Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Truete arter

Truete arter

Nyheter om truete arter

Herr Blå skal avsløre uløste mysterier rundt dverggåsas trekk og overvintring (01.10.2018)

Den fennoskandiske dverggåsbestanden forlot rasteområdet i Porsangerfjorden i forrige uke. NOFs dverggåsprosjekt har fulgt dverggjessene gjennom hele sommerhalvåret, helt siden de første fuglene landet på Valdakmyra den 10. mai. I høst har det vært ekstra spennende, ettersom vi nå har en dverggås hann med GPS-sender som daglig viser oss hvor en stor del av bestanden vår oppholder seg.

Les mer
Nedgang for horndykkerbestanden i Bodø (12.09.2018)

Historisk sett har Saltenområdet i Bodø vært en av bastionene for horndykker i Norge, og bestanden i dagens Bodø kommune har utgjort en betydelig andel av den nasjonale bestanden. Etter at det er rapportert om tilbakegang i Troms, var det interessant å få et nytt estimat for Bodø.

Les mer
Krykkja klorer seg fast i Vest-Lofoten (11.09.2018)

Til tross for at antallet krykkjer har økt marginalt ved noen lokaliteter i Vest-Lofoten, er den totale tilbakegangen fra 2005 til 2018 stor. Hovedgrunnen er at en betydningsfull koloni ved Oddan naturreservat forsvant i sin helhet i 2013. Klarer de resterende fuglene å holde stand i årene fremover?

Les mer
Håp for viktige vipemarker i Time kommune? (30.08.2018)

Vipa er en av flere arter tilknyttet kulturlandskapet som har hatt en sterk tilbakegang i nyere tid. Få arter har gjennomgått en så dramatisk nedgang som vipa, og vipebestanden har gått tilbake med hele 75 % i løpet av de siste årene. NOF og Naturvernforbundet har levert klage på nydyrkingstillatelse i Time kommune for å ta vare på viktige vipemarker.

Les mer
Produksjonssvikt for dverggjessene i Finnmark i år (12.10.2017)

Gjennom høstovervåkingen av dverggås i Porsangerfjorden i Finnmark har vi i år registrert kun ett ungekull med to unger. Forklaringen er trolig en svært sen vår og mye snø i hekkeområdet i etableringsfasen. Mange par har sannsynligvis stått over hekkingen og/eller eggene har gått tapt tidlig i hekkesesongen. I alt ble 46 dverggjess registrert under årets høstovervåking.

Les mer

Flere nyheter om truete arter