Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Flytting av Trondheim havn til Gaulosen er ikke et miljøprosjekt!»

Kommentarer til «Flytting av Trondheim havn til Gaulosen er ikke et miljøprosjekt!»

NOF mener at forslaget om Øysand havn er et overgrep mot unik norsk natur – ikke et miljøprosjekt. Et lovende CO2-regnskap er nemlig ikke nok til å kalle dette «et av Midt-Norges største miljøprosjekter noensinne» når ødeleggelse av et intakt elvedelta også inngår i planene.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Skremmende

Revegeteringen etter nedleggelsen av Oslo lufthavn Fornebu skulle også bli et miljøprosjekt uten like. Det het at "Fornebu skal fremstå som et utstillingsvindu for bærekraftig utvikling, hvor ivaretagelse av biologisk mangfold og bærekraftig produksjon og forbruk tillegges betydelig vekt". Så ble det brukt mer enn 50 millioner kroner på å ødelegge naturen med flis og fremmedplanter, deriblant tusenvis av den svartelistede rynkerosa. Sjeldnere har naturorganisasjonene sett et skitnere miljøvindu.

Jeg synes jeg ser den samme vindusskitten i Gaulosen ...

Håkan Billing (23.06.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Staa vakt om naturen! - Slaa angrepet ned! - Dæm op for de hissige hjerner!

Så sa Theodor Caspari i sin visdom en gang for ganske lenge siden. Ettertida har vist at hans oppfordring var svært betimelig. På Theodor Casparis tid manglet såvisst ikke urørt natur. Situasjonen er ganske annerledes i dag. Vi som lever i dag bør derfor ta Theodor Casparis apell på største alvor. Angrepet på Gaulosen må slås ned. Det er vår fremste oppgave å demme opp for de hissige hjerner. Det vil ellers snart være for sent for Gaulosen.

ERD (23.06.2009)

Ny kommentarSvar på denne