Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap

Fuglekunnskap

Siste nytt

TopplundeTopplunde observert på Svalbard (25.07.2019)

En topplunde ble i juli i år observert på Bjørnøya, Svalbard. Arten er aldri påtruffet i Norge tidligere, og det er kun to tidligere funn i Vestpalearktis. Arten hekker nord i Stillehavet, og funn langt utenfor artens normale utbredelsesområde er uvanlig. Ikke mange fikk ta del i observasjonen på Bjørnøya, men til gjengjeld ble observasjonen godt dokumentert gjennom bilder.

Les mer
RødstrupesangerRødstrupesanger-revisjon klar: oppsummering av funnmasse og ID-kriterier (08.05.2019)

NSKF har nylig ferdigstilt arbeidet med å revurdere funn av rødstrupesanger i Norge. Dette fordi arten er foreslått splittet i tre distinkte arter. Av totalt 107 funn i Norge t.o.m. 2018 kan 34 funn kategoriseres som rødstrupesanger, 4 som rødbrystsanger og de øvrige i ubestemte kategorier.

Les mer
GråhodevipeGråhodevipe – ny art for Norge (07.05.2019)

En gråhodevipe tilbrakte tre dager i begynnelsen av mai i Arendal i Aust-Agder. Denne asiatiske arten er aldri tidligere påtruffet innenfor landets grenser, og er også en ekstrem sjeldenhet i Europa og Vestpalearktis. Mange besøkende ornitologer fikk med seg fuglen, og det høyst overraskende funnet ble også behørig omtalt i lokale og nasjonale medier.

Les mer
StorspoveVerdens storspovedag – 21. april (12.04.2019)

Storspove er Årets fugl i Norge i 2019. Men det er ikke kun her til lands at det rettes fokus på storspoven. Det pågår ulike prosjekter på arten i flere europeiske land. Arten er også valgt som Årets fugl 2019 i Nederland. Og visste du at arten siden 2017 har fått sin egen merkedag?

Les mer
StorspoveStorspove – hekkesesongen er like rundt hjørnet (04.04.2019)

Vårtrekket av storspove er godt i gang! NOF håper at så mange som mulig kan bidra med opplysninger om Årets fugl 2019, og at dere rapporterer funnene slik at vi kan få oppsummert kunnskapen som er innsamlet i løpet av året.

Les mer
OseanstormsvaleWilsonstormsvalen får nytt norsk navn: oseanstormsvale (05.03.2019)

I den siste oppdateringen av verdenslisten som Norsk navnekomite for fugl (NNKF) følger, Clementslista, deles nå stormvalefamilien (Hydrobatidae) i to familier i det fem slekter skilles ut i en ny familie (Oceanitidae). NNKF har gitt den nye familien det norske navnet oseansvalefamilien.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International