Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

LRSK-rapporter fra Nordland

LRSK står for Lokal raritets- og sjeldenhetskomite. Denne komiteen vurderer og godkjenner funn av fugler som er lokalt uvanlige, og sammenstiller en årlig rapport over godkjente funn: LRSK-rapporten.

Publisert 19.08.2020

Mange av LRSK-rapportene fra "gamle dager" ble ikke offisielt publisert, og har derfor vært vanskelige å få tak i for den som ikke var en del av det lokale nettverket på det aktuelle tidspunktet. 

Det er viktig å merke seg at oppfatningene av fuglefunn endrer seg med tida, og komiteens arbeid inkluderer fra tid til annen revurdering av gamle funn. Rapportene omfatter funn som var godkjente på det tidspunktet rapportene ble ferdigstilt, funnstatus kan være endret i ettertid.

De første to rapportene for Nordland dekket perioden 1970-83, og ble publisert i det nasjonale tidsskriftet Vår fuglefauna nr. 2/79 og 3/87 med tittel Faunistisk rapport for Nordland. Vi må avklare rettigheter før vi eventuelt kan publisere disse.

 

LRSK-rapport for Nordland 1984 

LRSK-rapport for Nordland 1985 

LRSK-rapport for Nordland 1986 

LRSK-rapport for Nordland 1987

LRSK-rapport for Nordland 1988

LRSK-rapport for Nordland 1989

LRSK-rapport for Nordland 1990

LRSK-rapport for Nordland 1991

LRSK-rapport for Nordland 1992

LRSK-rapport for Nordland 1993

LRSK-rapport for Nordland 1994

LRSK-rapport for Nordland 1995

 

Rapporter som gjelder 1996 og framover er publisert i Birdlife Nordlands tidsskrift Havørna, som er tilgjengelig i fulltekst via nettsidene til Birdlife Nordland. Oftest er rapportene publisert med et års forsinkelse, slik at rapporten som gjelder 2016 finnes i Havørna 2017 osv.


Unntak:
1998, 1999 og 2015-rapportene ble publisert i Havørna bare som utdrag. Den fullstendige rapporten for 1998 har vi fortsatt ikke klart å oppspore, men her finner du de to andre:

LRSK-rapport for Nordland 1999

LRSK-rapport for Nordland 2015