Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Bergane i Time delvis reddet fra nydyrkning
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Bergane i Time delvis reddet fra nydyrkning

Av Martin Eggen (12.11.2011)

I juli påklaget NOF RO et vedtak av Time kommune, der nydyrkning av et viltområde på Bergane ble tillatt nydyrket. Svar på klagen er nå kommet, og Fylkesmannen gir NOF RO delvis medhold.

Rødstilk

Rødstilken er en av artene som viser tilbakegang grunnet stadig mindre våtmark. (Opphavsrett: Martin Eggen) Større bilde

Området består av 28 dekar utmarksareal. 8 dekar er ren myr (en del av et større myrområde sammen med areal på naboeiendommen). Området rundt er mer fast grunn, med kratt og delvis fuktige områder. Myrarealet er kartlagt i Naturbasen med verdi B, og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen frarådet hele nydyrkningen.

NOF RO klagde vedtaket fordi slike restområder er sjelden i lavreliggende områder av Jæren. Gresshoppesanger synger i området årlig. Fylkesmannens vedtak bekrefter NOFs oppfatning av at myr og lyngareal er sjelden på Jæren, men tillater dyrking av 12 dekar på eiendommen. Når NOF i utgangspunktet krevde at hele området ble bevart argumenterte vi i forhold til paragraf 10 i Naturvernloven. Denne slår fast at vedtak skal ha en økosystemtilnærming. Dette ble altså ikke etterfulgt. Det endelige vedtaket er fattet i felleskap av miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hos Fylkesmanen.

En praksis der det de aller fuktigste områdene blir ivaretatt, men omliggende areal tillatt dyrket, er vanlig praksis i kommunene, noe NOF ikke har mulighet til å påklage hver gang. Nå bekrefter Fylkesmannen at det ikke har hensikt.

Etter vår mening er det viktig at ulike biotoper blir stående for å utgjøre en økologisk helhet, slik at de sammen kan dekker de ulike behovene fugler har. Vi er også engstelig for de aller viktigste dekarne når disse blir stående uten buffersone og dermed er mer sårbar for ytre påvirkninger. Omkringliggende restareal gir en naturlig beskyttelse mot vind og vær, ferdsel, avrenning fra jordbruk med mer.

Klage NOF Bergane

kommentarer Kommentér nyheten