Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Tidsskrift
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Tidsskrift

Havørna2009

Havørna 2009 Last ned (PDF)

Havørna 2008

Havørna 2008 Last ned (PDF)

Havørna 2010

Havørna 2010 Last ned (PDF)

Havørna 1992

Havørna 1992 Last ned (PDF)

Havørna 1991

Havørna 1991 Last ned (PDF)

Havørna 1990

Havørna 1990 Last ned (PDF)

Havørna 1995

Havørna 1995 Last ned (PDF)

Havørna 1997

Havørna 1997 Last ned (PDF)

NOF Nordland gir ut tidsskriftet Havørna med ett hefte i året.

Abonnement koster Nkr. 100.- pr år for medlemmer i NOF, kontakt oss på epost nordland@birdlife.no for å starte ditt abonnement.

Institusjoner og andre som ønsker å abonnere på Havørna uten å være medlem i NOF Nordland kan henvende seg på epost til nordland@birdlife.no.


Gamle hefter vil bli tilgjengelig i pdf-format på denne sida. Vi starter forsiktig med noen få hefter. Bruk ctrl+F for å søke i innholdsoversiktene.

 

 

Havørna 2010

Innhold:
Ny rødliste av Atle Ivar Olsen
Levende skog - hva ligger i det? av Martin Eggen
To nye Ramsar-områder i Nordland (Røstøyan og Glomådeltaet) av Per Ole Syvertsen
Fugler i Nordland 2009 - LRSK-rapport av Atle Ivar Olsen, John Stenersen og Steve Baines
Overvintrende sangsvaner i Lofoten av Johan Sirnes
Fantastisk hornugleår i Øst-Lofoten av Frantz Sortland og John Stenersen
Bli med på hagefugltelling av Per Ole Syvertsen
En flokk med fluesnappere (sidensvans) av Atle Ivar Olsen
En kjøttmeis med svart hode av Per Ole Syvertsen
Eksotisk høstmøte (hærfugl) av Oona Torgersen
En sommernøtt i Lofoten (dverglerke) av John Stenersen
NOF Nordlands årsmøte i Andøy av Per Ole Syvertsen

 

Havørna 2009

Innhold:
Vindkraft igjen... av Atle Ivar Olsen
Røst, kommunepolitikk og NOFs vei videre av Martin Eggen
Fugler i Nordland 2008 - LRSK-rapport av Harald Våge
LRSK-rapportering - nå på nett! av John Stenersen
Pingvinfarmen på Røst i 1938 av Ann Britt Pilegaard-Simonsen
Naturreservat - biologiske bomber av Martin Eggen
Fugleforum.no av Jon Olav Larsen
Hvitstrupespurv på Røst 17. juni 2003 - en "kryssers" tilbakeblikk av Martin Eggen
Trostevinter av John Stenersen
NOF Nordlands årsmøtehelg Nesna 12-14. juni 2009 av Per Ole Syvertsen
Hubroen i Sleneset-området må sikres en framtid - resolusjon fra årsmøtet i NOF Nordland 2009

 

Havørna 2008

Innhold:
Fylkeslederen har ordet... (artsobservasjoner og vindkraft på Sleneset) av Atle Ivar Olsen
Litt om Saltstraumen av Harald Misund
Fugler i Nordland 2007 - LRSK-rapport av Harald Våge
Utflukt til Tomma på Villblomstens dag - NOF Nesna og omegn lokallag av Tom Kenneth Sandvær
Møtet med spurveugla høsten -07 av Helga Saksen Hammer
Første søndag i advent av Harald Misund
Kjernebiteren i Nordland: Fra stor sjeldenhet til hekkefugl av Per Ole Syvertsen
NOF-treff og årsmøte på Eggum i Lofoten
Røstrapport 2008 av Martin Eggen
Rapportsystemet for fugler (artsobservasjoner.no) av John Stenersen

 

Havørna 1997

Redaksjonelt av Øystein Birkelund
Sjefen har ordet - NOF's organisasjonsstruktur av Johan Sirnes
Røst 31 Norge (om havørn) av Harald Misund
Munk i Tjongsfjorden av Helga S. Hammer
Holk for gråfluesnapper
Han forsvarte ærfuglene av Ernst Zackariassen
Norsk hekkefugltaksering i Nord-Norge i 1996 - bestandsendringer hos noen vanlige arter av Magne Husby
17. april 1997 av Harald Misund
Den hvite grav (alkekonger) av Harald Misund
Alkekonge på villspor av Helga S. Hammer
Forekomst av vinterfugl rundt Bodø vintersesongen 95/96 av Martin Eggen
Fellingstillatelse av laksand? av Anne Sissel Ness
Gjerdesmetten av Harald Misund
Bortkommen Bodøværing på Sørlandets milde kyst (Lista) av Martin Eggen
Trekkfugler førstegangsobservasjoner Ofoten
NOF Rana lokallags aktiviteter i 1996 av Ellen Murbræck
Linerleholken
Lundefangst av Harald Misund
Arter i Lofoten og Vesterålen som overvintrer men som egentlig er trekkfugler av Frantz Sortand
Opprop: Fargeringmerkede "Sibir"-nøttekråker av Georg Bangjord
Lundefugl på avveie av Roar Dahl
Fugleobservasjoner Håkvikleira - Narvik kommune
Fugleobservasjoner i Ofoten
LRSK-rapport 1996 av Frantz Sortland

