Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt > Kommentarer til «Hogst stanset av Zambisk Ornitologisk Forening»

Kommentarer til «Hogst stanset av Zambisk Ornitologisk Forening»

Omfattende hogstplaner i det biologisk viktige skogreservatet Mutulanganga i Zambia er stanset. Zambisk Ornitologisk Forening, som NOF har samarbeidet med og støttet økonomisk med Norad-finansiering i seks år, har arbeidet hardt med saken – og fikk for få dager siden beskjed om at fornuften har seiret.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Gode resultater av internasjonalt NOF- samarbeide!

Dette var flotte nyheter og bevis på at NOF,s internasjonale engasjement fører til gode resultater!

Apropo hogstplaner/ødeleggelser av viktige leveområder for ulike dyrearter/fugler- så har jeg sett på WWF,s nettside at det på Madagasker er drevet omfattende ulovlig hogst av store skogområder hvor det er et rikt dyreliv som er rammet, er dette et sted hvor NOF har engasjement?

Cathy (31.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Gode resultater av internasjonalt NOF- samarbeide!

Takk for hyggelig tilbakemelding Cathy. Omfattende habitatødeleggelser er dessverre et meget stort problem globalt, og spesielt i tropiske strøk hvor biomangfoldet også er størst. Dette er bakgrunnen for at NOF engasjerer seg i slike prosjekter. For å svare på spørsmålet du stiller, så har NOF ikke noe engasjement på Madagaskar. Andre deler av BirdLifes nettverk har imidlertid prosjekter her, uten at jeg kjenner så mye til disse. Den nasjonale foreningen Asity Madagascar http://asitymadagascar.org/ er dessuten tilknyttet BirdLifes nettverk, men er foreløpig ikke en fullverdig partnerorganisasjon.

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær NOF (03.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nedenom

Personlig tror jeg det går nedenom og hjem med natur og artsmangfoldet i Afrika. Flott at folk kjemper og vinner frem med enkelte saker som denne. Men kinesiske og andre krefter i denne regionen er kyniske og tenker kun profitt. Det vil bli en kamp uten like for å få bevart nok skog i f.eks Zambia.

Magne (03.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne