Hopp til hovedinnhold

Om BirdLife Norge

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Organisasjonen ble stiftet i 1957, og het Norsk Ornitologisk Forening (NOF) frem til 2021. En viktig del av vårt arbeid er å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Arbeid med bevaring av fugleartene og deres leveområder er helt sentralt i foreningens arbeid. BirdLife Norge står for en linje hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste.

Foreningen har ca. 13 500 medlemmer (2023) og har 15 ansatte. Sekretariatet ligger i Trondheim, og her har åtte av de ansatte tilhold. Vi harfylkesavdelinger i alle fylker og 52 lokallag. Er du medlem kan du delta på en rekke aktiviteter i BirdLife Norges regi som hagefugltelling, hekkefugltaksering og andre registreringsarbeider. Samtidig støtter du vårt arbeid for å bedre livsvilkårene for våre fugler.

I fylkesavdelingene og lokallagene er det stor aktivitet, med medlemsmøter og fugleturer. Det drives også med ulike prosjekter hvor du kan delta. De fleste fylker har sine egne tidsskrifter med lokalt fuglestoff.

BirdLife Norge gir ut tre medlemstidsskrifter; Vår Fuglefauna, Fuglevennen og Fugleåret. Vår Fuglefauna har fire utgivelser i året og inneholder spennende og lærerikt fuglestoff. Fuglevennen kommer ut to ganger i året og er er NOFs rekrutteringstidsskrift med lettfattelig stoff om fugler.

Fugleåret er en årlig utgivelse som blant annet inneholder årsrapporter fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) og Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Forekomsten av blant annet sjeldne og fåtallige fugler i Norge oppsummeres i rapportene, som også er rikt illustrert med bilder. I tillegg nettpubliserer vi fagtidsskriftet Ornis Norvegica og Rapportserien.

BirdLife Norge trenger mange medlemmer for å ha slagkraft til å følge opp norske myndigheter med et kritisk blikk. For å drive et aktivt naturvern og informasjonarbeid kreves også en god økonomi til å drive organisasjonen best mulig. Derfor trenger vi din hjelp til å ta vare på fuglenes livsmiljø. Bli med og støtt dette arbeidet!

Fuglene bryr seg ikke noe om landegrenser og de fleste av fuglene våre trekker ut av landet i vintersesongen. Derfor er internasjonalt fuglevernarbeid meget viktig for å ta vare på de fleste av våre fuglearter. BirdLife International er et partnerskap av fuglevernorganisasjoner fra hele verden. BirdLife Norge er den norske partneren. Sammen jobber alle partnerne i BirdLife International med å sikre viktige leveområder for fugler og fuglearters overlevelse over hele verden.