Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Tillitsvalgte i NOF Vestfold
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Tillitsvalgte i NOF Vestfold

Styret

Verv

Leder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

 

Revisor

Navn

Finn Hauge

Knut Røsholt

Morten Brandt

Ragnar Syvertsen

Erik Bleken    

Trygve Tjønnås

 

Cathrine Palm Spange

E-post

hau-m@online.no

krosholt@broadpark.no

morten@mbldesign.no

ragnar@storeferder.no

eri-ble@online.no    

falke_blikk@hotmail.com

 

 

Telefon

924 44 316

911 82 029

900 37 949

975 26 610

992 30 901

906 23 843

 

917 66 650

 

Andre tillitsvalgte

Verv

Valgkomité

Valgkomité

Valgkomité

Redaktør

LRSK medlem

LRSK medlem

LRSK medlem

Navn

Terje Axelsen

Arve Sommerro

Øyvind Stickler

Martin Lohne

Martin Lohne

Per Krisian Slagsvold

Frode Omland

E-post

axelsen@online.no

arro@sandefjordbredband.net

phoenicurus-r@hotmail.com

jamalohne@gmail.com

jamalohne@gmail.com

pkslagsvold@gmail.com

omland.frode@hotmail.com

Telefon

909 11 939

977 86 558

901 02 471

470 14 141

470 14 141

951 50 918

915 25 043