Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Tidsskrift og andre publikasjoner
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Tidsskrift og andre publikasjoner

FIAA 2019 2

(Opphavsrett: NOF avd. Aust-Agder) Større bilde

Tidsskriftet Fugler i Aust-Agder (tidligere Larus marinus) utkommer med to nummer i året, og alle som har betalt lokalt tillegg for Aust-Agder vil få bladet fritt tilsendt. Artikler og smånotiser til Fugler i Aust-Agder sendes redaktøren etter følgende hovedtidsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Redaksjonen:

Redaktør        Inge Selås, Monane 20, 4985  VEGÅRSHEI

                                      Tlf.: 37 16 81 22/99 48 37 75

Utforming       Hege Ødegård

Redaksjon      Jan Helge Kjøstvedt

                     Terje Lislevand

 

E-post til Fugler i Aust-Agder: redaktor.larus@gmail.com

 

Bilder til jubileumsboka!

Redaksjonen for jubileumsboka trenger bilder som viser foreningas aktiviteter, medlemmer, fugl, landskap og fuglelokaliteter. Har du bilder som du tenker kan være av interesse, så send bildene eller en henvendelse til nofaa.bok@gmail.com. Redaksjonen kan evt. bidra til å digitalisere bildene.

 

Andre publikasjoner/Supplement til Fugler i Aust-Agder 

Rapport om Sangsvanens vinterutbredelse i Aust-Agder 2012-2018

Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995-2004

Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995-2004 - English Summary

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007.

Grågås i Arendal og Grimstad - utbredelse og bestandutvikling

Sjøfuglrapport NOF avd. Aust-Agder - et kunnskapsgrunnlag for foreslåtte Raet nasjonalpark