Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Vinteratlas

Vinteratlas

Forsiden på boka Norsk VinterfuglAtlas. Boka kan bestilles hos Natur & Fritid.

Utgivelsen av Norsk fugleatlas i 1994 utgjorde den endelige sluttstrek for hekkefuglatlas-prosjektet, og ga mye ny kunnskap om norsk fuglefauna. Hekkefuglatlaset satte imidlertid fokus på et hull i kunnskapen om norske fugleforekomster. Hva vet vi egentlig om de norske vinterfuglbestandene?

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om norske vinterfuglers utbredelse gjennom en atlaskartlegging. Det er lagt vekt på å samle inn kvantitative data om vinterbestandenes størrelse. Dette skal gjøres ved at observatørene teller opp antall individer av hver art. Prosjektet startet vinteren 1995/96 og var opprinnelig tenkt avsluttet vinteren 1999/2000. Av ulike grunner har prosjektet blitt forlenget til og med sesongen 2002/2003. Arbeidet med det endelige atlaset i bokform vil imidlertid ble påbegynt allerede i 2001, og boka trykkes i februar 2006.

Undersøkelsesperioden er fra 1. desember til 1. mars. I Nordland, Troms og Finnmark er perioden utvidet til 15. mars. Det samme rutenettet (UTM) som ble benyttet i hekkefuglatlaset er også benyttet i VinterAtlasprosjektet. I hvert fylke har det vært en fylkeskoordinator for prosjektet, som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet i fylkene. sesong, siden dette kan avdekke et behov for justeringer av metodikken.

 Last ned flere sideeksempler