Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Finnmark med ny milepæl - over 300 betalende medlemmer
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Finnmark med ny milepæl - over 300 betalende medlemmer

Av NOF Finnmark (22.03.2019)

NOF Finnmark sitt engasjement er stadig voksende, og godt er det når aktuelle saker står i kø. Heldigvis lønner engasjementet seg, og nå har NOF Finnmark passert 300 betalende medlemmer.

Stellerand

I Finnmark har vi nok av særegne fuglearter, her representert ved en stellerand fra Ytre Kiberg 15. mars i år. Fugl og vern av dens leveområder står alltid i fokus for vårt engasjement, også i NOF Finnmark. (Opphavsrett: Hildegunn Didriksen) Større bilde

For NOF er det en helt sentral oppgave å rekruttere nye medlemmer, samt informere og aktivere disse kontinuerlig. I motsetning til en del andre organisasjoner som arbeider i samme nisje, er vi en medlemsorganisasjon, der ryggraden er fugleengasjerte mennesker innenlands, så vell som utenlands. Og det i en verden der fuglenes reiser og deres ve & vell ikke lenger bestemmes av nasjonale grenser. Medlemmenes nominelle mengde, aktivitetsnivå, samfunnsengasjement, inkludert politiske virke gir oss tyngde i beslutningsprosser som er viktige for alle som bryr oss om fugl.

NOF har gjennom hele organisasjonens liv vært opptatt av dette, men som alltid ellers i en over 60 år gammel historie, har ikke organisasjonen alltid vært like suksessrik i gjennomføringen, selv om intensjonene har vært de beste. Alt går i bølgedaler, men vårt inntrykk er at medlemsrekruttering har hatt høy prioritet lenge, med det resultatet av vi nå har passert 10 000 betalende medlemmer.

I NOF Finnmark har vi tatt konsekvensen av dette. En stadig «pushing» om å publisere og profesjonalisere informasjonsflyten har ført til at vi har utviklet et team som er dedikert og arbeider godt for et felles mål om flere kunnskapsrike og aktive medlemmer i et av landets mest interessante fugle-fylker. NOF Finnmarks webside var i 2018 den 4 mest produktive på birdlife.no med 31 ulike saker.

Vi arbeider nå konkret med tre ulike praktiske strategier som delvis overlapper hverandre, men som ofte oppfattes av medlemmer og potensielle medlemmer som helt forskjellige, noe som er en styrke for oss.

1. Drift av egen web med egen webredaksjon fristilt fra styret. Vi har valgt å dele stoffet inn i 3 ulike fagområder, på denne måten gir vi leseren en valgfrihet med hensyn til egne interesser-folk er interessert i forskjellige ting. På sikt tenker vi å reindyrke dette ytterligere.

2. Vi har også egne folk som videreformidler webinnslagene til andre plattformer.

3. Tidsskriftet «Lappmeisen» er limet i organisasjonen med sin egen redaksjon mest mulig fristilt fra styrearbeidet. Vi har bevisst valgt å lage et «tungt» tidsskrift, men med stoff som dekker mange fagområder og publiserer kun en gang i året. Forhåndsreklame rett før publisering tillegges stor vekt med veldig gode resultater.

Med dette strategivalget blir det også lettere å rekruttere nye medlemmer når vi er i felt og treffer folk, gjennom «Lappmeisen» eller annen informasjon, samt gjennom en mobil betalingsautomat (den kommer hos oss) som alltid vil være med.

Vi har holdt på med dette i 1 1/2 år nå og siden februar 2018 har NOF Finnmark økt antall betalende medlemmer fra 222 til 310, en økning på hele 40,5 %. Våre medlemmer er bosatt over hele landet, noen få ellers i Norden. Vi velger å tro at dette ikke bare er et resultat av fylkets interessante fauna, men også beror på teamets innsats.

Fuglehilsen fra Randi Blix-Sivertsen, Tomas Aarvak, Ken Gøran Uglebakken, Hildegunn Didriksen, Thor-Arthur Didriksen og Dag Gjerstad.