Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Årsmøte i NOF avdeling Rogaland 14. mars 2015
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland 14. mars 2015

(27.02.2015)

Årsmøtet holdes på Revtangen Ornitologiske Stasjon lørdag 14. mars. Vi legger opp til en ekskursjon i forkant av årsmøtet med rammøte ved Friluftshuset på Orre kl 10.00, og deretter samling på Ornitologisk Stasjon på Revtangen ca. kl 14.00 for presentasjoner og diskusjon omkring utfordringer knyttet til vern og forvaltning av Jærsterndene, Orrevatnet og våtmark generelt på Jæren. Selve årsmøtet starter kl 16.00. Etter den formelle delen av årsmøtet vil Alf Tore Mjøs fortelle om Ornitologisk Stasjon, både med et historisk tilbakeblikk, dagens virksomhet og tanker om framtida. Dagen avsluttes med sosialt samvær.

Sakliste for årsmøtet:

1. Valg av møteleder og referent

2. Årsberetning for 2014

3. Regnskap for 2014

4. Valg

Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Steinar Eldøy (leder, på valg), Ingvald Ekeland (sekretær, ikke på valg), Sveinung Hobberstad (kasserer, på valg), Bjørn-Tore Rekve Seim (styremedlem, på valg), John Grønning (styremedlem, ikke på valg), Stein Elling Tofte (styremedlem, ikke på valg), Øyvind Nyvold Larsen (varamedlem, på valg) og Marie Solberg (varamedlem, på valg og tar ikke gjenvalg).

Valgkomitgeen (Johan Tore Rødland, Elisabeth S. Årsnes og Morten Tjemsland) har følgende forslag til styre for 2015: Steinar Eldøy foreslås gjenvalgt som leder (for ett år), Sveinung Hobberstad og Bjørn-Tore Rekve Seim foreslås gjenvalgt som styremedlemmer (for to år) og Øyvind Nyvold Larsen foreslås gjenvalgt som varamedlem til styret (for ett år). Valgkomiteen foreslår at Odd Einar Svendsen velges som nytt varamedlem til styret (for ett år).

Styret vil fremme forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen og revisor.

5. Eventuelle saker/informasjon fra styret