Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap

Fuglekunnskap

Siste nytt

SvarthalespoveFå svarthalespover i Nord-Norge (16.11.2017)

Undersøkelser i 2016 avdekket en meget begrenset hekkeforekomst av svarthalespove Nord-Norge, med et anslag på 4-9 par hekkende par. Det var med spenning feltarbeidet på arten tok til denne sesongen. Ville 2017 bli et år som bekreftet fjorårets estimat, eller ville vi få se den grasiøse fuglen flere steder?

Les mer
TraneTyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press (16.11.2017)

Tyrifjorden ble innlemmet i Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarker i 1996. Atten år senere fikk området også status som IBA gjennom NOFs gjennomgang av de omfattende vannfugltellingene gjort i våtmarkssystemet. I tillegg til våtmarksfugler finnes en rekke spennende biotoper i området. Vi anbefaler derfor å lufte kikkerten ved Tyrifjorden!

Les mer
Vandrefalk (Foto: Paul Shimmings)Ny rapport om faunakriminalitet i Europa (24.10.2017)

Selv om faunakriminalitet får mindre fokus i media nå enn for 20 år siden, er denne typen lovbrudd fortsatt et problem både her hjemme og i utlandet. Nå har BirdLife International lansert en fersk rapport om omfanget av dette problemet i Europa.

Les mer
HavørnHavørna – en norsk suksesshistorie! (10.10.2017)

Etter at havørna ble fredet i 1968, skjedde det etter langvarig press fra NOF. Økt kunnskap om havørnas og andre rovfuglers rolle i naturen gjorde også sitt til fredning. I dag kan vi nyte Nord-Europas største rovfugl langs det meste av norskekysten.

Les mer
BlåmeisMeisers evne til å skille mellom predatorer (04.10.2017)

Hos små fugler er evnen til å vurdere risiko for predasjon viktig for å unngå unødig tidstap i fødesøk, særlig om vinteren. Det ble plassert modeller av spurvehauk (farlig predator), lavskrike (mindre farlig) og tretåspett (ufarlig) ved foringsplasser og meisenes respons ble observert.

Les mer
SnøugleSnøugler og satellittsendere (03.10.2017)

Bruken av satellittsendere montert på ryggen av snøugler i Norge og Canada har åpnet for detaljert innsikt i artens forflytning og dermed en økt forståelse av dens biologi. Et viktig spørsmål er imidlertid om merkemetoden påvirker fuglenes atferd og overlevelse.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International