Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Ansatte og kontaktpersoner

Ansatte og kontaktpersoner

Sekretariatet, som ledes av en generalsekretær, står for NOFs daglige drift og er lokalisert i Trondheim. Foruten å stå for prosjekter og NOFs daglige drift, bistår sekretariatet NOFs fylkesavdelinger, lokallag og medlemmer i ulike saker. I stor utstrekning besvarer også sekretariatets medlemmer spørsmål fra allmennheten, og gjør således en viktig jobb i informasjonsarbeid og bevissthet omkring fugler og natur generelt.

Kjetil Aadne Solbakken
Generalsekretær
Tlf: 73 84 16 49
Mob: 918 59 428
kjetil@birdlife.no

Last ned bilde
Ingar Jostein Øien
Fagsjef
Tlf: 73 84 16 43
Mob: 901 88 239
ingar@birdlife.no
Martin Eggen
Naturvernrådgiver
Mob: 905 65 108
martin@birdlife.no

Last ned bilde
Frode Falkenberg Frode Falkenberg
Rådgiver
Mob: 934 40 647
Skype: cyberbirding
frode@birdlife.no

Last ned bilde
Oddvar Heggøy Oddvar Heggøy
Førstekonsulent
Mob: 957 69 642
Skype: oddvah
oddvar@birdlife.no

Last ned bilde
Magne Myklebust
Informasjonskonsulent
Tlf: 73 84 16 46
Mob: 971 81 629
vf@birdlife.no

Last ned bilde
Faris Omerovic
Økonomikonsulent
Tlf: 73 84 16 40
Mob: 986 62 066
faris@birdlife.no
Morten Ree
Organisasjonskonsulent
Tlf: 73 84 16 44
Mob: 481 77 973
morten@birdlife.no
Jan Erik Røer
Seniorrådgiver
Mob: 908 37 471
janerik@birdlife.no
Paul Shimmings
Førstekonsulent
Tlf: 73 84 16 47
Mob: 911 63 115
paul@birdlife.no
Andreas Winnem Andreas Winnem
Rådgiver
Tlf: 73 84 16 48
Mob: 970 42 313
andreas@birdlife.no

Last ned bilde
Tomas Aarvak
Prosjektmedarbeider
Tlf: 73 84 16 42
Mob: 959 92 814
tomas@birdlife.no
Alv Ottar Folkestad Alv Ottar Folkestad
Kongeørnekspert i NOF
Mob: 943 16 064
aof@albicilla.no

Last ned bilde
Aida Lopez
Stasjonssjef
Lista fuglestasjon
Mob: 949 86 793
post@listafuglestasjon.no

Last ned bilde