Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter

Prosjekter

Siste nytt

ÅkerrikseKan åkerriksas nedadgående kurve snu på ny? (28.05.2017)

To hekkesesonger på rad med et nedslående antall syngende åkerrikser i Norge kan i 2017 følges av en tredje. Forhåpentligvis går det ikke slik. En av våre aller sjeldneste hekkefugler har møtt mer motgang enn de fleste andre. Kanskje kan nettopp du bidra til å gi den litt etterlengtet hjelp?

Les mer
LomviOvervåking av norske IBAer godt i gang (03.04.2017)

NOF startet i 2016 opp med å overvåke noen av våre aller viktigste fugleområder, kjent under navnet «Important Bird and Biodiversity Area» eller bare «IBA». Med dette skaffer vi oss nå bedre oversikt over både naturtilstand og fugleforekomstene i disse områdene.

Les mer
HorndykkerFire nye IBAer utpekt i Nord-Norge (09.03.2017)

Nylig ble fire nye IBAer i Nord-Norge godkjent av NOFs paraplyorganisasjon BirdLife International. Ærfugl, stellerand, gulnebblom og horndykker er blant artene som medførte utvelgelsen. I tillegg ble et tidligere identifisert IBA i Finnmark utvidet. Med dette har vi nå 80 IBAer på det norske fastlandet.

Les mer
ÅkerrikseÅrsrapporten fra årets åkerriksekartlegging er klar (19.12.2016)

I en nettsak i august i år skrev NOF om det lave antallet åkerrikser som så langt var påvist i Norge i 2016. Resultatene fra årets kartlegging er nå oppsummert i en ny rapport fra NOFs fagavdeling, og bekrefter mye av det bildet som ble tegnet av årets sesong tidligere i høst.

Les mer
Åkerrikse på VoksaNy handlingsplan for åkerrikse på trappene (17.11.2016)

Åkerriksa er en av våre aller sjeldneste hekkefugler, og er kategorisert som kritisk truet på rødlista. I 2008 fikk åkerriksa sin egen handlingsplan, hvor målsetningen var å bedre bestandssituasjonen. Etter åtte års målrettet forvaltning er det på tide at planen oppdateres. NOF har bidratt sterkt til at man skal få dette til.

Les mer
DverggåsNOF til kamp mot utsetting av dverggjess (16.11.2016)

En ny rapport fra NOFs fagavdeling gir en kritisk gjennomgang av alle prosjekter som har avlet dverggjess i fangenskap og sluppet dem ut i naturen. Effektene slike utsettinger har eller kan få for vår ville dverggåsbestand er vurdert. I tillegg gjennomgås aktuelle tema omkring utbredelse og bestandsforhold både for den gjeninnførte bestanden i Sverige og den ville, fennoskandiske dverggåsbestanden.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International