Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Nordland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Nordland

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

AlkeVerneplanprosess for Andfjorden marine verneområde er i gang! (30.10.2018)

Det er med glede vi konstanterer at verneprosessen for Andfjorden har startet. Det er uten tvil et viktig havområde, med store verdier knyttet til det marine liv. Området er også kjent for sine store mengder sjøfugler store deler av året. NOF avd. Nordland mener vernegrensene bør trekkes lengre sør, slik at havområder utenfor Rognan og Dverberg blir inkludert.

Les mer
KrikkandUtfylling i Vefsnfjordens siste våtmarksområde (12.10.2018)

Marine elvedeltaer har blitt en truet naturtype som følge av omfattende ødeleggelser over lang tid, og nedbyggingen fortsetter den dag i dag. I år har deler av den velkjente og umistelige fuglelokaliteten Drevjaleira blitt dekket av fyllmasser for å bli industriområde. Dette er naturforvaltningen i Norge i 2018.

Les mer
StorspoveNå skal storspovene i Lofoten overvåkes! (10.10.2018)

Et nytt overvåkningsprosjekt på storspove i Vestvågøy har som mål å fange opp eventuelle endringer i bestanden, og samtidig dokumentere antall par. NOF Lofoten lokallag står bak. I Lofoten sender fortsatt storspovene sine myke triller ut over myr og jorder svært mange steder. Kanskje har regionen en av de mest levedyktige bestandene i Norge.

Les mer
SvartbakVakre, ville Fleinvær trues av industri og akvakultur (05.10.2018)

Fleinvær er et av av flere «vær» (samling med øyer og holmer) man kan nå med hurtigbåt fra Bodø. Nye trusler har oppstått i dette særdeles godt bevarte landskapet, der man har drevet bærekraftig ressursutnyttelse langt tilbake i tid. Nå trues området av industriplaner (akvakultur) samt økende ferdsel og forstyrrelser.

Les mer
KrykkjeKrykkja klorer seg fast i Vest-Lofoten (11.09.2018)

Til tross for at antallet krykkjer har økt marginalt ved noen lokaliteter i Vest-Lofoten, er den totale tilbakegangen fra 2005 til 2018 stor. Hovedgrunnen er at en betydningsfull koloni ved Oddan naturreservat forsvant i sin helhet i 2013. Klarer de resterende fuglene å holde stand i årene fremover?

Les mer
KrykkjeportrettNominert til fylkesfugl for Nordland: Krykkje (20.08.2018)

Krykkja er en elegant liten tøffing som trives til havs vinterstid og er på land bare akkurat i hekketida.

Les mer

Nyhetsarkiv