Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Truete arter

Truete arter

Nyheter om truete arter

Produksjonssvikt for dverggjessene i Finnmark i år (12.10.2017)

Gjennom høstovervåkingen av dverggås i Porsangerfjorden i Finnmark har vi i år registrert kun ett ungekull med to unger. Forklaringen er trolig en svært sen vår og mye snø i hekkeområdet i etableringsfasen. Mange par har sannsynligvis stått over hekkingen og/eller eggene har gått tapt tidlig i hekkesesongen. I alt ble 46 dverggjess registrert under årets høstovervåking.

Les mer
Stans nydyrking av myr! (11.10.2017)

Landbruks- og matdepartementet har nylig avsluttet en høring om et forbud om å nydyrke myr. NOF har svart på denne høringen, og har vi er svært skeptisk til en skissert dispensasjonsordning fra et generelt forbud. Myr og restareal i landbrukets kulturlandskap er særdeles viktig for fugler, mange av dem allerede truet.

Les mer
Vipa er på vei til sine hekkeplasser (24.02.2017)

Prosjektet vern vipa i Hordaland kartlegger viper på tredje året. Prosjektet har kartlagt en rekke hekkeplasser i fylket, de blir overvåket av faste rapportører i lokallagene. Vi trenger også din hjelp til å finne nye hekkeområder denne våren.

Les mer
Vierspurv og stormsvale med på ny global rødliste (08.12.2016)

En ny versjon av den globale rødlista ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: vierspurv og stormsvale. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen for begge arter, og totalt er nå 23 arter som regelmessig forekommer i Norge med på den globale rødlista.

Les mer
NOF til kamp mot utsetting av dverggjess (16.11.2016)

En ny rapport fra NOFs fagavdeling gir en kritisk gjennomgang av alle prosjekter som har avlet dverggjess i fangenskap og sluppet dem ut i naturen. Effektene slike utsettinger har eller kan få for vår ville dverggåsbestand er vurdert. I tillegg gjennomgås aktuelle tema omkring utbredelse og bestandsforhold både for den gjeninnførte bestanden i Sverige og den ville, fennoskandiske dverggåsbestanden.

Les mer

Flere nyheter om truete arter