Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Røsts våtmarker under press!»

Kommentarer til «Røsts våtmarker under press!»

Røstlandet er den flate, befolkede delen av Røst i Lofoten. Området er kjent for sitt rike fugleliv. Mindre kjent er kanskje konsekvensene av Røstlandets begrensete areal, ekspansive næringsvirksomhet, tekniske inngrep og tilbakegang av sjeldne og mindre sjeldne fuglearter?

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble våtmarker

Norge er et land som prioriterer næring fremfor natur og fauna. De har mye å lære fra andre land. Både fugler og rovdyr fjernes fra faunaen for å tilfredstille ei grådig næring.

jervetispa (13.03.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Veldig synbar tilbakegang

Jeg arbeidet som lærer på Røst i begynnelsen av 70-tallet. Da var dette våtmarksområdet et paradis for fugleinteresserte. Jeg ga mine små bidrag mot ødeleggelse av dette flotte området noen år senere, og kom litt i konflikt med daværende ordfører. Veivesenet (i Bodø) truet med å ikke lage ny asfaltvei på Røst om de ikke fikk hente løsmasse i våtmarksområdet. Jeg hadde innlegg i Nordlands Framtid om det samme. Det ble bygget flyplass i dette området, men de verste inngrepene var nok de som er nevnt i artikkelen.

Jeg argumenterte bl. a. med at dette var et naturområde røstværingene trengte, men fikk fikk høre at de hadde like stor rett til å gå på asfaltveier på Røst som "vi" hadde i Oslo.

I dag er det nesten sørgelig å gå en tur i "marka", som vi kaller det. Svømmesnipa, som jeg ofte fotograferte før, har jeg ikke sett på mange år (jeg er der bare på kortere besøk nå). Det finnes røstværinger som synes dette er en trist utvikling, men jeg tror flesteparten ikke bryr seg om det. Trist.

Raymond Wardenær (18.04.2009)

Ny kommentarSvar på denne