 

Havørna 1995

Innhold:
Redaksjonelt
Leder'n: Gakk ut og observer av Johan Sirnes
Norsk ornitologisk forening Ofoten lokallag - årsrapport 1994 av Leif
Prosjekt stær
Trekkfugl-skjema våren 1994 - førsteobservasjoner i Ofoten
Artsliste for fugler i området rundt Skjomen forskningsstasjon av Karl-Birger Strann
Låvesvale - årets fugl 1995
Mer om låvesvalen av Harald Misund
5 vandrefalkfunn av Harald Misund
Dvergspett - opprop
Fuglelivet i Misværmarka av Martin Eggen
Ringmerking i Lofoten av Harald Våge
Rovfuglprosjektet i Lofoten og Vesterålen av Frantz Sortland
Havørna i Lofoten, Vesterålen og Ofoten
Fjellvåk av Helga S. Hammer
Norsk ornitologisk forening Rana lokallag, virksomhet 1994 av Ellen Murbræck
Er vår nordlige underart av sildemåke (Larus fuscus fuscus) truet av utryddelse? av Kjell A. Meyer
Stelleranda - en sjelden arktisk gjest av Morten Stokke
Uvanlige observasjoner av fugl i Nordland 1994 (LRSK) av Kjell A. Meyer

 

Havørna 1992

Innhold:
Redaksjonelt: Ærfugljakt
To turer i 1991 av Harald Våge
Seinesodden: Et fugleeldorado uten fredning av Tor Egil Kvalnes
Amerikansk gjest i Meløy (blåvingeand) av Øystein Birkelund
På tur til Bø våren 1991 av Jan Einar Olsen
Lokale namn og tradisjonar om fugl i Nordland av Per K. Bjørklund
Lokalnavn fra Vega av Johan Antonsen
Naturfestivalen 1991 av Tor Egil Kvalnes
I kikkerten: Tor Egil Kvalnes
Fugleobservasjoner på Vega 1991 av Johan Antonsen
Bliksvær naturreservat av Arne Nystad
Viktige datoer i norsk fredningshistorie

 

Havørna 1991

Innhold:
Redaksjonelt: Hvilke trusler står fuglene våre overfor?
Krepsdyr, fisk og ender av Johan Åge Asphjell
Årets første tur av Harald Våge
NOF Rana - turprogram 1990 av Ellen Murbræck
En turrapport fra Rana av Benny Sætermo
Ærfuglhus i Karlsøyvær av Tor E. Kvalnes
Sjøfugltellinger i Meløy : Tellinger i 1980-1989 av Magnar Fagerli
Tursamarbeid i Bodø av Tor E. Kvalnes
I kikkerten: Harald Våge
Grågås : Hekkeundersøkelse fra Vega 1989 av Johan Antonsen
Dverggås : en meget truet art i Norden av NOF Rana
Gimsøymyrene naturreservat av Johan Sirnes
Glimt fra NOF-treffet Hella ved Tromsø 1990 av K. A. Meyer
Juvenilen: Fossekallen av Stian Myrvang
En tur til Seinesodden av Raymond Birkelund
Fuglespørsmål
Notater fra ornitologens dagbok
Viltvakten

Havørna 1990

Innhold:
Redaksjonelt: Ansvarsløs tid?
I plogform mot øyriket (kortnebbgås) av  Sølvi Mathisen
NOF Bodø lokallag - lite men eksklusivt av Tor E. Kvalnes
NOF Sortland - stort holkeprosjekt av Bjørn H. Røsshag
Norsk hagefugletelling av Geoffrey Acklam
Norsk vinterfugltelling av Harald Våge
Action-foto - stærflukt av Tor E. Kvalnes
Møte med trollfuglen (havsvale) av Bjørn H. Røsshag
Storfuglprosjektet i Rana - inn i sin syvende feltsesong av Espen Dahl
Grunnfjorden naturreservat av Bjørn H. Røsshag
Sjøfuglbestanden i Saltenfjorden av Tor E. Kvalnes
Juvenilen: Sildemåsen av Brynjulf Bakklund
Storspoven av Stian Myrvang
Kryssord og Småplukk
Finn 25 fuglenavn
I kikkerten: Kjell A. Meyer
Overvintrende sangsvaner på Vestvågøy i Lofoten av Johan Sirnes
På tur i skog og mark av Øystein Birkelund