelig spurte noen oss om å foreslå nye verneområder! Rundt nyttår sendte vi vårt innspill til fylkesmannen. Nå krysser vi fingre og jobber videre med å få flest mulig av dem får en beskyttelse som som naturreservat. Vårt innspill gjelder rundt 30 områder.

Les mer
StorskarvPåklager oppdrett i lofotperle (18.12.2018)

Styret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Lofoten lokallag og Naturvernforbundet i Lofoten påklager vedtaket om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere et oppdrettsanlegg nordøst for Grænholmen i Vestvågøy kommune. Nappstraumen er et spesielt viktig område for fugler og fisk.

Les mer
AlkeVerneplanprosess for Andfjorden marine verneområde er i gang! (30.10.2018)

Det er med glede vi konstanterer at verneprosessen for Andfjorden har startet. Det er uten tvil et viktig havområde, med store verdier knyttet til det marine liv. Området er også kjent for sine store mengder sjøfugler store deler av året. NOF avd. Nordland mener vernegrensene bør trekkes lengre sør, slik at havområder utenfor Rognan og Dverberg blir inkludert.

Les mer

Nyhetsarkiv