Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Lokale Rapport og Sjeldenhetskomiteer (LRSK)

Lokale Rapport og Sjeldenhetskomiteer (LRSK)

De lokale rapport og sjeldenhetskomiteene (LRSK) er grunnpilarene i NOFs faunistiske arbeid. Deres oppgave er generelt å samle, kvalitetssikre og publisere fugleobservasjoner fra sitt ansvarsområde. De fleste gjør dette i form av årsrapporter i lokale NOF-tidsskrifter. LRSK er meget viktige samarbeidspartnere for NSKF og NFKF, og velfungerende LRSK-komiteer er avgjørende for kvaliteten på deres arbeid.

Fra NSKFs side er det ønskelig at alle observasjoner av NSKF-arter sendes via LRSK. LRSKs rolle i denne sammenheng er å vurdere om observasjonen er fullstendig med hensyn på funnomstendigheter som datointervall, observatører og dokumentasjon, samt å vurdere om fuglen er et nytt individ i forhold til andre funn. LRSK bør også gjøre en egen vurdering av observasjonen som en slags innstilling til NSKF. Vanligvis vil LRSK kjenne observatørene og lokalitetene bedre enn NSKF, og vil kunne bidra med viktig informasjon. Dette gjelder særlig for udokumenterte funn. Når LRSK går gjennom observasjonsmaterialet for et gitt år for å lage sin årsrapport ønsker NSKF at de samtidig prøver å følge opp alle saker som skal til NSKF slik at rapporteringen blir mest mulig komplett.

Rapporteringslister for alle landets LRSK finnes integrert i www.artsobservasjoner.no. Når du rapporterer et funn som må beskrives for godkjenning, vil det komme opp et varsel om dette. LRSK kvalitetssikrer funn som Norsk faunakomite for fugl jobber videre med i nasjonal sammenheng. Oversikt over hvilke arter og perioder NFKF har i sine rapporter finnes her.

LRSK

Leder

E-post

Svalbard & Jan Mayen* Georg Bangjord, Oddatunet, 7057 Jonsvatnet bangjord@online.no URL
Finnmark Morten Günther, Rådyrveien 13, 1615 Fredrikstad morten@lappugle.net
Troms Ole-Morten Toften otoften@frisurf.no URL
Nordland John Stenersen, Dreyersgt. 1, 8312 Henningsvær jostener@online.no
Nord-Trøndelag Per Inge Værnesbranden, Øfsti, 7500 Stjørdal lrsk@nofnt.no
Sør-Trøndelag Andreas Winnem, Nordahl Brunsvei 14, 7052 Tr.heim andreas.winnem@gmail.com
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane Jan Ove Sagerøy janoves@yahoo.no
Hordaland* Oddvar Heggøy, Bergen lrsk@fuglar.no URL
Rogaland John Grønning, Tengesdal Nord 12, 4387 Bjerkreim johgroe@yahoo.no
Vest-Agder Gunnar Gundersen, Oreveien 9, 4560 Vanse ggu@online.no
Aust-Agder Jan Kjøstvedt, Kjøstvedt, 4770 Høvåg jankjostvedt@hotmail.com
Telemark Rune Solvang, Niobveien 9, 3830 Ulefoss lanius@online.no URL
Vestfold Per Kristian Slagsvold, Klåstadkilen chilltribe@gmail.com
Buskerud Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen sstuef@broadpark.no URL
Oslo & Akershus Øyvind Hagen, Kongsrudveien 4, 2015 Leirsund lrsk@nofoa.no URL
Oppland Jon Opheim, 2636 Øyer jon.opheim@statskog.no
Hedmark Jon Bekken, Lille Fram, 2360 Rudshøgda jbekken@c2i.net
Østfold Peter Sjolte Ranke, Øvre Bergsvingen 3, 7051 Tr.heim psranke@gmail.com URL


* LRSK Hordaland har ansvaret for Havområdene utenfor norskekysten sør for polarsirkelen og LRSK Svalbard & Jan Mayen har ansvaret for de arktiske havområdene og Havområdene utenfor norskekysten nord for polarsirkelen.