Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter

Prosjekter

Siste nytt

SnøugleMeld fra om snøugler! (02.04.2019)

Det er en økende forekomst av lemen og andre musearter i mange fjellområder i Nord-Norge nå i vår. Smågnagere utgjør som kjent hovednæringa for snøugla i hekketiden, og vi kan få et spennende ugleår i høyfjellet. Skulle du komme over opplysninger om arten, så er det viktig at du gir beskjed til snøugleprosjektet.

Les mer
KattSju millioner fugler drepes årlig av huskatter i Norge (12.03.2019)

NOF har nylig ferdigstilt en rapport om predasjon på fugler forårsaket av huskatter. I tillegg til å se nærmere på omfanget av predasjonen fra huskatter i Norge, tar rapporten også for seg ulike tiltak for å forhindre at så mange fugler dør.

Les mer
SvarthalespoveMange svarthalespover i Nord-Norge, men få hekkinger (28.11.2018)

Ett av de tydeligste trekkene ved fugleforekomstene nordpå vår og forsommer i 2018, var de mange svarthalespovene som besøkte landsdelen. Siden dette er en art som kan hekke ved utvalgte lokaliteter, var det knyttet spenning til om den gode forekomsten kunne gi sitt utslag i flere hekkinger dette året.

Les mer
Tjeld (foto: Trond Thorsteinsson)Siste frist for rapportering av hekkende tjeld (04.10.2018)

NOF vil den 10. oktober starte med oppsummeringen av resultatene fra vårens og sommerens kartlegging av hekkende tjeld i Norge. Sitter du på urapporterte observasjoner er det dermed på tide å legge disse inn!

Les mer
HorndykkerNedgang for horndykkerbestanden i Bodø (12.09.2018)

Historisk sett har Saltenområdet i Bodø vært en av bastionene for horndykker i Norge, og bestanden i dagens Bodø kommune har utgjort en betydelig andel av den nasjonale bestanden. Etter at det er rapportert om tilbakegang i Troms, var det interessant å få et nytt estimat for Bodø.

Les mer
ÅkerrikseNok en mager åkerriksesommer (06.09.2018)

Etter at antallet påviste åkerrikser i Norge økte tidlig på 2000-tallet var det håp om at arten igjen kunne etablere en levedyktig hekkebestand hos oss. Men observasjoner fra de siste fire årene gir liten grunn til å tro at en slik etablering har funnet sted.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International