Hopp til hovedinnhold

Ansatte og kontaktpersoner

BirdLife Norges sekretariat står for den daglige driften av organisasjonen, og ledes av generalsekretæren. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Foruten å stå for prosjekter og foreningens daglige drift, bistår sekretariatet fylkesavdelinger, lokallag og medlemmer i ulike saker. I stor utstrekning besvarer også sekretariatets medlemmer spørsmål fra allmennheten, og gjør således en viktig jobb i informasjonsarbeid og bevissthet omkring fugler og natur generelt.

Kjetil Aadne Solbakken
Generalsekretær
Mob: 918 59 428
kjetil@birdlife.no
Ingar Jostein Øien
Fagsjef
Mob: 901 88 239
ingar@birdlife.no
Martin Eggen
Naturvernrådgiver
Mob: 905 65 108
martin@birdlife.no
Frode Falkenberg
Frode Falkenberg
Rådgiver
Mob: 934 40 647
frode@birdlife.no
Sine Dagsdatter Hagestad
Prosjektmedarbeider Opplev fuglenes paradis
sine@birdlife.no
Morten Helberg
Rådgiver
Mob: 952 36 526
morten.helberg@birdlife.no
Marte Jystad
Organisasjonskonsulent
Mob: 477 80 324
marte@birdlife.no
Mari Dønnum Klaussen
Prosjektmedarbeider Opplev fuglenes paradis
mari@birdlife.no
Magne Myklebust
Informasjonskonsulent
Mob: 456 19 725
magne@birdlife.no
Faris Omerovic
Økonomikonsulent
Mob: 456 18 193
faris@birdlife.no
Peter Ranke
Seniorrådgiver
Mob: 995 15 654
peter@birdlife.no
Jan Erik Røer
Seniorrådgiver
Mob: 908 37 471
janerik@birdlife.no
Paul Shimmings
Førstekonsulent
paul@birdlife.no
Andreas Winnem
Andreas Winnem
Rådgiver
Mob: 456 19 761
andreas@birdlife.no
Tomas Aarvak
Tomas Aarvak
Prosjektmedarbeider
Mob: 959 92 814
tomas@birdlife.no
Alv Ottar Folkestad
Alv Ottar Folkestad
Kongeørnekspert
Mob: 943 16 064
albicilla@birdlife.no
Aida Lopez
Stasjonssjef Lista fuglestasjon
Mob: 949 86 793
post@listafuglestasjon.no