Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Nordland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Nordland

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

GranmeisTidenes hagefugltelling i Nordland (08.02.2018)

Suveren innsats fra oss nordlendinger i årets hagefugltelling: Flere deltakere enn noensinne har bidratt, og i år har det vært virkelig mye fugl å se i Nordland. Det er rapportert rekordhøye antall av svært mange arter.

Les mer
SidensvansRognebærinvasjon! (07.01.2018)

I høst var hele Nordland farget rødt av rognebær. Mange fugler finner de små røde bærene smakfulle, og i vinter har vi hatt en av tidenes største invasjoner av bærspisere i Nordland. Det store antallet av fugler har blitt lagt merke til av mange, og de mest tallrike artene har vært gråtrost og sidensvans.

Les mer
Lappspurv hannRakettskytebase i viktige fugleområder på Andøya? (14.12.2017)

Andøya Space Center AS planlegger å etablere en ny rakettskytebase, Andøya Space Port, i Børvågen og/eller på Bømyra i Andøy kommune. Dette skal være en oppskytingstjeneste for små satellitter. NOF er meget kritisk til valg av lokalisering, som er lite samstemt med nasjonale mål om stans i reduksjonen av naturmangfold.

Les mer
svartbakOppdrett på Fleinvær: Omfattende studier av fuglelivet kreves (11.12.2017)

Gigante Salmon AS ønsker å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for 200 millioner kroner på Feøya i Fleinvær, Gildeskål kommune. I vårt høringssvar til planprogrammet påpeker vi at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er magert. Før endelig avgjørelse tas i saken må det derfor gjennomføres en grundig kartlegging av artsmangfold og artenes bruk av området gjennom hele året.

Les mer
Tjeld med ringNord-Norges eldste tjeld (21.10.2017)

En tjeld som ble funnet død ved Huske i Nesna kommune viste seg å være 34,5 år gammel. Den er dermed Nord-Norges eldste dokumenterte tjeld.

Les mer
HorndykkerStor hekkebestand av horndykkere i Vestvågøy (17.10.2017)

Med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Nordland ble det i sommer kartlagt horndykkere i Vestvågøy kommune - sentralt plassert midt i Lofoten. Kommunen er kjent for å ha et produktivt jordbruk, men det er også bevart mange fine våtmarks- og myrlokaliteter. Kombinasjonen resulterer i et særdeles rikt fugleliv.

Les mer

Nyhetsarkiv