Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter

Prosjekter

Siste nytt

Åkerrikse (foto: Gunnar Numme)Tidlig innsig av åkerrikser til Norge (16.05.2018)

De siste dagenes varme vær i Sør-Norge er kanskje noe av årsaken til et tidlig innsig av åkerrikser til Sør-Norge. Ukene framover er høytid for å oppleve denne sjeldne arten hos oss. I denne nettsaken forklarer vi hvordan dine observasjoner kan hjelpe åkerriksa til å gjennomføre vellykket hekking.

Les mer
Tjeld (foto: Frode Falkenberg)Fjæras stamgjest - stabil eller på retur? (09.04.2018)

Betydelige tilbakeganger har blitt dokumentert i de store vinterbestandene av tjeld i Storbritannia, Tyskland og Nederland de siste to tiårene. Det er i disse landene at de fleste av våre egne tjeld overvintrer. Så hvordan går det egentlig med den norske hekkebestanden?

Les mer
Grågås (foto: Paul Shimmings)Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland (08.02.2018)

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i fylket, og i den forbindelse var det ønskelig med en statusoppdatering for regionens hekkebestand. NOF gjennomførte derfor en kartlegging av arten i utvalgte kommuner i 2017, og resultatene er oppsummert i en grundig rapport.

Les mer
SvarthalespoveHandlingsplan for svarthalespove i 2018? (05.02.2018)

Forvaltningen av norske hekkefugler har sjelden vært så konfliktfylt som for svarthalespoven. Følgelig har for lite blitt gjort for å trygge den marginale hekkebestanden av arten i Norge. NOFs fagavdeling har nylig publisert en rapport som kan bidra til å bedre denne situasjonen.

Les mer
Syngende åkerrikse (Foto: Jørn Konradsen)Ingen oppgang i åkerriksebestanden etter 2009 (31.01.2018)

Årsrapporten for åkerriksas forekomst i Norge i 2017 er nå klar. Etter ni års intensivovervåking av arten er det ingenting som tyder på hverken nedgang eller oppgang for den lille hekkebestanden. NOF etterlyser nye tiltak for å forsøke å bedre artens bestandssituasjon i Norge.

Les mer
Tjeld (foto: Frode Falkenberg)Lag en trygg hekkeplass for tjelden (29.01.2018)

Særlig langs kysten av Nord-Norge er det lange tradisjoner for å sette opp hekkeplattformer for «småmåsa» (fiskemåke) og tjelden. Dette ga artene en tryggere hekkeplass som var mindre utsatt for predasjon enn en vanlig reirplass på bakken. Her beskriver vi hvordan du selv kan lage en slik hekkeplattform.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International