Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt
  Siste nytt    Zambia    Malawi    Nepal    Støtt oss    English    Kontakt oss    

Støtt oss

NOF trenger din støtte til bistandsarbeid!

Bli med å gi en hjelpende hånd til NOFs arbeid med å verne artsmangfold og viktige fugleområder i utviklingsland.

Vanntriel. Foto: Kjetil Solbakken

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har siden 1997 samarbeidet mednaturvernorganisasjoner i Afrika og Asia for bevaring av internasjonaltviktige fugleområder (IBA-områder). NOF har nå prosjektsamarbeid med Bird Conservation Nepal (BCN) i Nepal og Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM) i Malawi. Viktige elementer i prosjektene er å engasjere lokalbefolkningen, herunder lærere og skoleelever i bærekraftig bruk av naturressurser, samt stimulere til inntektsgivende aktiviteter som ikke forringer naturmiljøet. Prosjektene gjennomføres med finansiering fra Norad. Støtten fra Norad krever at NOF samler inn 10 % egenkapital av prosjektsummen. Vi vil derfor igjen henvende oss til våre medlemmer med ønske om at dere blir med og bidrar til vårt viktige arbeid i Nepal og Malawi. Takk for alle bidrag til NOFs bistandsarbeid etter fjorårets utsending. Dette var vitale bidrag til vårt fuglevernarbeid i utviklingsland!

Du får inntektsfradrag i selvangivelsen for årlig bidrag på mellom 500 og 16 800 kr. For innberetning må du kontakte NOF med ditt fødselsnummer.

Last ned giro

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International